Телепрограмма

Выбрать каналы (0)
Понедельник, 24.07
07:05 Ogis ir tarakonai
07:15 Ogis ir tarakonai
07:25 Ogis ir tarakonai
07:30 Tomo ir Džerio šou
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Nuo... Iki...
13:30 Amžina meilė
14:30 Amžina meilė
15:30 Dvi širdys
16:00 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2
21:00 Vaikai šėlsta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas Kelias
00:30 Persekiotojas
01:25 Judantis objektas
02:20 Begėdis
Вторник, 25.07
06:35 Dienos programa
06:40 Visatos broliai
07:05 Ogis ir tarakonai
07:15 Ogis ir tarakonai
07:25 Ogis ir tarakonai
07:30 Tomo ir Džerio šou
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Bus visko
13:30 Amžina meilė
14:30 Amžina meilė
15:30 Dvi širdys
16:00 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2
21:00 Vaikai šėlsta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas Kas aš esu?
00:45 Persekiotojas
01:40 Judantis objektas
02:30 Begėdis
Среда, 26.07
06:35 Dienos programa
06:40 Visatos broliai
07:05 Ogis ir tarakonai
07:15 Ogis ir tarakonai
07:25 Ogis ir tarakonai
07:30 Tomo ir Džerio šou
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Bus visko
13:30 Amžina meilė
14:30 Amžina meilė
15:30 Dvi širdys
16:00 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2
21:00 Vaikai šėlsta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas Prezidento sprendimas
00:55 Persekiotojas
01:50 Judantis objektas
02:40 Begėdis
Четверг, 27.07
06:35 Dienos programa
06:40 Visatos broliai
07:05 Ogis ir tarakonai
07:15 Ogis ir tarakonai
07:25 Ogis ir tarakonai
07:30 Tomo ir Džerio šou
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Bus visko
13:30 Amžina meilė
14:30 Amžina meilė
15:30 Dvi širdys
16:00 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2
21:00 Vaikai šėlsta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 Vakaro seansas Nepalaužiama drąsa
00:45 Persekiotojas
01:40 Judantis objektas
02:30 Alchemija. VDU karta
03:00 Retrospektyva
Пятница, 28.07
06:35 Dienos programa
06:40 Visatos broliai
07:05 Ogis ir tarakonai
07:15 Ogis ir tarakonai
07:25 Ogis ir tarakonai
07:30 Tomo ir Džerio šou
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Nuo... Iki...
13:30 Amžina meilė
14:30 Amžina meilė
15:30 Dvi širdys
16:00 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Pagirios Las Vegase
23:15 Užrakintas
01:10 Nepalaužiama drąsa
Суббота, 29.07
06:25 Dienos programa
06:30 Ogis ir tarakonai
06:40 Ogis ir tarakonai
06:50 Ogis ir tarakonai
06:55 Tomo ir Džerio šou
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės
07:45 Harvis Biksas
08:10 Keista šeimynėlė
08:35 Tomo ir Džerio pasakos
09:05 Ponas Bynas
09:35 Tinginių miestelis
10:05 Kino pusryčiai Kung Fu triušis. Ugnies valdovas
12:00 Šaunioji beždžionė
13:50 Ieškokit Gudručio. Briusas ir Loidas siautėja
15:20 Pričiupom!
15:50 Žmogus, kuris tapo karaliumi
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Superkinas Monstrai prieš ateivius
21:20 Storulis ringe
23:30 Trise valtimi arba be irklo
01:30 Užrakintas
Воскресенье, 30.07
06:25 Dienos programa
06:30 Ogis ir tarakonai
06:40 Ogis ir tarakonai
06:50 Ogis ir tarakonai
06:55 Tomo ir Džerio šou
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės
07:45 Harvis Biksas
08:10 Keista šeimynėlė
08:35 Tomo ir Džerio pasakos
09:00 Ponas Bynas
09:30 Tinginių miestelis
09:55 Kino pusryčiai Nensė Driu
11:55 Atsarginių suolelis
13:35 Pričiupom!
14:05 Pričiupom!
14:35 Speigo banga
16:25 Griausmingieji Čarlio angelai
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Teleloto
20:35 Prezidento medžioklė
22:20 Šerlokas Holmsas
Войти