Телепрограмма

Выбрать каналы (28)
Понедельник, 22.01
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:15 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
07:18 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija
10:55 Detektyvas Monkas
11:40 Savaitė
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
15:30 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
15:33 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro
19:25 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
19:30 Gimę tą pačią dieną
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga“
21:30 LRT forumas
22:15 Trumposios žinios
22:20 Alfonsas Svarinskas
23:14 Trumposios žinios
23:15 Kolekcija
00:15 Detektyvas Monkas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gimę tą pačią dieną
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Beatos virtuvė
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Pramoginė laida „Editos šou“
05:00 Seserys
Вторник, 23.01
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:15 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
07:18 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija
10:55 Detektyvas Monkas
11:40 Beatos virtuvė
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
15:30 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
15:33 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro
19:25 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga“
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:25 Trumposios žinios
22:30 Istorijos detektyvai
23:16 Trumposios žinios
23:20 Valdžios tvirtovė
00:20 Valdžios tvirtovė
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Valdžios tvirtovė
01:30 Klausimėlis.lt
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Alfonsas Svarinskas
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai
05:00 Seserys
Среда, 24.01
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:15 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
07:18 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija
10:55 Detektyvas Monkas
11:40 Emigrantai
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
15:30 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
15:33 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro
19:25 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
19:30 Gyvenimas
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga“
21:30 Auksinis protas
22:45 Trumposios žinios
22:50 Klausimėlis.lt
23:20 Valdžios tvirtovė
00:20 Valdžios tvirtovė
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Valdžios tvirtovė
01:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Istorijos detektyvai
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyvenimas
05:00 Seserys
Четверг, 25.01
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:15 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
07:18 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija
10:55 Detektyvas Monkas
11:40 Gyvenimas
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
15:30 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
15:33 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro
19:25 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga“
21:00 „Auksinės bitės 2017“
23:40 Trumposios žinios
23:45 Laiptai į dangų. Rytojaus ilgesys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Laiptai į dangų. Rytojaus ilgesys
01:25 Mes esame autoriai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“
03:30 Laisvės vėliavnešiai
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
05:00 Seserys
Пятница, 26.01
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:15 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
07:18 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija
10:55 Detektyvas Monkas
11:40 Stilius
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
15:30 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
15:33 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro
19:25 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
19:30 Beatos virtuvė
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga“
21:00 Šiandien prieš 100 metų
21:30 Duokim garo!
23:05 Trumposios žinios
23:10 Padaugintasis
01:10 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Mūsų gyvūnai
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius
05:00 Seserys
Суббота, 27.01
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Džiunglių būrys skuba į pagalbą
07:11 Džiunglių būrys skuba į pagalbą
07:20 Alvinas ir patrakėliai burundukai
07:30 Detektyvė Miretė
07:45 Džeronimas
08:08 Lietuvos šimtmečio datos
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios. Orai
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios. Orai
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios. Orai
11:35 Labas rytas, Lietuva
11:50 Milijono dolerių vertės žuvis. Laukiniai eršketai – prie išnykimo ribos
12:45 Japonijos gamtos kalendorius
13:35 Lietuvos šimtmečio datos
13:40 Puaro
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 Teisė žinoti
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:25 Lietuvos šimtmečio datos
19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 „Eurovizija 2018“. Nacionalinė atranka
23:15 Trumposios žinios
23:20 Tvirti vyrukai
01:00 Milijono dolerių vertės žuvis. Laukiniai eršketai – prie išnykimo ribos
01:55 Japonijos gamtos kalendorius
02:40 Klausimėlis.lt
03:05 Teisė žinoti
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės
04:00 Karinės paslaptys
04:45 Auksinis protas
Воскресенье, 28.01
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Istorijos detektyvai
07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
08:55 Lietuvos šimtmečio datos
09:00 Brolių Grimų pasakos
10:00 Gustavo enciklopedija
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:25 Mūsų gyvūnai
11:50 Atšiaurioji Kanada
12:45 Jeloustouno gamta
13:35 Lietuvos šimtmečio datos
13:40 Puaro
15:15 Laisvės vėliavnešiai
15:45 Žinios. Orai
16:00 Auksinis protas
17:15 Klausimėlis.lt
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“
19:25 Lietuvos šimtmečio datos
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą
21:50 Trumposios žinios
21:55 Noting Hilas
23:55 Trumposios žinios
Новости
Войти
ONLINE.UA
Подписывайтесь, если вы настоящий ценитель
ONLINE.UA!
ДОБАВИТЬ В ЗАКЛАДКИ
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!