Программа передач Канал Dzūkijos TV на сегодня

Выбрать каналы (518)
Понедельник, 05.12
06:05 24/7
06:50 Programa.
06:54 TV parduotuvė.
07:10 Vantos lapas
07:40 Kaimo akademija
08:10 Arčiau namų. Ukmergė....
09:10 Miškinis
10:20 Albanas
11:25 Kartą Rostove...
12:30 Miestelio patruliai
13:35 Vandens žiurkės
14:40 TV parduotuvė.
14:55 Miškinis
16:00 Žinios.
16:47 Orai.
16:50 Neišsižadėk
18:00 Gyvenu čia
19:00 Žinios.
19:20 Orai.
19:25 Tai-sportas
19:45 Vandentvarkos naujienos
20:00 Žinios.
20:20 Orai.
20:30 Nuoga tiesa. Debatų laida....
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai.
23:45 Mafijos kronikos. Kriminalinė...
00:45 Tyrėjas Saveljevas
01:50 Reporteris
02:45 Lietuva tiesiogiai
03:00 Vandens žiurkės
03:45 Miestelio patruliai
04:30 Tyrėjas Saveljevas
05:20 Vandens žiurkės
Вторник, 06.12
06:05 Miestai ir žmonės
06:10 Programa.
06:14 TV parduotuvė.
06:30 Jaunikliai
07:10 Nuoga tiesa. Debatų laida....
09:10 Miškinis
10:20 Albanas
11:25 Kartą Rostove...
12:30 Miestelio patruliai
13:35 Vandens žiurkės
14:40 TV parduotuvė.
14:55 Miškinis
16:00 Žinios.
16:47 Orai.
16:50 Neišsižadėk
18:00 Vandentvarkos naujienos
18:15 Tėvynės labui
18:40 Tai- sportas
19:00 Žinios.
19:20 Orai.
19:25 Politiko išpažintis
20:00 Žinios.
20:20 Orai.
20:30 Albanas
21:30 Patriotai. Ved. R. Janutienė
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai.
23:45 24/7
00:45 Tyrėjas Saveljevas
01:50 Reporteris
02:45 Lietuva tiesiogiai
03:00 Vandens žiurkės
03:45 Miestelio patruliai
04:30 Tyrėjas Saveljevas
05:20 Vandens žiurkės
Среда, 07.12
06:05 Miestai ir žmonės
06:10 Programa.
06:14 TV parduotuvė.
06:30 Jaunikliai
07:10 Auksinė daina. Muzikinis šou....
09:10 Miškinis
10:20 Albanas
11:25 Kartą Rostove...
12:30 Miestelio patruliai
13:35 Vandens žiurkės
14:40 TV parduotuvė.
14:55 Miškinis
16:00 Žinios.
16:47 Orai.
16:50 Neišsižadėk
18:00 Tėvynės labui
18:20 Politiko išpažintis
19:00 Žinios.
19:20 Orai.
19:25 Pozicija
20:00 Žinios.
20:20 Orai.
20:30 Svečiuose pas Marceliutę
21:00 Dzūkijos kultūros ir tradicijų...
21:30 Mafijos kronikos. Kriminalinė...
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai.
23:45 Patriotai. Ved. R. Janutienė
00:45 Tyrėjas Saveljevas
01:50 Reporteris
02:45 Lietuva tiesiogiai
03:00 Vandens žiurkės
03:45 Miestelio patruliai
04:30 Tyrėjas Saveljevas
05:20 Vandens žiurkės
Четверг, 08.12
06:10 Programa.
06:14 TV parduotuvė.
06:30 Jaunikliai
07:10 Patriotai. Ved. R. Janutienė
08:10 Kalnų ežerai
09:10 Miškinis
10:20 Marionečių šokiai
11:25 Kartą Rostove...
12:30 Miestelio patruliai
13:35 Vandens žiurkės
14:40 TV parduotuvė.
14:55 Miškinis
16:00 Žinios.
16:47 Orai.
16:50 Neišsižadėk
18:00 Vandentvarkos naujienos
18:20 Pozicija
19:00 Žinios.
19:20 Orai.
19:25 Svečiuose pas Marceliutę
20:00 Žinios.
20:20 Orai.
20:30 Albanas
21:30 Kartų kovos šeimai. Ved. E....
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai.
23:45 Nuoga tiesa. Debatų laida....
01:50 Reporteris
02:45 Lietuva tiesiogiai
03:00 Vandens žiurkės
03:45 Miestelio patruliai
04:30 Tyrėjas Saveljevas
05:20 Vandens žiurkės
Пятница, 09.12
06:05 Miestai ir žmonės
06:10 Programa.
06:14 TV parduotuvė.
06:30 Jaunikliai
07:10 Šiandien kimba
08:10 Kalnų ežerai
09:10 Miškinis
10:20 Marionečių šokiai
11:25 Kartą Rostove...
12:30 Miestelio patruliai
13:35 Vandens žiurkės
14:40 TV parduotuvė.
14:55 Miškinis
16:00 Žinios.
16:47 Orai.
16:50 Neišsižadėk
18:00 Gyvenu čia
19:00 Žinios.
19:20 Orai.
19:25 Jūsų sveikatai
20:00 Žinios.
20:20 Orai.
20:30 Auksinė daina. Muzikinis šou....
22:30 Reporteris
22:57 Orai.
23:00 0 laipsnių (1). Sveiko gyvenimo...
23:05 Tamsios jėgos
01:15 Gyvųjų numirėlių naktis. Atgijimas
03:00 Tamsios jėgos
04:35 Gyvųjų numirėlių naktis. Atgijimas
Суббота, 10.12
06:00 Jaunikliai
07:00 Programa.
07:04 TV parduotuvė.
07:20 Kalnų ežerai
08:30 Kartų kovos šeimai. Ved. E....
09:30 Vantos lapas
10:00 Arčiau namų. Utena....
11:00 Vera
13:00 Auksinė daina (16). Muzikinis...
14:55 Bekraštė Kanada
16:00 Žinios.
16:18 Orai.
16:20 Pakalbėsim, kai grįši
17:20 Pakalbėsim, kai grįši
18:00 Žinios.
18:22 Orai.
18:25 0 laipsnių (1). Sveiko gyvenimo...
18:30 Pakalbėsim, kai grįši
19:00 Pakalbėsim, kai grįši
20:00 Žinios.
20:27 Orai.
20:30 Pakalbėsim, kai grįši
21:30 24/7
22:30 Žinios.
22:57 Orai.
23:00 Delta
01:10 Mafijos kronikos. Kriminalinė...
02:10 Vera
03:40 24/7
04:25 Mafijos kronikos. Kriminalinė...
05:05 Dykumos
Воскресенье, 11.12
06:00 Jaunikliai
07:00 Programa.
07:04 TV parduotuvė.
07:20 Kalnų ežerai
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 Girių takais. Laida medžiotojams...
10:30 Moterų daktaras
12:40 Kartą Rostove...
14:55 Bekraštė Kanada
16:00 Žinios.
16:18 Orai.
16:20 Krepšinio pasaulyje su V....
16:50 Kalnų ežerai
18:00 Žinios.
18:52 Orai.
18:55 0 laipsnių (2). Sveiko gyvenimo...
19:00 Kartų kovos šeimai. Ved. E....
20:00 Žinios.
20:27 Orai.
20:30 Vera
22:30 Žinios.
22:57 Orai.
23:00 24/7
Войти