Телепрограмма

Выбрать каналы (0)
Понедельник, 17.07
07:35 Diagnozė - žmogžudystė
08:35 Tokia tarnyba
09:30 Voratinklis
10:35 Muchtaro sugrįžimas
11:35 Prokurorų patikrinimas
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė
14:50 Tokia tarnyba
15:45 Prokurorų patikrinimas
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus
19:30 Šuo
20:30 Farai
21:00 Stebėtojų lyga
00:10 Grojimas keturiomis rankomis
02:05 Akloji zona
02:50 Akloji zona
03:35 Džeikas, Storulis ir šuo
04:20 Baltasis lokys. Seklys ledynuose
Вторник, 18.07
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo
07:35 Diagnozė - žmogžudystė
08:35 Tokia tarnyba
09:30 Šuo
10:35 Muchtaro sugrįžimas
11:35 Prokurorų patikrinimas
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė
14:50 Tokia tarnyba
15:45 Prokurorų patikrinimas
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus
19:30 Šuo
20:30 Pasienio sargyba
21:00 Visiškai slaptai
22:50 Stebėtojų lyga
01:40 Visa menanti
02:25 Penktoji pavara
03:10 Pasienio sargyba
03:35 Penktoji pavara
04:20 Džeikas, Storulis ir šuo
Среда, 19.07
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo
07:35 Diagnozė - žmogžudystė
08:35 Tokia tarnyba
09:30 Šuo
10:35 44-as skyrius
11:35 Prokurorų patikrinimas
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė
14:45 Voratinklis
15:45 Prokurorų patikrinimas
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus
19:30 Šuo
20:30 Pagalbos skambutis
21:00 Faras skeneris
23:05 Visiškai slaptai
00:50 Visa menanti
01:35 Džeikas, Storulis ir šuo
02:20 Penktoji pavara
03:05 Pagalbos skambutis
03:30 Penktoji pavara
Четверг, 20.07
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo
07:35 Diagnozė - žmogžudystė
08:30 Voratinklis
09:30 Šuo
10:35 44-as skyrius
11:35 Prokurorų patikrinimas
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė
14:45 Voratinklis
15:45 Prokurorų patikrinimas
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus
19:30 Šuo
20:30 Savaitės kriminalai
21:00 Palikti vandenyne 2. Dreifas
22:50 Faras skeneris
00:45 Visa menanti
01:30 Džeikas, Storulis ir šuo
02:20 Savas žmogus
03:05 Savas žmogus
03:50 Savas žmogus
04:35 Savaitės kriminalai
Пятница, 21.07
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo
07:35 Diagnozė - žmogžudystė
08:30 Voratinklis
09:30 Ekstrasensų mūšis
11:35 Prokurorų patikrinimas
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė
14:45 Voratinklis
15:45 Prokurorų patikrinimas
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus
19:30 Amerikietiškos imtynės
20:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Palikti po pamokų
23:35 Palikti vandenyne 2. Dreifas
01:20 Visa menanti
02:05 Džeikas, Storulis ir šuo
02:50 Palikti po pamokų
Суббота, 22.07
06:45 Amerikietiškos imtynės
07:45 Amerikietiškos imtynės
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Pavariau
09:30 Apie žūklę
10:05 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu
10:35 BBC dokumentika. Sniegynų valdovai
11:50 Herbas arba skaičius
13:00 Žiniuonis
14:00 Žiniuonis
15:05 Vanity Fair. Visiškai slaptai
16:10 Kas žudikas?
17:25 Muchtaro sugrįžimas
18:30 44-as skyrius
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 MANO HEROJUS Kitas pasaulis 4. Pabudimas
23:40 AŠTRUS KINAS Anakonda 3. Palikuonis
01:25 Visa menanti
02:10 Visa menanti
02:55 Muzikinė kaukė
Воскресенье, 23.07
06:35 Galiūnų čempionų lyga. (pasaulio rąsto kėlimo čempionatas). Lietuva
07:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina
08:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų čempionų lyga. Olandija
10:05 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu
10:35 BBC dokumentika. Šalčio karalystė. Gyvūnų jaunikliai
11:50 Herbas arba skaičius
13:00 Viena už visus
13:35 Sveikinimai
16:10 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos
17:25 Muchtaro sugrįžimas
18:30 44-as skyrius
19:30 Ekstrasensų mūšis
21:50 Kaip diena ir naktis
Войти