Телепрограмма

Выбрать каналы (28)
Понедельник, 18.06
07:00 Žinios. Orai
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:15 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
07:18 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija
10:50 Komisaras Reksas
11:40 Nacionalinė paieškų tarnyba
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:01 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
15:30 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
15:33 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios. Orai
17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. G grupė. Belgija – Panama
19:57 Loterija „Keno Loto“
20:00 Panorama
20:35 Sportas. Orai
20:43 Loterija „Jėga“
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. G grupė. Tunisas – Anglija
23:00 Aukštuomenės daktaras
23:45 Štutgarto kriminalinė policija
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Beatos virtuvė
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Pramoginė laida „Editos šou“
05:00 Seserys
Вторник, 19.06
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:15 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
07:18 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija
10:50 Komisaras Reksas
11:40 Beatos virtuvė
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:01 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
15:30 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
15:33 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios. Orai
17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. H grupė. Lenkija – Senegalas
19:57 Loterija „Keno Loto“
20:00 Panorama
20:35 Sportas. Orai
20:43 Loterija „Jėga“
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. A grupė. Rusija – Egiptas
23:00 Aukštuomenės daktaras
23:45 Štutgarto kriminalinė policija
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Beatos virtuvė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Gimę tą pačią dieną
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai
05:00 Seserys
Среда, 20.06
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:15 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
07:18 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija
10:50 Komisaras Reksas
11:40 Emigrantai
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:01 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
15:30 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
15:33 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios. Orai
17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. A grupė. Urugvajus – Saudo Arabija
19:57 Loterija „Keno Loto“
20:00 Panorama
20:35 Sportas. Orai
20:43 Loterija „Jėga“
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. B grupė. Iranas – Ispanija
23:00 Aukštuomenės daktaras
23:45 Štutgarto kriminalinė policija
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Karinės paslaptys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyvenimas
05:00 Seserys
Четверг, 21.06
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:15 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
07:18 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija
10:50 Komisaras Reksas
11:40 Gyvenimas
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:01 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
15:30 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
15:33 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios. Orai
17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. C grupė. Prancūzija – Peru
19:57 Loterija „Keno Loto“
20:00 Panorama
20:35 Sportas. Orai
20:43 Loterija „Jėga“
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. D grupė. Argentina – Kroatija
23:00 Aukštuomenės daktaras
23:45 Štutgarto kriminalinė policija
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gyvenimas
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Klausimėlis.lt
03:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
05:00 Seserys
Пятница, 22.06
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:15 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
07:18 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija
10:50 Komisaras Reksas
11:40 Stilius
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:01 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:10 Laba diena, Lietuva
15:30 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas
15:33 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios. Orai
17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. D grupė. Nigerija – Islandija
19:57 Loterija „Keno Loto“
20:00 Panorama
20:35 Sportas. Orai
20:43 Loterija „Jėga“
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. E grupė. Serbija – Šveicarija
23:00 Tvin Pyksas
00:30 Tvin Pyksas
01:14 Tvin Pyksas
02:00 Tvin Pyksas
02:45 Tvin Pyksas
03:30 Tvin Pyksas
04:15 Tvin Pyksas
05:00 Tvin Pyksas
Суббота, 23.06
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai
07:12 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai
07:20 Alvinas ir patrakėliai burundukai
07:30 Detektyvė Miretė
07:45 Stebuklingoji Boružėlė
08:07 Lietuvos šimtmečio datos
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios. Orai
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios. Orai
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios. Orai
11:35 Labas rytas, Lietuva
11:45 Gyvūnų išgyvenimo strategija
12:40 Gyvūnų jaunikliai
13:32 Lietuvos šimtmečio datos
13:35 Puaro
14:23 Puaro
15:20 Gamtos inspektoriai
15:43 Loterija „Keno Loto“
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Orai
17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. F grupė. Pietų Korėja – Meksika
19:57 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“
20:00 Panorama
20:35 Sportas. Orai
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. F grupė. Vokietija – Švedija
23:00 Duokim garo!
01:20 Tvin Pyksas
02:51 Tvin Pyksas
03:36 Tvin Pyksas
04:22 Tvin Pyksas
05:07 Tvin Pyksas
Воскресенье, 24.06
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klausimėlis.lt
06:35 Gimę tą pačią dieną
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų pasakos
10:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
10:55 Lietuvos šimtmečio datos
11:00 Kačių ABC
11:45 Salų gamtos slėpiniai
12:40 Nepažinti Indokinijos kampeliai
13:32 Lietuvos šimtmečio datos
13:35 Puaro
14:22 Puaro
15:20 Gamtos inspektoriai
15:43 Loterija „Keno Loto“
15:45 Žinios. Orai
16:00 KINO JUOSTOS 16:9
17:15 Klausimėlis.lt
17:30 Žinios. Orai
17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. H grupė. Japonija – Senegalas
19:57 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“
20:00 Panorama
20:35 Sportas. Orai
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. H grupė. Lenkija – Kolumbija
23:00 Tvin Pyksas
23:46 Tvin Pyksas
Новости
Загрузка...
Войти