Программа передач Канал Info TV на сегодня

Выбрать каналы (519)
Понедельник, 23.01
06:00 Apie žūklę
06:30 Tauro ragas
07:00 Pagalbos skambutis
08:00 Savaitės kriminalai
08:30 Bus visko
09:30 Žinios
10:30 Nuo... Iki...
11:25 Savaitės kriminalai
11:50 Ne vienas kelyje
12:25 „Alfa“ savaitė
12:55 Apie žūklę
13:25 24 valandos
14:10 Pasienio sargyba
14:40 Bus visko
15:30 „Alfa“ savaitė
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Info diena
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Вторник, 24.01
06:30 Info diena
10:30 KK2
11:15 Bus visko
12:10 Dviračio šou
12:40 Tauro ragas
13:10 24 valandos
13:50 Autopilotas
14:15 Ne vienas kelyje
14:50 Dviračio šou
15:15 Pagalbos skambutis
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Info diena
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Среда, 25.01
06:30 Info diena
10:30 KK2
11:15 Slapta misija. Tel Halafo atradimas
12:10 Dviračio šou
12:35 Ne vienas kelyje
13:10 24 valandos
13:55 Beatos virtuvė
14:50 Dviračio šou
15:20 KK2
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Info diena
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Четверг, 26.01
06:30 Info diena
10:30 KK2
11:15 Pagalbos skambutis
12:10 Dviračio šou
12:40 Autopilotas
13:10 24 valandos
13:55 Slapta misija. Tel Halafo atradimas
14:50 Dviračio šou
15:20 KK2
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Info diena
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Пятница, 27.01
06:30 Info diena
10:30 Bus visko
11:20 Beatos virtuvė
12:10 Dviračio šou
12:40 Pasienio sargyba
13:10 24 valandos
13:55 Nuo... Iki...
14:50 Dviračio šou
15:20 KK2
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Ekspedicija į Grenlandijos ledo...
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Суббота, 28.01
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Info diena
10:30 Info diena
14:30 Pagalbos skambutis
15:20 KK2
16:05 KK2
16:50 KK2
17:35 Dviračio šou
18:05 Dviračio šou
18:30 Dviračio šou
19:00 Dviračio šou
19:30 Ekspedicija į Grenlandijos ledo...
20:30 Nuo... Iki...
21:30 Vilniečiai
22:00 Yra, kaip yra
23:00 Yra, kaip yra
00:00 Dabar pasaulyje. Išvados
00:30 Už vaikystę
01:00 Yra, kaip yra
02:00 24 valandos
02:55 Bus visko
03:40 Valanda su Rūta
05:05 Ne vienas kelyje
05:35 Autopilotas
Воскресенье, 29.01
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Apie žūklę
07:00 Tauro ragas
07:30 Nuo... Iki...
08:20 KK2
09:00 KK2
09:45 KK2
10:30 Dviračio šou
11:00 Dviračio šou
11:30 Dviračio šou
12:00 Valanda su Rūta
13:40 Bus visko
14:30 24 valandos
15:30 24 valandos
16:30 Yra, kaip yra
17:30 Yra, kaip yra
18:30 Yra, kaip yra
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Savaitės kriminalai
21:00 „Alfa“ savaitė
21:30 Pasienio sargyba
22:00 Valanda su Rūta
23:30 „Alfa“ savaitė
Войти