Телепрограмма

Выбрать каналы (0)
Понедельник, 24.07
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:03 Orai
09:05 Senis
10:05 Komisaras Štolbergas
11:05 Aukštuomenės daktaras
11:50 Savaitė
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Aukštuomenės daktaras
19:15 Klausimėlis.lt
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
20:55 Dėmesio centre
21:10 Sportas
21:15 Orai
21:19 Loterija „Jėga“
21:20 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“
22:15 Auksinis protas
23:25 Trumposios žinios
23:30 Svetimšalė
00:30 Kelias į namus
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Detektyvas Monkas
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Komisaras Štolbergas
03:10 Klauskite daktaro
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“
Вторник, 25.07
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:03 Orai
09:05 Senis
10:05 Komisaras Štolbergas
11:05 Aukštuomenės daktaras
11:50 Nacionalinė paieškų tarnyba
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Aukštuomenės daktaras
19:15 Klausimėlis.lt
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
20:55 Dėmesio centre
21:10 Sportas
21:15 Orai
21:19 Loterija „Jėga“
21:20 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“
22:15 Auksinis protas
23:25 Trumposios žinios
23:30 Svetimšalė
00:25 Stambiu planu
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Detektyvas Monkas
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Komisaras Štolbergas
03:10 Klauskite daktaro
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“
Среда, 26.07
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:03 Orai
09:05 Senis
10:05 Komisaras Štolbergas
11:05 Aukštuomenės daktaras
11:50 Emigrantai
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Aukštuomenės daktaras
19:15 Klausimėlis.lt
19:30 Gyvenimas
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
20:55 Dėmesio centre
21:10 Sportas
21:15 Orai
21:19 Loterija „Jėga“
21:20 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“
22:15 Auksinis protas
23:25 Trumposios žinios
23:30 Svetimšalė
00:25 Stop juosta
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Detektyvas Monkas
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Komisaras Štolbergas
03:10 Klauskite daktaro
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyvenimas
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“
Четверг, 27.07
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:03 Orai
09:05 Senis
10:05 Komisaras Štolbergas
11:05 Aukštuomenės daktaras
11:50 Gyvenimas
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Aukštuomenės daktaras
19:15 Klausimėlis.lt
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
20:55 Dėmesio centre
21:10 Sportas
21:15 Orai
21:19 Loterija „Jėga“
21:20 Pokalbių laida „Svarbios detalės“
22:15 Auksinis protas
23:25 Trumposios žinios
23:30 Svetimšalė
00:30 Atspindžiai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Detektyvas Monkas
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Komisaras Štolbergas
03:10 Klauskite daktaro
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“
Пятница, 28.07
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:03 Orai
09:05 Senis
10:05 Komisaras Štolbergas
11:05 Aukštuomenės daktaras
11:50 Pokalbių laida „Svarbios detalės“
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Aukštuomenės daktaras
19:15 Klausimėlis.lt
19:30 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai“
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga“
21:00 Duokim garo!
22:35 Trumposios žinios
22:40 Juodasis auksas
00:45 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Detektyvas Monkas
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Komisaras Štolbergas
03:05 Stilius
03:45 Edmundui Kučinskui – 60 metų
Суббота, 29.07
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Karinės paslaptys
06:55 Tobotai
07:20 Tatonka ir mažieji draugai
07:35 Šervudo padauža Robinas Hudas
07:50 Džiunglių knyga
08:05 Mūsų miesteliai
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios. Orai
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios. Orai
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios. Orai
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:10 Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai
13:05 Erdvės. Pasaulio žavesys
14:05 Džesika Flečer
14:55 Džesika Flečer
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios
17:58 Sportas
18:01 Orai
18:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
18:55 Bėdų turgus
19:40 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 „Meilė – tik tai, kas tikra“. Ingos Valinskienės koncertas su gyvo garso grupe
22:05 Trumposios žinios
22:10 Velniop tą Sarą Maršal!
00:00 Trumposios žinios
00:05 Karolis IV: valdžios kaina
01:50 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai“
02:45 Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai
03:35 Erdvės. Pasaulio žavesys
04:25 Džesika Flečer
05:10 Džesika Flečer
Воскресенье, 30.07
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klausimėlis.lt
06:35 Nacionalinė paieškų tarnyba
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Tobotai
09:25 Džiunglių knyga
09:35 Auklė Mun
09:45 Šikšnosparnis Patas
10:00 Brolių Grimų pasakos
11:00 Šunų ABC
11:50 Plėšrūnai
12:40 Nepaprastos pelėdų galios
13:35 Mis Marpl. Vienu pirštų spragtelėjimu
15:10 Folčio viešbutis
15:45 Žinios. Orai
16:00 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“
17:30 Žinios
17:58 Sportas
18:01 Orai
18:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
18:55 Bėdų turgus
19:40 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 „Laisvės kaina. Savanoriai“
21:55 Trumposios žinios
22:00 Vasara Romoje
23:35 Trumposios žinios
23:40 Mane mylintys atvažiuos traukiniu
Войти