Программа передач Канал LNK на сегодня

Выбрать каналы (517)
Понедельник, 28.11
06:15 Dienos programa
06:20 Visatos broliai
06:50 Džonis Testas
07:15 Kempiniukas Plačiakelnis
07:40 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:35 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:35 24 valandos
10:25 Yra, kaip yra
11:25 24 valandos
12:25 Bus visko
13:20 Būk mano meile!
14:20 Mano lemties diena
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas Išbandymų diena
00:40 Mentalistas
01:35 Begėdis
02:40 Juodasis sąrašas
03:30 Programos pabaiga
Вторник, 29.11
06:15 Dienos programa
06:20 Visatos broliai
06:50 Džonis Testas
07:15 Kempiniukas Plačiakelnis
07:40 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:35 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:35 24 valandos
10:25 Yra, kaip yra
11:25 24 valandos
12:30 KK2
13:20 Būk mano meile!
14:20 Mano lemties diena
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Juodosios našlės
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas Tamsos riterio...
01:25 Begėdis
02:25 Juodasis sąrašas
03:15 Programos pabaiga
Среда, 30.11
06:15 Dienos programa
06:20 Visatos broliai
06:50 Džonis Testas
07:15 Kempiniukas Plačiakelnis
07:40 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:35 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:35 24 valandos
10:25 Yra, kaip yra
11:25 Yra, kaip yra
12:30 KK2
13:20 Būk mano meile!
14:20 Mano lemties diena
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Tik nesijuok
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas Palikti vandenyne
23:55 Mentalistas
00:50 Begėdis
01:50 Juodasis sąrašas
02:40 Programos pabaiga
Четверг, 01.12
06:15 Dienos programa
06:20 Visatos broliai
06:50 Džonis Testas
07:15 Kempiniukas Plačiakelnis
07:40 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:35 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:35 24 valandos
10:25 Yra, kaip yra
11:25 Yra, kaip yra
12:30 KK2
13:20 Būk mano meile!
14:20 Mano lemties diena
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS. 13 nuodėmių
00:05 Mentalistas
01:00 Begėdis
02:05 Sveikatos ABC televitrina
02:35 Programos pabaiga
Пятница, 02.12
06:15 Dienos programa
06:20 Visatos broliai
06:50 Džonis Testas
07:15 Kempiniukas Plačiakelnis
07:40 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:35 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:35 24 valandos
10:25 Yra, kaip yra
11:25 Yra, kaip yra
12:25 Nuo... Iki...
13:20 Būk mano meile!
14:20 Mano lemties diena
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Taksi 3
22:45 Nusikaltėlis kūdikio veidu
00:40 13 nuodėmių
02:25 Programos pabaiga
Суббота, 03.12
06:25 Dienos programa
06:30 Džonis Testas
06:55 Mažieji Tomas ir Džeris III
07:20 "Nickelodeon" valanda. Harvis...
07:45 Neramūs ir triukšmingi
08:10 Sandžėjus ir Kreigas
08:35 Kempiniukas Plačiakelnis
09:00 Tomo ir Džerio šou
09:30 Ponas Bynas
09:55 KINO pusryčiai. Žvėreliai...
11:45 Zatura. Nuotykiai kosmose
13:45 Policijos akademija 5. Užduotis...
15:30 Gyvenimo šukės
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Superkinas Debesuota, numatoma...
21:15 Trys muškietininkai
23:30 Anakonda 3. Palikuonis
01:15 Nusikaltėlis kūdikio veidu
03:00 Programos pabaiga
Воскресенье, 04.12
06:25 Dienos programa
06:30 Džonis Testas
06:55 Mažieji Tomas ir Džeris III
07:20 "Nickelodeon" valanda. Harvis...
07:45 Neramūs ir triukšmingi
08:10 Sandžėjus ir Kreigas
08:35 Tomo ir Džerio šou
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Na, palauk!
09:45 Na, palauk!
09:55 Kino pusryčiai Tomas ir Džeris...
11:00 Haris Poteris ir Išminties akmuo
14:00 Pričiupom!
14:30 Didingasis amžius. Jos didenybė...
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Žvaigždžių duetai
22:20 Išlikimo žaidimas
Войти