Трансляция завершилась
МУЗЫКА.ONLINE.UA - группа Double Jack

Программа передач Канал LRT Kultūra на сегодня

Выбрать каналы (552)
Понедельник, 24.04
07:22 Rojus Lietuvoj
07:45 Lietuva mūsų lūpose
08:15 Durys atsidaro
08:40 Mažesnieji broliai. Pranciškonų...
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Anapus čia ir dabar
13:00 Nacionalinis turtas
13:30 Linija, spalva, forma
14:00 Stop juosta
14:30 Skambantys pasauliai su Nomeda...
15:30 Rojus Lietuvoj
15:58 Rojus Lietuvoj
16:25 Kaip atsiranda daiktai
16:45 Durys atsidaro. Viena istorija
17:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
17:30 Laiko ženklai
18:20 Poezija. LRT aukso fondas
18:25 Istorijos detektyvai
19:15 Labanaktukas
19:25 Riteris Rūdžius
19:40 Mažiausias pasaulyje filosofas...
19:45 Stambiu planu
20:15 Euromaxx
20:45 ARTi
21:00 Žodžiai ir vaizdai
22:50 Stop juosta
23:20 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje
00:00 LRT opus ore
01:00 Nacionalinis turtas
01:30 Pažvelk į profesiją kitaip
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Lietuva mūsų lūpose
04:15 Muzikos pasaulio žvaigždės
05:00 Kelias į namus
05:30 Panorama
05:52 Sportas
05:57 Orai
Вторник, 25.04
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Laiko ženklai
06:55 Rojus Lietuvoj
07:21 Rojus Lietuvoj
07:45 Euromaxx
08:15 Stambiu planu
08:45 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Istorijos detektyvai
13:00 LRT studija Vilniaus knygų...
13:45 Žanas Polis Belmondo. Žvilgsnis...
15:30 Rojus Lietuvoj
15:57 Rojus Lietuvoj
16:25 Kaip atsiranda daiktai
16:45 Mokslo sriuba
17:00 Misija: Vilnija
17:30 Kai aš mažas buvau
18:15 Poezija. LRT aukso fondas
18:20 Amerika kaip ant delno
19:15 Labanaktukas
19:25 Smarkuolis Tašis
19:45 Septynios Kauno dienos
20:15 IQ presingas
21:00 Karalienės sesuo
22:50 Lietuva mūsų lūpose
23:20 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje
00:00 Džiazo muzikos vakaras
01:00 Maistas ir aistros
01:30 Durys atsidaro
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Linija, spalva, forma
04:15 Istorijos detektyvai
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:50 Sportas
05:55 Orai
Среда, 26.04
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Skambantys pasauliai su Nomeda...
06:55 Rojus Lietuvoj
07:20 Rojus Lietuvoj
07:45 Smarkuolis Tašis
08:00 IQ presingas
08:45 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Amerika kaip ant delno
13:00 Septynios Kauno dienos
13:30 Pažvelk į profesiją kitaip
14:00 Mažesnieji broliai. Pranciškonų...
14:30 Ikaro vaškiniai sparnai
14:55 „Huculė Ksenia“
15:30 Rojus Lietuvoj
15:56 Rojus Lietuvoj
16:25 Kaip atsiranda daiktai
16:50 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
17:05 Kultūrų kryžkelė. Trembita
17:25 Juodoji gėlė
18:15 Poezija. LRT aukso fondas
18:20 Juodoji Brazilijos saulė
19:15 Labanaktukas
19:25 Smarkuolis Tašis
19:45 Šimtas reginių senoviniame mieste
20:15 LRT studija Vilniaus knygų...
21:00 Viskas dėl šou
22:15 Aukštumala atgyja
22:45 Stambiu planu
23:15 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje
00:00 Trys žvaigždės Miunchene
01:30 Euromaxx
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
04:15 IQ presingas
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:50 Sportas
05:55 Orai
Четверг, 27.04
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Nes man tai rūpi
06:55 Rojus Lietuvoj
07:21 Rojus Lietuvoj
07:45 Smarkuolis Tašis
08:00 Istorijos detektyvai
08:45 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Juodoji Brazilijos saulė
13:05 Skrendam
13:35 Mokslo sriuba
13:50 Džiazo muzikos vakaras
14:50 ARTi
15:05 Aukštumala atgyja
15:30 Rojus Lietuvoj
15:56 Rojus Lietuvoj
16:25 Kaip atsiranda daiktai
16:50 Kultūrų kryžkelė. Menora
17:05 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus...
17:25 LRT Kultūros akademija
18:10 Poezija. LRT aukso fondas
18:15 Medičiai, Florencijos valdovai
19:15 Labanaktukas
19:25 Riteris Rūdžius
19:45 Atspindžiai
20:15 Legendos
21:00 Pranciškus Asyžietis
22:30 Durys atsidaro. Viena istorija
22:45 Nacionalinis turtas
23:15 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje
00:00 Koncertas „Baroko aidai“
01:00 Septynios Kauno dienos
01:30 Kelias į namus
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Stop juosta
04:15 Nes man tai rūpi
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:50 Sportas
05:55 Orai
Пятница, 28.04
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 LRT Kultūros akademija
06:55 Rojus Lietuvoj
07:19 Rojus Lietuvoj
07:45 Riteris Rūdžius
08:00 Legendos
08:45 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Trys žvaigždės Miunchene
13:40 Gimtoji žemė
14:05 Kelias į namus
14:35 Nes man tai rūpi
15:25 Rojus Lietuvoj
15:52 Rojus Lietuvoj
16:20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
17:15 Anapus čia ir dabar
18:05 Veisenzė. Berlyno meilės istorija
18:55 FIBA krepšinio čempionų lyga
21:00 Veisenzė. Berlyno meilės istorija
21:55 FIBA krepšinio čempionų lyga
00:00 DW naujienos rusų kalba
00:15 Dabar pasaulyje
00:50 LRT Kultūros akademija
01:35 Misija: Vilnija
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Skrendam
04:15 Legendos
05:00 Maistas ir aistros
05:30 Panorama
05:52 Sportas
05:57 Orai
Суббота, 29.04
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Duokim garo!
07:30 Kelias
07:45 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
08:30 Kultūrų kryžkelė. Trembita
08:45 Kultūrų kryžkelė. Menora
09:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus...
09:15 Krikščionio žodis
09:30 Maistas ir aistros
10:00 Pradėk nuo savęs
10:30 Pažvelk į profesiją kitaip
11:00 Muzikos talentų lyga 2017
12:30 Muškietininkai
13:30 Jaunasis Montalbanas
15:30 Juodoji gėlė
16:20 Sodininkas
16:50 Julija
17:30 Žagarės vyšnių festivalis 2016...
18:30 Lietuva mūsų lūpose
19:00 Stop juosta
19:30 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas
20:00 Skambantys pasauliai su Nomeda...
21:00 Tėvas šeimininkas
23:00 Muzikos pasaulio žvaigždės
23:30 Dabar pasaulyje
00:00 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas
00:30 Viskas dėl šou
01:45 Dž. Pučinis. Opera „Turandot“
02:20 Dž. Pučinis. Opera „Turandot“
03:08 Dž. Pučinis. Opera „Turandot“
03:55 Durys atsidaro. Viena istorija
04:10 Atspindžiai
04:40 Laiko ženklai
05:30 Panorama
05:52 Sportas
05:57 Orai
Воскресенье, 30.04
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Dokumentinė istorinė laida...
07:00 ARTi
07:15 Anapus čia ir dabar
08:05 Misija: Vilnija
08:30 Septynios Kauno dienos
09:00 Gamtos sergėtojai
09:30 Keliaukim!
10:00 Mokslo sriuba
10:15 Koncertas
12:35 Šventadienio mintys
13:00 Mažesnieji broliai. Pranciškonų...
13:30 Gioachino Rossini. Opera...
15:04 Gioachino Rossini. Opera...
16:00 Teatras
16:50 Linija, spalva, forma
17:20 Nacionalinis turtas
17:45 Durys atsidaro
18:10 FIBA krepšinio čempionų lyga
20:15 Nes man tai rūpi
21:10 FIBA krepšinio čempionų lyga
23:15 Kelias į namus
23:45 Dabar pasaulyje
Войти