Программа передач Канал LRT Televizija на сегодня

Выбрать каналы (552)
Понедельник, 24.04
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas
10:00 Seserys
10:55 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
11:20 Keliai. Mašinos. Žmonės
11:45 Savaitė
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:10 Seserys
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Žinios
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga“
21:00 Dėmesio centre
22:05 Trumposios žinios
22:10 Černobylis: po 30 metų. Žmonijos...
23:05 Trumposios žinios
23:10 Medičiai, Florencijos valdovai
00:10 Kelionės su „Istorijos detektyvais“
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Karinės paslaptys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:30 Teisė žinoti
Вторник, 25.04
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas
10:00 Seserys
10:55 Stilius
11:45 Černobylis: po 30 metų. Žmonijos...
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:10 Seserys
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Žinios
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga“
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės“
22:25 Trumposios žinios
22:30 Istorijos detektyvai
23:20 Trumposios žinios
23:25 Drakula
00:10 Savaitė
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Emigrantai
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Istorijos detektyvai
Среда, 26.04
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas
10:00 Seserys
10:55 Emigrantai
11:45 Pokalbių laida „Svarbios detalės“
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:10 Seserys
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Žinios
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Gyvenimas
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga“
21:30 Auksinis protas
22:45 Trumposios žinios
22:50 Pranciškus Asyžietis
00:20 Trumposios žinios
00:25 Dokumentinė apybraiža „Mes...
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Gyvenimas
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Auksinis protas
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Auksinis protas
05:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
Четверг, 27.04
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas
10:00 Seserys
10:55 Gyvenimas
11:50 Istorijos detektyvai
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:10 Seserys
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Žinios
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga“
21:30 Lietuvos patriotai
22:45 Trumposios žinios
22:50 Miunchenas. 1972-ųjų teroro...
00:25 Trumposios žinios
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Specialus tyrimas
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Lietuvos patriotai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Lietuvos patriotai
05:25 Laisvės vėliavnešiai
Пятница, 28.04
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas
10:00 Seserys
10:55 Specialus tyrimas
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:10 Seserys
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:05 Gamtos inspektoriai
19:30 Muškietininkai
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga“
21:00 Duokim garo!
22:40 Trumposios žinios
22:45 Broliai Grimai. Snieguolė. Baisi...
00:25 Trumposios žinios
00:30 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Lietuvos televizijos jubiliejui....
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Lietuvos televizijos jubiliejui....
05:40 Klausimėlis.lt
Суббота, 29.04
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Specialus tyrimas
07:00 Tobotai
07:25 Tatonka ir mažieji draugai
07:40 Šervudo padauža Robinas Hudas
07:55 Džiunglių knyga
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios. Orai
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios. Orai
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios. Orai
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:10 Kaliforninio kondoro šešėlis
13:05 Gibraltaras – laukinių gyvūnų namai
14:05 Džesika Flečer
14:50 Džesika Flečer
15:45 Žinios. Orai
16:00 Dokumentinė apybraiža „Mes...
16:30 Sveikinimų koncertas
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
18:30 Žinios
18:45 Sportas
18:48 Orai
18:55 Bėdų turgus
19:40 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Lietuvos televizijos jubiliejui....
22:40 Trumposios žinios
22:45 Didieji kunigaikščiai
00:10 Trumposios žinios
00:15 Kaliforninio kondoro šešėlis
01:10 Gibraltaras – laukinių gyvūnų namai
02:05 Džesika Flečer
02:50 Džesika Flečer
03:40 Stilius
04:20 Keliai. Mašinos. Žmonės
04:45 Lietuvos patriotai
Воскресенье, 30.04
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klausimėlis.lt
06:35 Nacionalinė paieškų tarnyba
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Tobotai
09:25 Džiunglių knyga
09:35 Auklė Mun
09:45 Šikšnosparnis Patas
10:00 Gustavo enciklopedija
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Planeta Žemė
12:55 Nilas. Didingoji upė
15:20 Gamtos inspektoriai
15:45 Žinios. Orai
16:00 Auksinis protas
17:15 Kelionės su „Istorijos detektyvais“
18:00 Laisvės vėliavnešiai
18:30 Žinios
18:50 Sportas
18:53 Orai
19:00 Teisė žinoti
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Elžbieta
23:00 Trumposios žinios
23:05 Tėvas šeimininkas
Войти