Программа передач Канал TV3 Lietuva на сегодня

Выбрать каналы (517)
Понедельник, 28.11
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sila. Kelias namo
11:55 Ekstrasensų mūšis
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas
20:00 Apie mus ir Kazlauskus
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Kobra 11
23:35 Kvantikas
00:30 Gražuolė ir pabaisa
01:30 Pelkė
Вторник, 29.11
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sila. Kelias namo
11:55 Ekstrasensų mūšis
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas
20:00 Prieš srovę
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Vedybų planuotoja
00:40 Gražuolė ir pabaisa
01:35 Pelkė
Среда, 30.11
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sila. Kelias namo
11:55 Ekstrasensų mūšis
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:20 TV3 orai
22:25 Vikingų loto
22:30 Vilką mini, vilkas čia
00:10 Gražuolė ir pabaisa
01:05 Pelkė
Четверг, 01.12
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sila. Kelias namo
12:00 Ekstrasensų mūšis
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas
20:00 Farai
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Nešvarus žaidimas
00:20 Gražuolė ir pabaisa
01:20 Pelkė
Пятница, 02.12
06:10 Teleparduotuvė
06:24 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sila. Kelias namo
11:55 Ekstrasensų mūšis
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Monstrų biuras
21:20 Persijos princas. Laiko smiltys
23:50 Drakono akys
01:35 Nešvarus žaidimas
Суббота, 03.12
06:15 Teleparduotuvė
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Nenugalimasis žmogus - voras
07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Kempas ir draugai
09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Gardu Gardu
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių ūkis
11:00 Narsusis riteris Justinas
12:55 Nuotykių ieškotojas. Midos...
14:55 Rožinė pantera
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:15 TV3 sportas
19:20 TV3 orai
19:25 Eurojackpot
19:30 Vienas namuose
21:45 Juros periodo parkas
00:20 Mirtinas poilsis
02:00 Vilką mini, vilkas čia
Воскресенье, 04.12
06:15 Teleparduotuvė
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Nenugalimasis žmogus - voras
07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Mamyčių klubas
09:00 Kulinariniai triukai
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 Svajonių sodai
11:00 Raudonkepuraitė prieš blogį
12:35 Osis ir Tedas
14:20 Rožinė pantera 2
16:15 Simpsonai
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 X Faktorius
22:30 Užsienietis
Войти