Телепрограмма

Выбрать каналы (28)
Понедельник, 22.01
06:30 Dienos programa
06:35 Didysis žvejys
07:00 Madagaskaro pingvinai
07:30 Tomas ir Džeris
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 24 valandos
12:30 Bus visko
13:25 Rožių karas
14:25 Dvi širdys
14:55 Dvi širdys
15:25 Dvi širdys
15:55 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo
20:30 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 Vakaro seansas Išbandymų diena
00:50 Kortų namelis
01:45 Vampyro dienoraščiai
02:30 Gangsterių medžiotojai
Вторник, 23.01
06:30 Dienos programa
06:35 Didysis žvejys
07:00 Madagaskaro pingvinai
07:30 Tomas ir Džeris
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 24 valandos
12:35 Nuo... Iki...
13:25 Rožių karas
14:25 Dvi širdys
14:55 Dvi širdys
15:25 Dvi širdys
15:55 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo
20:30 Kitu kampu
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 Vakaro seansas Absoliutus blogis. Išnykimas
00:20 Kortų namelis
01:10 Vampyro dienoraščiai
01:55 Išbandymų diena
Среда, 24.01
06:30 Dienos programa
06:35 Didysis žvejys
07:00 Madagaskaro pingvinai
07:30 Tomas ir Džeris
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:35 Kitu kampu
13:25 Rožių karas
14:25 Dvi širdys
14:55 Dvi širdys
15:25 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 Vakaro seansas Pašalinti Karterį
00:30 Kortų namelis
01:25 Vampyro dienoraščiai
02:10 Absoliutus blogis. Išnykimas
Четверг, 25.01
06:30 Dienos programa
06:35 Didysis žvejys
07:00 Madagaskaro pingvinai
07:30 Tomas ir Džeris
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:35 KK2
13:00 KK2
13:25 Rožių karas
14:25 Dvi širdys
14:55 Dvi širdys
15:25 Dvi širdys
15:55 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 Vakaro seansas Pavojingas sandėris
00:35 Kortų namelis
01:35 Vampyro dienoraščiai
02:20 Alchemija I. Kokia turi būti kultūros laida ?
02:45 Retrospektyva
Пятница, 26.01
06:30 Dienos programa
06:35 Didysis žvejys
07:00 Madagaskaro pingvinai
07:30 Tomas ir Džeris
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:35 KK2
13:00 KK2
13:25 Rožių karas
14:25 Dvi širdys
14:55 Dvi širdys
15:25 Dvi širdys
15:55 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Radijo stoties “Lietus” muzikos apdovanojimai "Aukso lašas" 2017
22:35 12 kėdžių
00:40 Beverli Hilso policininkas 3
02:30 Pavojingas sandėris
Суббота, 27.01
06:25 Dienos programa
06:30 Madagaskaro pingvinai
06:55 Tomas ir Džeris
07:20 "Nickelodeon" valanda. Ančiukai Duoniukai
07:45 Kung Fu Panda
08:10 Keista šeimynėlė
08:35 Tomo ir Džerio pasakos
09:00 Ogis ir tarakonai
09:10 Ogis ir tarakonai
09:20 Ogis ir tarakonai
09:30 Tinginių miestelis
09:55 Ogis ir tarakonai
10:05 Kino pusryčiai Tomas Litlis ir stebuklingas veidrodis
11:40 Denis - grėsmė visuomenei
13:35 Sidnė Vait
15:40 Lėktuvai, traukiniai ir automobiliai
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS. Vėžliukai nindzės. Šešėlių įkaitai
21:35 Tronas. Palikimas
23:55 Laukinės aistros 3. Aistros dėl deimantų
01:35 12 kėdžių
Воскресенье, 28.01
06:25 Dienos programa
06:30 Madagaskaro pingvinai
06:55 Tomas ir Džeris
07:20 "Nickelodeon" valanda. Ančiukai Duoniukai
07:45 Kung Fu Panda
08:10 Keista šeimynėlė
08:35 Tomo ir Džerio pasakos
09:00 Ogis ir tarakonai
09:10 Ogis ir tarakonai
09:20 Ogis ir tarakonai
09:30 Tinginių miestelis
10:00 Kino pusryčiai Bitės filmas
11:40 Trys nindzės. Pusdienis pramogų parke
13:35 Pirmasis riteris
16:10 Pričiupom!
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Nepaprasti italų nuotykiai Rusijoje
21:35 Paskutinės atostogos
23:50 Skambutis 2
Войти
ONLINE.UA
Подписывайтесь, если вы настоящий ценитель
ONLINE.UA!
ДОБАВИТЬ В ЗАКЛАДКИ
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!