Телепрограмма

Выбрать каналы (0)
Понедельник, 24.07
07:00 Programa
07:04 TV parduotuvė
07:20 Skinsiu raudoną rožę
07:50 Kaimo akademija
08:20 24/7
09:20 Neišsižadėk
10:25 Albanas
11:30 Leningradas. Pokario gatvės
12:35 Chiromantas
13:35 Merdoko paslaptys
14:40 TV parduotuvė
14:55 Albanas
16:00 Keliauk su Reporteriu
16:47 Orai
16:50 Likimo melodija
18:00 Reporteris
18:52 Orai
18:55 Chiromantas
20:00 Keliauk su Reporteriu
20:57 Orai
21:00 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte
21:30 Delta
22:30 Reporteris
23:12 Orai
23:15 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte (2/12)
23:45 Albanas
00:45 Ilga kelionė namo
01:50 Reporteris
02:35 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte
02:55 Neišsižadėk
03:40 Albanas
04:25 Merdoko paslaptys
05:10 Neišsižadėk
05:55 Krokodilų koledžas
Вторник, 25.07
06:25 Programa
06:29 TV parduotuvė
06:45 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. Pokalbis su A.Mamontovu
07:20 Nuoga tiesa
09:20 Neišsižadėk
10:25 Albanas
11:30 Leningradas. Pokario gatvės
12:35 Chiromantas
13:35 Merdoko paslaptys
14:40 TV parduotuvė
14:55 Albanas
16:00 Keliauk su Reporteriu
16:47 Orai
16:50 Likimo melodija
18:00 Reporteris
18:52 Orai
18:55 Chiromantas
20:00 Keliauk su Reporteriu
20:57 Orai
21:00 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte
21:30 Delta
22:30 Reporteris
23:12 Orai
23:15 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte
23:45 Albanas
00:45 Ilga kelionė namo
01:50 Reporteris
02:35 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte (2/13)
02:55 Neišsižadėk
03:40 Albanas
04:25 Merdoko paslaptys
05:10 Neišsižadėk
05:55 Krokodilų koledžas
Среда, 26.07
06:25 Programa
06:29 TV parduotuvė
06:45 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. Pokalbis su Kauno meru V.Matijošaičiu
07:20 Nuoga tiesa
09:20 Neišsižadėk
10:25 Albanas
11:30 Admirolas
12:35 Chiromantas
13:35 Merdoko paslaptys
14:40 TV parduotuvė
14:55 Albanas
16:00 Keliauk su Reporteriu
16:47 Orai
16:50 Likimo melodija
18:00 Reporteris
18:52 Orai
18:55 Chiromantas
20:00 Keliauk su Reporteriu
20:57 Orai
21:00 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte
21:30 Delta
22:30 Reporteris
23:12 Orai
23:15 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte
23:45 Albanas
00:45 Leningradas. Pokario gatvės
01:50 Reporteris
02:35 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte
02:55 Neišsižadėk
03:40 Albanas
04:25 Merdoko paslaptys
05:10 Neišsižadėk
05:55 Krokodilų koledžas
Четверг, 27.07
06:25 Programa
06:29 TV parduotuvė
06:45 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. Pokalbis su gydytoju R.Kėvalu
07:20 Nuoga tiesa
09:20 Neišsižadėk
10:25 Albanas
11:30 Admirolas
12:35 Chiromantas
13:35 Merdoko paslaptys
14:40 TV parduotuvė
14:55 Albanas
16:00 Keliauk su Reporteriu
16:47 Orai
16:50 Likimo melodija
18:00 Reporteris
18:52 Orai
18:55 Chiromantas
20:00 Keliauk su Reporteriu
20:57 Orai
21:00 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte (2/15)
21:30 Delta
22:30 Reporteris
23:12 Orai
23:15 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte
23:45 Albanas
00:45 Leningradas. Pokario gatvės
01:50 Reporteris
02:35 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte
02:55 Neišsižadėk
03:40 Albanas
04:25 Merdoko paslaptys
05:10 Neišsižadėk
05:55 Krokodilų koledžas
Пятница, 28.07
06:25 Programa
06:29 TV parduotuvė
06:45 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte
07:20 Nuoga tiesa
09:20 Neišsižadėk
10:25 Albanas
11:30 Admirolas
12:35 Chiromantas
13:35 Merdoko paslaptys 5/6 (trumpa).
14:40 TV parduotuvė
14:55 Albanas
16:00 Keliauk su Reporteriu
16:47 Orai
16:50 Likimo melodija
18:00 Reporteris
18:52 Orai
18:55 Chiromantas
20:00 Reporteris
20:27 Orai
22:30 Reporteris
22:57 Orai
23:00 0 laipsnių
23:05 Bitininkas
01:15 Leningradas. Pokario gatvės
03:10 Krokodilų koledžas
03:40 Albanas
04:25 Merdoko paslaptys
05:10 Neišsižadėk
05:55 Krokodilų koledžas
Суббота, 29.07
06:55 Gamtos magija
07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė
07:25 Bekraštė Kanada
08:30 Laukinė Australija
09:00 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Grilio skanėstai
09:35 Likimo melodija
10:45 Kapitonas Gordejevas
13:00 Merdoko paslaptys
15:10 0 laipsnių
15:15 Krokodilų koledžas
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Skinsiu raudoną rožę
16:50 Leningradas. Pokario gatvės
18:00 Žinios
18:25 Kitoks pokalbis
18:53 Orai
18:55 0 laipsnių
19:00 Merginos iš Ukrainos
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Šiandien kimba
21:30 King of the Cage
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 Kapitonas Gordejevas
01:10 Merdoko paslaptys
02:55 Bekraštė Kanada
03:45 Kapitonas Gordejevas
05:20 Likimo melodija
Воскресенье, 30.07
06:10 Bekraštė Kanada
07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė
07:25 Bekraštė Kanada
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba (7/39)
10:00 Laukinė Australija
10:40 0 laipsnių
10:45 Vera. Karo veteranas
14:50 Dykumos
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu
16:50 Baltoji strėlė
18:00 Žinios
18:25 Kitoks pokalbis
18:53 Orai
18:55 0 laipsnių
19:00 Merginos iš Ukrainos
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Skinsiu raudoną rožę
21:30 24/7
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 Mesingas. Aplenkiantis laiką
Войти