Программа передач Канал Info TV на сегодня

Выбрать каналы (518)
Понедельник, 05.12
06:00 Autopilotas
06:30 Tauro ragas
07:00 Pagalbos skambutis
08:00 Savaitės kriminalai
08:30 Bus visko
09:30 Žinios
10:30 Nuo... Iki...
11:20 Savaitės kriminalai
11:45 Ne vienas kelyje
12:15 „Alfa“ savaitė
12:45 Apie žūklę
13:15 24 valandos
14:00 Signatarų laiškai
14:30 Pasivaikščiojimai. Naujoji karta
15:00 Informacinių mitų griovėjai
15:30 „Alfa“ savaitė
16:05 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Info diena: dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Вторник, 06.12
06:30 Info diena
10:30 KK2
11:15 Bus visko
12:10 Dviračio šou
12:40 Tauro ragas
13:05 24 valandos
13:45 Autopilotas
14:10 Ne vienas kelyje
14:45 Dviračio šou
15:15 Pagalbos skambutis
16:05 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Info diena: dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Среда, 07.12
06:30 Info diena
10:30 KK2
11:15 Diktatorių ponios
12:15 Dviračio šou
12:45 Ne vienas kelyje
13:15 24 valandos
14:00 Beatos virtuvė
14:50 Dviračio šou
15:20 KK2
16:05 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Info diena: dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Четверг, 08.12
06:30 Info diena
10:30 KK2
11:15 Pagalbos skambutis
12:10 Dviračio šou
12:40 Autopilotas
13:05 24 valandos
13:45 Diktatorių ponios
14:50 Dviračio šou
15:20 KK2
16:05 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Info diena: dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Пятница, 09.12
06:30 Info diena
10:30 Bus visko
11:20 Beatos virtuvė
12:10 Dviračio šou
12:40 Mano kiemas
13:10 24 valandos
13:55 Nuo... Iki...
14:50 Dviračio šou
15:20 KK2
16:05 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 SUPERDOKUMENTIKA Diktatorių ponios
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Суббота, 10.12
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Info diena
10:30 Info diena
14:30 Pagalbos skambutis
15:20 KK2
16:05 KK2
16:50 KK2
17:40 Dviračio šou
18:05 Dviračio šou
18:30 Dviračio šou
19:00 Dviračio šou
19:30 Diktatorių ponios
20:30 Mano kiemas
21:00 Informacinių mitų griovėjai
21:30 Pasivaikščiojimai. Naujoji karta
22:00 Yra, kaip yra
23:00 Yra, kaip yra
00:00 Dabar pasaulyje. Išvados
00:30 Už vaikystę
01:00 Yra, kaip yra
01:55 24 valandos
02:50 Bus visko
03:35 Valanda su Rūta
05:05 Ne vienas kelyje
05:35 Autopilotas
Воскресенье, 11.12
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Apie žūklę
07:00 Tauro ragas
07:30 Nuo... Iki...
08:20 KK2
09:00 KK2
09:45 KK2
10:30 Dviračio šou
11:00 Dviračio šou
11:30 Dviračio šou
12:00 Valanda su Rūta
13:40 Bus visko
14:30 24 valandos
15:30 24 valandos
16:30 Yra, kaip yra
17:30 Yra, kaip yra
18:30 Yra, kaip yra
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Savaitės kriminalai
21:00 „Alfa“ savaitė
21:30 Signatarų laiškai
22:00 Valanda su Rūta
23:30 „Alfa“ savaitė
Войти