Программа передач Канал LNT на сегодня

Выбрать каналы (518)
Понедельник, 05.12
06:00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju...
06:30 Lnt rīta ziņu raidījums ”900...
08:40 Dzīvīte
09:10 Nekad nesaki nekad
10:10 Televeikala skatlogs
10:25 Kaislību jūrā
11:25 Lieliskais gadsimts
12:30 Lieliskais gadsimts
13:45 Televeikala skatlogs
14:00 Lnt Dienas ziņas
14:20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju...
14:55 Bērni un vecāki
15:50 Nemelo man!
16:50 Kaisle un vara
17:50 Ziņas sešos
18:00 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā
18:55 Ziemas saule
20:00 Lnt Ziņas
20:35 Transports šodien, rīt
20:40 Degpunktā 6
21:10 Ekstrasensi kā detektīvi
22:20 Provokators
23:25 Sporta apskats Overtime Tv
00:30 Dzīvīte
00:55 Lnt ziņu Top 10
01:40 Attīstības kods 2
02:05 Ziemas saule
02:50 Degpunktā 6
03:15 Lnt rīta ziņu raidījums ”900...
05:00 Karamba!
05:20 Bernards 2
05:30 Kristīgā programma “Ticīgo...
Вторник, 06.12
06:00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju...
06:30 Lnt rīta ziņu raidījums ”900...
08:40 Dzīvīte
09:10 Nekad nesaki nekad
10:10 Televeikala skatlogs
10:25 Kaislību jūrā
11:25 Lieliskais gadsimts
12:25 Lieliskais gadsimts
13:45 Televeikala skatlogs
14:00 Lnt Dienas ziņas
14:20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju...
14:55 Bērni un vecāki
15:50 Nemelo man!
16:50 Kaisle un vara
17:50 Ziņas sešos
18:00 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā
18:55 Ziemas saule
20:00 Lnt Ziņas
20:40 Degpunktā 6
21:10 Inga Lindstrēma. Emmas Svensones...
23:10 Apmierini mani 2
00:10 Pēdējie Grimmi 2
01:10 Dzīvīte
01:30 Latvji, brauciet jūriņā! 4
01:55 Ziemas saule
02:40 Degpunktā 6
03:05 Lnt rīta ziņu raidījums ”900...
04:45 Karamba!
05:00 Karamba!
05:20 Bernards 2
05:30 Kristīgā programma “Ticīgo...
Среда, 07.12
06:00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju...
06:30 Lnt rīta ziņu raidījums ”900...
08:40 Dzīvīte
09:10 Nekad nesaki nekad
10:20 Televeikala skatlogs
10:35 Kaislību jūrā
11:45 Inga Lindstrēma. Emmas Svensones...
13:45 Televeikala skatlogs
14:00 Lnt Dienas ziņas
14:20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju...
14:55 Bērni un vecāki
15:50 Nemelo man!
16:50 Kaisle un vara
17:50 Ziņas sešos
18:00 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā
18:55 Ziemas saule
20:00 Lnt Ziņas
20:40 Degpunktā 6
21:10 Ncis: La 3
22:10 Pastardiena
00:20 Kāršu nams 3
01:25 Dzīvīte
01:45 Košākai dzīvei 3
02:05 Ziemas saule
02:55 Degpunktā 6
03:15 Lnt rīta ziņu raidījums ”900...
05:00 Karamba!
05:20 Bernards 2
05:30 Kristīgā programma “Ticīgo...
Четверг, 08.12
06:00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju...
06:30 Lnt rīta ziņu raidījums ”900...
08:40 Dzīvīte
09:10 Nekad nesaki nekad
10:20 Televeikala skatlogs
10:35 Kaislību jūrā
11:45 Zemes smarža
13:45 Televeikala skatlogs
14:00 Lnt Dienas ziņas
14:20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju...
14:55 Bērni un vecāki 2
15:50 Nemelo man!
16:50 Kaisle un vara
17:50 Ziņas sešos
18:00 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā
18:55 Ziemas saule
20:00 Lnt Ziņas
20:40 Degpunktā 6
21:10 Lauku sēta 3
22:10 Varas spēles
23:10 Čikāgas liesmās 3
00:10 Dzīvīte
00:30 Starp putniem un cilvēkiem 2
01:05 Provokators
01:50 Ziemas saule
02:35 Degpunktā 6
03:00 Lnt rīta ziņu raidījums ”900...
04:40 Karamba!
05:00 Karamba!
05:20 Bernards 2
05:30 Kristīgā programma “Ticīgo...
Пятница, 09.12
06:00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju...
06:30 Lnt rīta ziņu raidījums ”900...
08:40 Dzīvīte
09:10 Nekad nesaki nekad
10:20 Televeikala skatlogs
10:35 Kaislību jūrā
11:45 Mīlestības saldme
13:45 Televeikala skatlogs
14:00 Lnt Dienas ziņas
14:20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju...
14:55 Bērni un vecāki 2
15:50 Nemelo man!
16:50 Kaisle un vara
17:50 Ziņas sešos
18:00 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā
18:55 Ziemas saule
20:00 Lnt Ziņas
20:40 Degpunktā 6
21:10 Mūsu labākās dziesmas. Putnu balle
22:25 Nosvērtie 2
00:35 Greizais spogulis
02:15 Dzīvīte
02:35 Degpunktā 6
03:00 Lnt rīta ziņu raidījums ”900...
04:40 Karamba!
05:00 Vilfreds 3
05:20 Vilfreds 3
05:45 Kārdinājuma varā
Суббота, 10.12
07:10 Fišeres kundzes izmeklēšanas...
08:30 Attīstības kods 2
09:00 Lnt brokastis
10:00 Laimīgs un vesels
10:30 Starp putniem un cilvēkiem 2
11:05 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā
12:00 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā
13:00 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā
14:00 Aģente Kārtere 2
14:55 Īpaši smags gadījums
15:55 Pirmizrāde! Māsu ķildas
17:50 Ziņas sešos
18:00 Sirds aicinājums 3
19:00 Sirds aicinājums 3
20:00 Lnt Ziņas
20:35 Degpunktā Sestdienā 3
21:05 Lieliskais gadsimts
22:25 Lieliskais gadsimts
23:35 Pirmizrāde! Iestrēguši jaunībā
01:30 Parāds
03:15 Salemas raganas
03:55 Lnt brokastis
04:40 Karamba!
05:00 Kārdinājuma varā
Воскресенье, 11.12
06:30 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu...
06:55 Bernards 2
07:05 Fišeres kundzes izmeklēšanas...
08:30 Latvji, brauciet jūriņā! 4
09:00 Lnt brokastis
10:00 Košākai dzīvei 3
10:30 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā
11:30 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā
12:25 Cerības krasts
14:25 Cerības krasts
16:35 Mūsu labākās dziesmas. Putnu balle
17:50 Ziņas sešos
18:00 Lauku sēta 3
19:00 Noziegumam pa pēdām 12
20:00 Lnt Ziņas
20:10 Lnt ziņu Top 10
21:05 Lieliskais gadsimts
22:10 Lieliskais gadsimts
23:15 Viņi atgriežas 2
Войти