Телепрограмма

Выбрать каналы (28)
Понедельник, 18.06
07:45 Stop juosta
08:15 Maistas ir aistros
08:45 Atspindžiai. Paveldo kolekcija
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:15 Durys atsidaro
12:45 Antrosios nacionalinės ekspedicijos knygos „Vysla per Lenkiją" sutiktuvės
13:55 Mano tėviškė
14:15 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionato apžvalga
14:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. F grupė. Švedija – Pietų Korėja
17:00 Auklė Mun
17:10 Tobotai
17:35 Nuo gamyklos konvejerio
18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
18:30 Kelias į namus
19:00 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas
19:30 Ten, kur namai
20:25 Prokurorai
21:20 Gazos ašaros
22:40 Džo Kidas
00:05 DW naujienos rusų kalba
00:15 Dabar pasaulyje
00:45 Džiazo muzikos vakaras XX tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2018“. Trio Neda – Labutis – Banys
01:45 Antrosios nacionalinės ekspedicijos knygos „Vysla per Lenkiją" sutiktuvės
02:55 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus
03:50 Gazos ašaros
05:15 Panorama
05:52 Sportas. Orai
Вторник, 19.06
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Džiazo muzikos vakaras
07:05 Auklė Mun
07:20 Tobotai
07:45 Kelias į namus
08:20 Septynios Kauno dienos
08:50 Nuo gamyklos konvejerio
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:15 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2018
13:00 Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai
13:45 Euromaxx
14:15 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionato apžvalga
14:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. H grupė. Kolumbija – Japonija
17:00 Auklė Mun
17:10 Lesė
17:35 Nuo gamyklos konvejerio
18:00 Misija: Vilnija
18:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija
19:00 Laisvės vėliavnešiai
19:30 Ten, kur namai
20:25 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą
21:15 Viduramžių Europa
22:10 Jaunasis Montalbanas
23:55 DW naujienos rusų kalba
00:10 Dabar pasaulyje
00:40 Džiazo muzikos vakaras
01:40 Džo Kidas
03:05 Durys atsidaro
03:30 Kelias į namus
04:00 Anapus čia ir dabar
04:50 Laisvės vėliavnešiai
05:15 Panorama
05:52 Sportas. Orai
Среда, 20.06
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Džiazo muzikos vakaras
07:05 Auklė Mun
07:25 Lesė
07:50 Pradėk nuo savęs
08:20 Durys atsidaro
08:50 Nuo gamyklos konvejerio
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:15 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2018
13:00 Pažvelk į profesiją kitaip
13:25 Viduramžių Europa
14:15 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionato apžvalga
14:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. B grupė. Portugalija – Marokas
17:00 Auklė Mun
17:10 Lesė
17:35 Nuo gamyklos konvejerio
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
18:15 Kultūrų kryžkelė. Trembita
18:30 Septynios Kauno dienos
19:00 Maistas ir aistros
19:30 Ten, kur namai
20:20 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai“
21:15 Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Frimanu
22:00 Šiukšlės
23:55 DW naujienos rusų kalba
00:10 Dabar pasaulyje
00:40 Kaunas Jazz 2016
01:45 Jaunasis Montalbanas
03:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija
04:00 Stilius
04:55 Misija: Vilnija
05:15 Panorama
05:52 Sportas. Orai
Четверг, 21.06
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Kaunas Jazz 2016
07:10 Auklė Mun
07:25 Lesė
07:45 Lietuvos diplomatijos šefas
08:50 Nuo gamyklos konvejerio
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:15 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2018
13:00 Maistas ir aistros
13:30 Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Frimanu
14:15 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionato apžvalga
14:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. C grupė. Danija – Australija
17:00 Auklė Mun
17:10 Lesė
17:35 Nuo gamyklos konvejerio
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
18:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
18:30 Nacionalinis turtas
19:00 Lietuva mūsų lūpose
19:30 Ten, kur namai
20:25 Anapus čia ir dabar
21:15 Mano tėviškė
21:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“
22:00 Prisilietimas
23:00 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą
23:45 DW naujienos rusų kalba
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Kaunas Jazz 2016
01:35 Šiukšlės
03:30 Kultūrų kryžkelė. Trembita
03:45 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
04:00 Septynios Kauno dienos
04:25 Legendos
05:15 Panorama
05:52 Sportas. Orai
Пятница, 22.06
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Kaunas Jazz 2016
07:10 Auklė Mun
07:25 Lesė
07:50 Vienuolynų kelias Lietuvoje
08:20 Pažvelk į profesiją kitaip
08:50 Nuo gamyklos konvejerio
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:15 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2018
13:00 Stop juosta
13:30 Stambiu planu
14:15 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionato apžvalga
14:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. E grupė. Brazilija – Kosta Rika
17:00 Auklė Mun
17:10 Lesė
17:35 Nuo gamyklos konvejerio
18:00 Mokslo sriuba
18:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
19:30 Ten, kur namai
20:25 Kultūros teismas
21:15 Švarutėlis
22:45 „Vilniaus festivalis 2017“
00:05 DW naujienos rusų kalba
00:15 Dabar pasaulyje
00:45 Kaunas Jazz 2016
02:05 Prisilietimas
03:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
03:15 Kultūros teismas
04:00 Kultmisijos
04:45 Euromaxx
05:15 Panorama
05:52 Sportas. Orai
Суббота, 23.06
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 „Vilniaus festivalis 2017“
07:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
08:05 Misija: Vilnija
08:30 Maistas ir aistros
09:00 Pažvelk į profesiją kitaip
09:30 Mokslo sriuba
10:00 Muzikos talentų lyga 2018
11:30 Sergej Prokofjev. Baletas „Romeo ir Džuljeta“
13:20 Klauskite daktaro
14:15 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionato apžvalga
14:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. G grupė. Belgija – Tunisas
17:00 Euromaxx
17:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija
18:00 Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai
18:45 Akistatos
19:37 Akistatos
20:30 Stambiu planu
21:15 Degantis žmogus
23:40 Koncertas
00:55 Dabar pasaulyje
01:25 Švarutėlis
02:55 Duokim garo!
05:15 Panorama
05:52 Sportas. Orai
Воскресенье, 24.06
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Mokslo sriuba
06:35 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
06:50 Kultūrų kryžkelė. Trembita
07:05 Kultūrų kryžkelė. Menora
07:20 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
07:35 Krikščionio žodis
07:50 Kelias
08:05 Euromaxx
08:35 Aplinką tausojantis ūkininkavimas
09:05 Duokim garo!
11:20 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas
11:45 Teatras
12:30 ARTi. Veidai
12:45 Muzikos talentų lyga 2018
14:15 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionato apžvalga
14:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. G grupė. Anglija – Panama
17:00 54-osios Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Gintarinė pora 2018“
18:30 K-9
20:15 Vienos filharmonijos orkestro 2018-tųjų vasaros koncertas Šėnbrune
21:55 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“
22:20 Koncertas „Folkšokas“
Новости
Загрузка...
Войти