Программа передач Канал LTV1 на сегодня

Выбрать каналы (518)
Понедельник, 05.12
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:02 Adreses. (atkārtojums)
06:30 Rīta Panorāma.
08:35 Mīlas viesulis 11. Vācijas...
09:35 Plosītās sirdis. Seriāls. 61....
10:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop"...
10:50 Ķepa uz sirds. (atkārtojums)
11:20 Mīlestība no trešā acu skatiena....
13:05 Televeikala skatlogs ""Top-Shop"...
13:20 Es - savai zemītei. (atkārtojums)
13:55 Mia un es 2. Animācijas seriāls....
14:25 Vispera. Animācijas seriāls....
14:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop"...
15:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls....
16:05 Plosītās sirdis. Seriāls. 60....
17:00 Mīlas viesulis 11. Vācijas...
18:00 Dienas ziņas.
18:28 Kultūras ziņas.
18:41 Sporta ziņas.
18:50 Laika ziņas.
18:53 Ceturtā studija.
19:17 Sporta ziņas.
19:27 Laika ziņas.
19:30 Aizliegtais paņēmiens.
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22:00 Sporta studija.
22:45 Sajūti Latgali!
23:20 Nakts ziņas.
23:29 Sporta ziņas.
23:31 Laika ziņas.
23:35 De facto. (atkārtojums)
00:10 Nacionālie dārgumi.100 g...
00:55 Akadēmiķis Jānis Stradiņš. LTV...
01:55 Kultūršoks. 100 g kultūras....
05:00 Ceturtā studija. (atkārtojums)
05:30 Es - savai zemītei. (atkārtojums)
Вторник, 06.12
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:02 Adreses. (atkārtojums)
06:30 Rīta Panorāma.
08:35 Mīlas viesulis 11. Vācijas...
09:35 Plosītās sirdis. Seriāls. 62....
10:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop"...
10:50 Ceturtā studija. (atkārtojums)
11:15 Seši gulbji. Pasaku filma.
13:00 Televeikala skatlogs ""Top-Shop"...
13:15 Province. (atkārtojums)
13:50 Mia un es 2. Animācijas seriāls....
14:15 Mazie detektīvi un Baltās dāmas...
14:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop"...
15:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls....
16:05 Plosītās sirdis. Seriāls. 61....
17:00 Mīlas viesulis 11. Vācijas...
18:00 Dienas ziņas.
18:28 Kultūras ziņas.
18:41 Sporta ziņas.
18:50 Laika ziņas.
18:53 Ceturtā studija.
19:17 Sporta ziņas.
19:27 Laika ziņas.
19:30 Personība. 100 g kultūras....
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:15 1:1. Aktuālā intervija.
22:05 TV PIRMIZRĀDE. Kažokzvēru ādā....
23:10 Nakts ziņas.
23:19 Sporta ziņas.
23:21 Laika ziņas.
23:25 Krāpšanas ilūzija. Piedzīvojumu...
01:30 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija....
05:00 Ceturtā studija. (atkārtojums)
05:30 Citādi latviskais (Cytaidi...
Среда, 07.12
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:02 Adreses. (atkārtojums)
06:30 Rīta Panorāma.
08:35 Mīlas viesulis 11. Vācijas...
09:35 Plosītās sirdis. Seriāls. 63....
10:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop"...
10:50 Ceturtā studija. (atkārtojums)
11:15 Mana dziesma. (atkārtojums)
12:45 Kultūršoks. 100 g kultūras....
13:00 Televeikala skatlogs ""Top-Shop"...
13:15 Vides fakti. (atkārtojums)
13:50 Molangs un Piu Piu. Animācijas...
13:57 Bings. Animācijas seriāls. 37.,...
14:20 Kas te? Es te! (atkārtojums)
14:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop"...
15:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls....
16:05 Plosītās sirdis. Seriāls. 62....
17:00 Mīlas viesulis 11. Vācijas...
18:00 Dienas ziņas.
18:28 Kultūras ziņas.
18:41 Sporta ziņas.
18:50 Laika ziņas.
18:53 Ceturtā studija.
19:17 Sporta ziņas.
19:27 Laika ziņas.
19:30 TV PIRMIZRĀDE. Latvijas Kods....
20:00 Es mīlu ēdienu!
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:13 Latvijas Loto izlozes.
21:20 Tieša runa.
22:30 Zebra.
22:45 Aculiecinieks. (atkārtojums)
23:05 Nakts ziņas.
23:14 Sporta ziņas.
23:16 Laika ziņas.
23:20 Inspektors Džordžs Džentlijs 5....
01:05 Aizliegtais paņēmiens....
05:00 Ceturtā studija. (atkārtojums)
05:30 Vides fakti. (atkārtojums)
Четверг, 08.12
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:02 Adreses. (atkārtojums)
06:30 Rīta Panorāma.
08:35 Mīlas viesulis 11. Vācijas...
09:35 Plosītās sirdis. Seriāls. 64....
10:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop"...
10:50 Ceturtā studija. (atkārtojums)
11:15 Daudz laimes! (atkārtojums)
12:05 Latvijas sirdsdziesma....
13:00 Televeikala skatlogs ""Top-Shop"...
13:15 Aculiecinieks. (atkārtojums)
13:30 Zebra. (atkārtojums)
13:50 Molangs un Piu Piu. Animācijas...
13:57 Bings. Animācijas seriāls. 39.,...
14:20 Kas te? Es te! (atkārtojums)
14:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop"...
15:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls....
16:05 Plosītās sirdis. Seriāls. 63....
17:00 Mīlas viesulis 11. Vācijas...
18:00 Dienas ziņas.
18:28 Kultūras ziņas.
18:41 Sporta ziņas.
18:50 Laika ziņas.
18:53 Ceturtā studija.
19:17 Sporta ziņas.
19:27 Laika ziņas.
19:30 Imants Ziedonis. Dzirnakmeņi....
20:00 700 pasaules brīnumi. Bosnija un...
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:15 Sirmais. Kulta ēdieni. 5. sezona.
22:15 TV PIRMIZRĀDE. Savējie sapratīs....
23:35 Nakts ziņas.
23:44 Sporta ziņas.
23:46 Laika ziņas.
23:50 Personība. 100 g kultūras....
00:50 Kažokzvēru ādā. Dokumentāla filma.
01:50 1:1. Aktuālā intervija....
05:00 Ceturtā studija. (atkārtojums)
05:30 Saknes debesīs. (atkārtojums)
Пятница, 09.12
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:02 Adreses. (atkārtojums)
06:30 Rīta Panorāma.
08:35 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 6.sērija.
09:35 Plosītās sirdis. Seriāls. 65....
10:35 Televeikala skatlogs ""Top-Shop"...
10:50 Ceturtā studija. (atkārtojums)
11:15 Alpu dakteris 7. Seriāls. 4....
12:10 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija....
13:00 Televeikala skatlogs ""Top-Shop"...
13:15 Saknes debesīs. (atkārtojums)
13:50 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums...
14:20 Dardarija. (atkārtojums)
14:50 Televeikala skatlogs ""Top-Shop"...
15:05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls....
16:05 Plosītās sirdis. Seriāls. 64....
17:00 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 6.sērija.
18:00 Dienas ziņas.
18:28 Kultūras ziņas.
18:41 Sporta ziņas.
18:50 Laika ziņas.
18:55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19:05 Gudrs, vēl gudrāks.
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:15 TV PIRMIZRĀDE! Leģenda. Helmuts...
22:15 Nāve paradīzē 4....
23:15 Nakts ziņas.
23:24 Sporta ziņas.
23:26 Laika ziņas.
23:30 Nāve paradīzē 4....
00:30 Latvijas sirdsdziesma....
01:25 Alpu dakteris 7. Seriāls. 4....
02:15 Inspektors Džordžs Džentlijs 5....
03:50 Tieša runa. (atkārtojums)
04:50 Sporta studija. (atkārtojums)
05:30 Province. (atkārtojums)
Суббота, 10.12
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:02 Aizliegtais paņēmiens....
07:00 Jakari 2. Animācijas seriāls....
07:30 Martins Labrītiņš. Animācijas...
08:00 Mia un es 2. Animācijas seriāls....
08:30 Molangs un Piu Piu. Animācijas...
08:40 Bings. Animācijas seriāls. 41.,...
09:00 Kas te? Es te! (atkārtojums)
09:30 Vispera. Animācijas seriāls....
10:00 Ķepa uz sirds.
10:30 Ķēniņš Strazdubārda. Pasaku filma.
11:40 Zilā lampa. Pasaku filma.
12:50 700 pasaules brīnumi. Bosnija un...
13:20 Es mīlu ēdienu! (atkārtojums)
13:50 Latvijas Kods. Lai smuki!...
14:20 Kultūršoks. 100 g kultūras....
14:35 Leģenda. Helmuts Balderis....
15:35 Gudrs, vēl gudrāks. (atkārtojums)
17:00 TV PIRMIZRĀDE. Ziemeļu karaliene...
18:00 Dienas ziņas (Sestdiena).
18:12 Sporta ziņas.
18:16 Laika ziņas.
18:20 Aculiecinieks.
18:35 Ielas garumā. Jūrmala. Pa...
19:05 Vides fakti.
19:35 Latvijas sirdsdziesma.
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:13 Latvijas Loto izlozes.
21:25 Mana dziesma.
22:55 Savējie sapratīs. Sešdesmitie -...
00:10 Ļoti labas meitenes. Drāma
01:55 Latvijas Televīzijas un Latvijas...
03:45 Mikrofona dziesmas. (atkārtojums)
05:15 Nacionālie dārgumi.100 g...
Воскресенье, 11.12
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:02 Personība. 100 g kultūras....
07:00 Jakari 2. Animācijas seriāls....
07:30 Martins Labrītiņš. Animācijas...
08:00 Mia un es 2. Animācijas seriāls....
08:30 Molangs un Piu Piu. Animācijas...
08:40 Bings. Animācijas seriāls. 43.,...
09:00 Kas te? Es te!
09:30 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums...
10:00 Mazie detektīvi un Baltās dāmas...
10:30 Kaut kur uz zemes. Dokumentāla...
11:00 Sirmais. Kulta ēdieni. 5....
12:00 Dievkalpojums.
13:00 Saknes debesīs.
13:25 Daudz laimes!
14:20 Latvijas sirdsdziesma....
15:15 Ķepa uz sirds. (atkārtojums)
15:50 Zoodārzu mazuļi 2. Daudzsēriju...
16:20 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras.
17:05 Tēvs Brauns 4. Detektīvseriāls....
18:00 Dienas ziņas (Svētdiena).
18:12 Sporta ziņas.
18:16 Laika ziņas.
18:20 Province.
18:50 Latvijas Kods. Vectēva tēvs....
19:25 TIEŠRAIDE! Labdarības akcija...
20:30 Panorāma.
20:43 Sporta ziņas.
20:46 Laika ziņas.
20:50 De facto.
21:25 TIEŠRAIDE! Labdarības akcija...
23:00 TV PIRMIZRĀDE. Mīlestības garša....
Войти