Телепрограмма

Выбрать каналы (28)
Понедельник, 22.01
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Džiazo muzikos vakaras
07:00 Mokslo sriuba
07:15 Grizis ir lemingai
07:25 Lesė
07:50 Stop juosta
08:20 Atspindžiai. Paveldo kolekcija
08:50 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Durys atsidaro
12:40 Antinas Hovardas
14:30 Nes man tai rūpi
15:15 Grizis ir lemingai
15:25 Peliukas Lukas
15:40 Lesė
16:05 Kaip atsiranda daiktai
16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
18:30 Kelias į namus
19:00 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas
19:35 Dangaus vardu
20:25 Prokurorai
21:15 Trečiasis pasaulinis karas: žvilgsnis iš vadavietės
22:10 Šarada
00:00 DW naujienos rusų kalba
00:15 Dabar pasaulyje
00:45 Džiazo muzikos vakaras
01:45 Streikas
03:00 Mokslo sriuba
03:15 Linija, spalva, forma
03:45 Stop juosta
04:15 Nes man tai rūpi
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:52 Sportas
05:57 Orai
Вторник, 23.01
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Džiazo muzikos vakaras
07:05 Grizis ir lemingai
07:15 Peliukas Lukas
07:25 Lesė
07:50 Kelias į namus
08:20 Septynios Kauno dienos
08:50 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Euromaxx
12:45 Ateinu
14:20 Trečiasis pasaulinis karas: žvilgsnis iš vadavietės
15:15 Grizis ir lemingai
15:25 Peliukas Lukas
15:40 Lesė
16:05 Kaip atsiranda daiktai
16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Misija: Vilnija
18:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija
19:00 FIBA krepšinio čempionų lyga
21:00 Laisvės vėliavnešiai
21:30 FIBA krepšinio čempionų lyga
23:30 Mokslo sriuba
23:45 DW naujienos rusų kalba
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Visagino Country 2017
01:40 Šarada
03:35 Kelias į namus
04:05 Klauskite daktaro
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:52 Sportas
05:57 Orai
Среда, 24.01
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Visagino Country 2017
07:15 Peliukas Lukas
07:25 Lesė
07:50 Pradėk nuo savęs
08:20 Nacionalinis turtas
08:50 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Legendos
13:00 UEFA Tautų lygos turnyro burtų traukimo ceremonija
14:00 Padirbta, vogta – parduota!
14:25 Stilius
15:20 Grizis ir lemingai
15:30 Peliukas Lukas
15:40 Lesė
16:05 Kaip atsiranda daiktai
16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 „Ką mums pasakė karalius“
18:45 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
19:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita
19:15 Septynios Kauno dienos
19:50 Dangaus vardu
20:45 Maistas ir aistros
21:15 Trys Paryžių sukrėtusios dienos
22:15 Šok su juo
00:10 DW naujienos rusų kalba
00:20 Dabar pasaulyje
00:50 Visagino Country 2017
02:15 „Kaunas Sonorum 2017“
03:50 ARTi. Veidai
04:05 Stilius
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:52 Sportas
05:57 Orai
Четверг, 25.01
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Visagino Country 2017
07:25 Lesė
07:50 Linija, spalva, forma
08:20 Lietuva mūsų lūpose
08:50 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Maistas ir aistros
12:40 Klauskite daktaro
13:30 Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai
14:15 Trys Paryžių sukrėtusios dienos
15:15 Grizis ir lemingai
15:25 Peliukas Lukas
15:40 Lesė
16:05 Kaip atsiranda daiktai
16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
18:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
18:30 Nacionalinis turtas
19:00 Lietuva mūsų lūpose
19:35 Dangaus vardu
20:30 Anapus čia ir dabar
21:15 Martyno Liuterio gyvenimas
21:30 Keliaukime kartu. Mykolajivas
22:00 Mano tėviškė
22:20 Nesamasis laikas
23:45 DW naujienos rusų kalba
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Džiazo muzikos vakaras
01:30 Šok su juo
03:25 Kultūrų kryžkelė. Trembita
03:40 Septynios Kauno dienos
04:10 Legendos
05:00 Nacionalinis turtas
05:30 Panorama
05:52 Sportas
05:57 Orai
Пятница, 26.01
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Džiazo muzikos vakaras
07:05 Grizis ir lemingai
07:15 Peliukas Lukas
07:25 Lesė
07:50 Vienuolynų kelias Lietuvoje
08:20 Pažvelk į profesiją kitaip
08:50 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Stop juosta
12:40 Istorijos detektyvai
13:25 Stambiu planu
14:10 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus
15:00 Mano tėviškė
15:15 Mažieji sekliai ir Baltosios Damos paslaptis
15:40 Lesė
16:05 Kaip atsiranda daiktai
16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Mokslo sriuba
18:35 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
19:35 Dangaus vardu
20:30 Kultūros teismas
21:20 Mylimas vaikas
22:50 Koncertas „Kerinti ekspresija“
00:25 DW naujienos rusų kalba
00:35 Dabar pasaulyje
01:05 Džiazo muzikos vakaras
02:00 Nesamasis laikas
03:25 Kultūros teismas
04:15 Kultmisijos
05:00 Euromaxx
05:30 Panorama
05:52 Sportas
05:57 Orai
Суббота, 27.01
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Duokim garo!
07:35 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
08:05 Misija: Vilnija
08:30 Maistas ir aistros
09:00 Pažvelk į profesiją kitaip
09:30 Mokslo sriuba
10:00 Rasos lašeliai 2017
12:05 Piaf
13:30 Klauskite daktaro
14:20 Stilius
15:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
16:00 Euromaxx
16:35 Vaiva. Gyvenimas už lango
17:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija
18:00 Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai
18:50 Brižit Bardo. Klaida
19:50 Kai mūzos prabyla
20:15 Stambiu planu
21:00 Rojaus alėja
22:45 LRT opus ore
23:45 Mano tėviškė
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Mylimas vaikas
02:00 Prokurorai
02:50 Atspindžiai. Paveldo kolekcija
03:20 Lietuva mūsų lūpose
03:50 Klauskite daktaro
04:45 Istorijos detektyvai
05:30 Panorama
05:52 Sportas
05:57 Orai
Воскресенье, 28.01
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 LRT opus ore
07:00 Mokslo sriuba
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
07:45 Kultūrų kryžkelė. Trembita
08:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
08:30 Krikščionio žodis
08:45 Kelias
09:00 Euromaxx
09:30 Padirbta, vogta – parduota!
10:00 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas
10:30 Pradėk nuo savęs
11:00 Septynios Kauno dienos
11:30 Durys atsidaro
12:00 Teatras
12:45 ARTi. Veidai
13:00 Linija, spalva, forma
13:30 Stop juosta
14:00 Legendos
14:45 Šventadienio mintys
15:15 Vienuolynų kelias Lietuvoje
15:45 Petras Geniušas. Fortepijono rečitalis
17:15 Kultūros teismas
18:00 Nes man tai rūpi
18:45 Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis
19:30 Martyno Liuterio gyvenimas
19:45 Stiuartas Litlis 3: gamtos šauksmas
21:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus
21:50 Martynas Levickis. „Classic live show“
23:35 Nacionalinis turtas
Новости
Войти
MAIL.ONLINE.UA
Устали от спама и рассылок?
Нужен бесплатный и надежный почтовый ящик?
Зарегистрируйтесь сейчас.
Это займет у вас не больше 2 минут.
СОЗДАТЬ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!