Телепрограмма

Выбрать каналы (28)
Понедельник, 18.06
07:10 Ant bangos
08:10 24/7
09:10 Rojus
10:15 Neišsižadėk
11:20 Merdoko paslaptys
12:25 Miškinis
13:35 TV parduotuvė
13:50 Gluchariovas
14:55 Delta
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
16:57 Orai
17:00 Moterų daktaras
18:00 Dzūkijos kultūros ir tradicijų aidai
18:30 Jūsų sveikatai
19:00 Žinios
19:20 Orai
19:25 Tai- sportas
19:45 Kultūros langas
20:00 Žinios
20:20 Orai
20:30 Lietuva tiesiogiai
20:57 Orai
21:00 Patriotai
22:00 Reporteris
22:57 Orai
23:00 Miškinis
00:05 Gluchariovas
01:05 Delta
02:00 Merdoko paslaptys
02:45 Žmogus be praeities
03:35 Vienišas vilkas
04:20 Merdoko paslaptys
05:05 Pasaulis iš viršaus
05:35 Baltoji vergė
Вторник, 19.06
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 Vantos lapas
07:10 Patriotai
08:10 10 min iki tobulybės su Jurijumi. Sveikatingumo laida. Ved. J.Smoriginas.
08:25 Skinsiu raudoną rožę
09:10 Rojus
10:15 Neišsižadėk
11:20 Merdoko paslaptys
12:25 Miškinis
13:35 TV parduotuvė
13:50 Gluchariovas
14:55 Delta
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
16:57 Orai
17:00 Moterų daktaras
18:00 Dzūkijos kultūros ir tradicijų aidai
18:30 Kultūros langas
18:45 Tai- sportas
19:00 Žinios
19:20 Orai
19:25 Dzūkijos kultūros ir tradicijų aidai
20:00 Žinios
20:20 Orai
20:30 Lietuva tiesiogiai
20:57 Orai
21:00 Patriotai
22:00 Reporteris
22:52 Orai
22:55 Išmanus kaimas
23:00 Miškinis
00:05 Gluchariovas
01:05 Delta
02:00 Merdoko paslaptys
02:45 Žmogus be praeities
03:35 Vienišas vilkas
04:20 Merdoko paslaptys
05:05 Pasaulis iš viršaus
05:35 Baltoji vergė
Среда, 20.06
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 Kaimo akademija
07:10 Patriotai
08:10 Šiandien kimba
09:10 Rojus
10:15 Neišsižadėk
11:20 Merdoko paslaptys
12:25 Iššūkis
13:35 TV parduotuvė
13:50 Gluchariovas
14:55 Delta
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
16:57 Orai
17:00 Moterų daktaras
18:00 Svečiuose pas Marceliutę
18:25 Dzūkijos kultūros ir tradicijų aidai
19:00 Žinios
19:20 Orai
19:25 Pozicija
20:00 Žinios
20:20 Orai
20:30 Lietuva tiesiogiai
20:57 Orai
21:00 Patriotai
22:00 Reporteris
22:57 Orai
23:00 Miškinis
00:05 Gluchariovas
01:05 Delta
02:00 Merdoko paslaptys
02:45 Žmogus be praeities
03:35 Vienišas vilkas
04:20 Merdoko paslaptys
05:05 Pasaulis iš viršaus
05:35 Baltoji vergė
Четверг, 21.06
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 Grilio skanėstai. Kulinarinė laida. 2018 m.
07:10 Patriotai
08:10 Gyvenimo būdas
09:10 Rojus
10:15 Žmogus be praeities
11:20 Merdoko paslaptys
12:25 Iššūkis
13:35 TV parduotuvė
13:50 Gluchariovas
14:55 Delta
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
16:57 Orai
17:00 Moterų daktaras
18:00 Pozicija
19:00 Žinios
19:20 Orai
19:25 Demaskuoti
20:00 Žinios
20:20 Orai
20:30 Lietuva tiesiogiai
20:57 Orai
21:00 Patriotai
22:00 Reporteris
22:52 Orai
22:55 Verslo genas
23:00 Iššūkis
00:05 Gluchariovas
01:05 Delta
02:00 Merdoko paslaptys
02:45 Žmogus be praeities
03:35 Vienišas vilkas
04:20 Merdoko paslaptys
05:05 Pasaulis iš viršaus
05:35 Baltoji vergė
Пятница, 22.06
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 4 kampai
07:10 Patriotai
08:10 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu
08:40 Neprijaukinti. Australija
09:10 Rojus
10:15 Rasputinas
11:20 Merdoko paslaptys
12:25 Iššūkis
13:35 TV parduotuvė
13:50 Gluchariovas
14:55 Delta
16:00 Reporteris
16:27 Orai
16:30 Gyvenimo būdas
17:00 Moterų daktaras
18:00 Demaskuoti
19:00 Žinios
19:20 Orai
19:25 Svečiuose pas Marceliutę
20:00 Žinios
20:20 Orai
20:30 Grilio skanėstai. Kulinarinė laida. Ved. A. Kukšta.
21:00 Patriotai
22:00 Reporteris
22:17 Keliauk su Reporteriu
22:27 Orai
22:30 Iššūkis
23:35 Gluchariovas
00:35 Delta
01:30 Neprijaukinti. Turkija
02:00 Merdoko paslaptys
02:45 Žmogus be praeities
03:35 Vienišas vilkas
04:20 Merdoko paslaptys
05:05 Pasaulis iš viršaus
05:35 Geriausios nardymo vietos
Суббота, 23.06
06:00 Pasaulio turgūs. Stambulas
06:30 Nuostabūs pojūčiai
07:00 Programa
07:04 TV parduotuvė
07:20 Nuostabūs pojūčiai
07:55 TV Europa pristato. Karo ir pokario vaikai. Holokausto vaikai
08:30 10 min iki tobulybės su Jurijumi. Sveikatingumo laida. Ved. J.Smoriginas.
08:45 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas
10:00 Grilio skanėstai. Kulinarinė laida. 2018 m.
10:30 Gyvenimo būdas
11:00 Iššūkis
13:00 Baltoji vergė
15:00 King of the Cage Baltic Tour 3
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Neišsižadėk
18:00 Žinios
18:27 Orai
18:30 Neišsižadėk
20:00 Žinios
20:22 Orai
20:25 Svarbiausia - įstatymas
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 Iššūkis
01:00 Pražūtingi smaragdai
02:40 Baltoji vergė
04:10 Geriausios nardymo vietos
04:30 Iššūkis
Воскресенье, 24.06
06:00 Pasaulio turgūs. Nica
06:30 Nuostabūs pojūčiai
07:00 Programa
07:04 TV parduotuvė
07:20 Pasaulis iš viršaus
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 Pavojingiausios kelionės. Peru
10:35 Pavojingiausios kelionės. Somalilandas
11:10 Ekovizija. Laida, skirta aplinkos apsaugai. Vedėjas D. Burkauskas. 2018 m.
11:20 Svarbiausia - įstatymas
13:30 Laiptai į dangų
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu
16:50 Formulės-1
18:00 Žinios
18:27 Orai
18:30 Nuostabūs pojūčiai
19:00 Rasputinas
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Rasputinas
21:30 24/7
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 Svarbiausia - įstatymas
Новости
Загрузка...
Войти