Программа передач Канал LRT Televizija на сегодня

Выбрать каналы (517)
Понедельник, 28.11
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas
10:00 Šlovės dienos
10:50 Laisvės vėliavnešiai
11:15 Keliai. Mašinos. Žmonės
11:45 Savaitė
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:20 Šlovės dienos
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Šiandien
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga“
21:30 „Laisvės kaina. Savanoriai“
22:25 Trumposios žinios
22:30 Šaltojo karo paslaptys. Atominės...
23:25 Trumposios žinios
23:30 Valdžios tvirtovė
00:30 Laisvės vėliavnešiai
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius
04:45 Klausimėlis.lt
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Teisė žinoti
05:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
Вторник, 29.11
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas
10:00 Šlovės dienos
10:50 Stilius
11:30 Klausimėlis.lt
11:45 Šaltojo karo paslaptys. Atominės...
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:20 Šlovės dienos
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Šiandien
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Emigrantai
20:20 Maltiečių sriubos siužetas
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga“
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu...
22:25 Trumposios žinios
22:30 Istorijos detektyvai
23:20 Trumposios žinios
23:25 Bodo
00:25 Septynios Kauno dienos
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Emigrantai
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu...
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Istorijos detektyvai
Среда, 30.11
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas
10:00 Šlovės dienos
10:50 Emigrantai
11:45 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu...
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:20 Šlovės dienos
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Šiandien
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Gyvenimas
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga“
21:30 Auksinis protas
22:45 Trumposios žinios
22:50 Mūsų vaikai
00:30 Trumposios žinios
00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Gyvenimas
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Auksinis protas
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Auksinis protas
05:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
Четверг, 01.12
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas
10:00 Šlovės dienos
10:50 Gyvenimas
11:45 Interaktyvi viktorina...
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:20 Šlovės dienos
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Šiandien
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Specialus tyrimas
20:20 Maltiečių sriubos siužetas
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga“
21:00 LRT forumas
21:55 Trumposios žinios
22:00 Dokumentinių filmų ciklas „Mano...
22:55 Trumposios žinios
23:00 Diplomatija
00:25 Tikri vyrai
01:10 Komisaras Reksas
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Specialus tyrimas
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Dokumentinių filmų ciklas „Mano...
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Popietė su Algimantu Čekuoliu
05:30 Mūsų gyvūnai
Пятница, 02.12
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas
10:00 Šlovės dienos
10:50 Specialus tyrimas
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:20 Šlovės dienos
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Šiandien
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:05 Gamtos inspektoriai
19:30 Interaktyvi viktorina...
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga“
21:00 Duokim garo!
22:40 Trumposios žinios
22:45 Kazino
01:40 Trumposios žinios
01:45 Klausimėlis.lt
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Komisaras Reksas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Interaktyvi viktorina...
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Auksinis balsas
Суббота, 03.12
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klausimėlis.lt
06:30 Specialus tyrimas
07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai
07:50 Mūsų kaimynai marsupilamiai
08:15 Džiunglių knyga
08:30 Girių horizontai
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios. Orai
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios. Orai
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios. Orai
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:05 Plėšrūnai
13:00 Didysis Azijos penketas
13:55 Šerloko Holmso nuotykiai
15:45 Žinios. Orai
16:00 Popietė su Algimantu Čekuoliu
16:30 Sveikinimų koncertas
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
18:30 Šiandien
18:45 Sportas
18:48 Orai
18:55 Bėdų turgus
19:40 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Auksinis balsas
22:55 Trumposios žinios
23:00 Nemiegantys Siatle
00:45 Trumposios žinios
00:50 Plėšrūnai
01:40 Didysis Azijos penketas
02:35 Šerloko Holmso nuotykiai
04:20 Klausimėlis.lt
04:35 Bėdų turgus
05:15 Stilius
Воскресенье, 04.12
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Popietė su Algimantu Čekuoliu
06:35 Nacionalinė paieškų tarnyba
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Nauji Piterio Peno nuotykiai
09:25 Džiunglių knyga
09:35 Auklė Mun
09:45 Šikšnosparnis Patas
10:00 Gustavo enciklopedija
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Erdvės. Pasaulio žavesys
13:00 Gyvenimas ore
13:55 Puaro
15:45 Žinios. Orai
16:00 Laisvės vėliavnešiai
16:30 Karinės paslaptys
17:15 Lietuvos humoro lyga
18:30 Šiandien
18:50 Sportas
18:53 Orai
19:00 Teisė žinoti
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Seserų Fontanų siuvykla
22:50 Trumposios žinios
22:55 Marija, Škotijos karalienė
Войти