Программа передач Канал BTV на сегодня

Выбрать каналы (518)
Понедельник, 05.12
06:10 Sveikatos ABC televitrina
06:35 Džeikas, Storulis ir šuo
07:30 Tokia tarnyba
08:25 Muchtaro sugrįžimas
09:25 Farų karai
10:30 Sudužusių žibintų gatvės
11:35 Prokurorų patikrinimas
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė
14:50 Tokia tarnyba
15:45 Prokurorų patikrinimas
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės
19:30 Gyvenimiškos istorijos
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2
21:00 Savaitės kriminalai
21:30 Pranaši pozicija
23:20 Nežinomas
01:00 Juodasis sąrašas
01:45 Džeikas, Storulis ir šuo
02:30 Gyvenimiškos istorijos
03:15 Visi vyrai - kiaulės... 2
03:40 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos
04:35 Gyvybės galia
Вторник, 06.12
06:35 Džeikas, Storulis ir šuo
07:30 Tokia tarnyba
08:25 Muchtaro sugrįžimas
09:25 Farų karai
10:30 Sudužusių žibintų gatvės
11:35 Prokurorų patikrinimas
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė
14:50 Tokia tarnyba
15:45 Prokurorų patikrinimas
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės
19:30 Gyvenimiškos istorijos
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2
21:00 Pavariau
21:30 Neįtariamasis
23:35 Pranaši pozicija
01:15 Džeikas, Storulis ir šuo
02:00 Vampyro dienoraščiai
02:45 Kalbame ir rodome
03:30 Gyvenimiškos istorijos
04:15 Visi vyrai - kiaulės... 2
04:40 Kalbame ir rodome
Среда, 07.12
06:35 Džeikas, Storulis ir šuo
07:30 Tokia tarnyba
08:20 Šuo
09:25 Vanity Fair. Visiškai slaptai
10:30 Sudužusių žibintų gatvės
11:35 Prokurorų patikrinimas
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė
14:50 Tokia tarnyba
15:45 Prokurorų patikrinimas
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės
19:30 Gyvenimiškos istorijos
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2
21:00 Pasienio sargyba
21:30 Uošvio tvirtovė
23:45 Neįtariamasis
01:40 Džeikas, Storulis ir šuo
02:25 Vampyro dienoraščiai
03:10 Kalbame ir rodome
03:55 Gyvenimiškos istorijos
04:40 Visi vyrai - kiaulės... 2
05:05 Kalbame ir rodome
Четверг, 08.12
06:35 Džeikas, Storulis ir šuo
07:30 Tokia tarnyba
08:25 Mistinės istorijos
09:25 Mistinės istorijos
10:30 Sudužusių žibintų gatvės
11:35 Prokurorų patikrinimas
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė
14:50 Tokia tarnyba
15:45 Prokurorų patikrinimas
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės
19:30 Farų karai
20:30 Farų karai
21:30 Grobis
23:15 Uošvio tvirtovė
01:20 Džeikas, Storulis ir šuo
02:05 Vampyro dienoraščiai
02:45 Diagnozė - žmogžudystė
03:30 Diagnozė - žmogžudystė
04:15 Savaitės kriminalai
04:40 Pasienio sargyba
Пятница, 09.12
06:35 Džeikas, Storulis ir šuo
07:30 Tokia tarnyba
08:25 Žurovas
09:25 Žurovas
10:30 Sudužusių žibintų gatvės
11:35 Prokurorų patikrinimas
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė
14:50 Tokia tarnyba
15:45 Prokurorų patikrinimas
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės
19:30 Amerikietiškos imtynės
20:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Snaiperis
23:40 Grobis
01:20 Džeikas, Storulis ir šuo
02:05 Vampyro dienoraščiai
02:45 Snaiperis
04:20 Žurovas
05:10 Žurovas
Суббота, 10.12
06:05 Savaitės kriminalai
06:30 Diagnozė - žmogžudystė
07:20 Diagnozė - žmogžudystė
08:10 Diagnozė - žmogžudystė
09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę
10:00 Amerikos mieliausieji
11:00 Galiūnų čempionų lyga. Suomija
12:05 Pavariau
12:35 Mistinės istorijos
13:40 Mistinės istorijos
14:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai
15:50 Kas žudikas?
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Pasienio sargyba
18:30 Keliauk ir ragauk. Lietuva
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 MANO HEROJUS Mirtinos žaizdos
00:05 AŠTRUS KINAS Nakvynės namai 2
01:55 Vampyro dienoraščiai
02:35 Vampyro dienoraščiai
03:15 Muzikinė kaukė
05:15 Amerikos mieliausieji
Воскресенье, 11.12
06:30 Galiūnų čempionų lyga. Suomija
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Viena už visus
09:35 Viena už visus
10:10 Beatos virtuvė
11:05 Gyvybės galia
12:10 Gyvybės galia
13:15 Sveikinimai
15:50 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos
17:05 Muchtaro sugrįžimas
18:10 Transformeriai
21:00 Karas ir taika
22:20 Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių laikas
Войти