Программа передач Канал Lietuvos ryto televizija на сегодня

Выбрать каналы (552)
Понедельник, 24.04
07:00 Programa
07:04 TV parduotuvė
07:20 Vantos lapas.
07:50 Kaimo akademija
08:20 Moterų balsas
09:20 Delta
10:25 Gaujos
11:30 Baltoji strėlė
12:35 Pėdsakas
13:35 Kulinaras
14:40 TV parduotuvė
14:55 Delta
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 Laiptai į dangų
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 Baltoji strėlė
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Nuoga tiesa
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Detektyvas Linlis
01:50 Reporteris
02:35 Lietuva tiesiogiai
02:50 Neišsižadėk
03:35 Gluchariovas
04:25 Laiptai į dangų
05:20 Neišsižadėk
Вторник, 25.04
06:05 Gamtos magija
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 Mikropasauliai
07:20 Nuoga tiesa
09:20 Delta
10:25 Gaujos
11:30 Baltoji strėlė
12:35 Pėdsakas
13:35 Kulinaras
14:40 TV parduotuvė
14:55 Delta
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 Laiptai į dangų
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 Bitininkas
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Kulinaras
21:30 Patriotai
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Moterų balsas
00:45 Gaujos
01:50 Reporteris
02:35 Lietuva tiesiogiai
02:50 Neišsižadėk
03:35 Gluchariovas
04:25 Laiptai į dangų
05:20 Neišsižadėk
Среда, 26.04
06:05 Gamtos magija
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 Jaunikliai
07:20 Auksinė daina
09:20 Delta
10:25 Gaujos
11:30 Bitininkas
12:35 Pėdsakas
13:35 Kulinaras
14:40 TV parduotuvė
14:55 Delta
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 Laiptai į dangų
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 Bitininkas
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Kulinaras
21:30 Moterų balsas
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Patriotai
00:45 Gaujos
01:50 Reporteris
02:35 Lietuva tiesiogiai
02:50 Neišsižadėk
03:35 Gluchariovas
04:25 Laiptai į dangų
05:20 Neišsižadėk
Четверг, 27.04
06:05 Gamtos magija
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 Jaunikliai
07:20 Patriotai
08:20 Kartą Rostove...
09:20 Delta
10:25 Gaujos
11:30 Bitininkas
12:35 Pėdsakas
13:35 Kulinaras
14:40 TV parduotuvė
14:55 Delta
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 Likimo melodija
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 Bitininkas
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Kulinaras
21:30 24/7
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Nuoga tiesa
01:50 Reporteris
02:35 Lietuva tiesiogiai
02:50 Neišsižadėk
03:35 Gluchariovas
04:25 Laiptai į dangų
05:20 Neišsižadėk
Пятница, 28.04
06:05 Gamtos magija
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 Jaunikliai
07:20 Šiandien kimba
08:20 Kartą Rostove...
09:20 Delta
10:25 Gaujos
11:30 Bitininkas
12:35 Pėdsakas
13:35 Kulinaras
14:40 TV parduotuvė
14:55 Delta
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 Švytintis veidas. Grožio laida.
16:55 Likimo melodija
18:00 Reporteris
18:52 Orai
18:55 Bitininkas
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Auksinė daina
22:30 Reporteris
22:57 Orai
23:00 0 laipsnių
23:05 Nusidėjėliai ir šventieji
01:20 Drakono vartų kardai
03:30 Jaunikliai
04:00 Drakono vartų kardai
Суббота, 29.04
06:00 Dykumos
06:50 Gamtos magija
07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė
07:25 Vandenyno milžinai
08:30 Viskas apie gyvūnus
09:00 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas
10:00 Kitomis akimis. Ved....
10:30 Tigrų sala
11:00 Detektyvas Linlis
12:55 Švytintis veidas. Grožio laida.
13:00 Merdoko paslaptys
15:00 Sparnuočių gyvenimas....
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Skinsiu raudoną rožę
17:00 Vandenyno milžinai
18:00 Žinios
18:25 Kitoks pokalbis
18:53 Orai
18:55 0 laipsnių
19:00 Leningradas. Pokario gatvės
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Leningradas. Pokario gatvės
21:30 King of the Cage
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 Merdoko paslaptys
01:10 Detektyvas Linlis
02:55 Sparnuočių gyvenimas....
03:45 Merdoko paslaptys
05:15 Jaunikliai
Воскресенье, 30.04
06:15 Sparnuočių gyvenimas....
07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė
07:25 Vantos lapas.
08:00 Darbščios rankos, atviros...
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 Pasaulio chameleonai
10:30 Ekovizija
10:40 0 laipsnių
10:45 Moterų balsas
11:45 Auksinė daina
13:45 Švytintis veidas. Grožio laida.
13:50 Ilga Kelionė Namo
14:55 Ilga Kelionė Namo
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu
17:00 Patriotai
18:00 Žinios
18:25 Kitoks pokalbis
18:53 Orai
18:55 0 laipsnių
19:00 Gaujos
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Gaujos
21:30 24/7
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 Pėdsakas
Войти