Программа передач Канал LTV1 на сегодня

Выбрать каналы (541)
Понедельник, 17.04
08:25 Zaķu lielā diena. Animācijas filma.
08:40 Mīlas viesulis 11. Vācijas...
09:40 Plosītās sirdis. Seriāls. 155....
10:30 Rozamunde Pilčere. Argentīnas...
12:15 Ķepa uz sirds. (atkārtojums)
12:45 Krāsainās pasaules. Dokumentāla...
13:00 Urbi et Orbi. Romas pāvesta...
13:35 Ielas garumā F.Sadovņikova un...
14:05 Džungļu grāmata 2. Animācijas...
14:35 Muks 2. Animācijas seriāls. 9.,...
15:05 Jaunie ārsti. Seriāls. 11. sērija.
16:15 Amazonija. Ģimenes filma. TV...
18:00 Dienas ziņas.
18:12 Sporta ziņas.
18:16 Laika ziņas.
18:20 ERASMUS + 30. Cilvēkstāsti.
18:25 Viktora Lapčenoka jubilejas...
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22:00 Radinieki. Dokumentāla filma. TV...
23:45 Nacionālie dārgumi. 100 g...
00:30 Pasaules skaņa. Dokumentāla filma.
01:40 LTV - 60. Zelta arhīvs. Pits...
05:00 Bez mīlestības nedzīvojiet......
05:30 Ielas garumā F.Sadovņikova un...
Вторник, 18.04
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:02 700 pasaules brīnumi. Malaizija....
06:30 Rīta Panorāma.
08:35 Mīlas viesulis 11. Vācijas...
09:35 Plosītās sirdis. Seriāls. 156....
10:35 Televeikala skatlogs "Top-Shop"...
10:50 Radinieki. Dokumentāla filma....
12:35 Ķīpsalā. Dokumentāla īsfilma....
13:00 Televeikala skatlogs "Top-Shop"...
13:15 Province. (atkārtojums)
13:50 Džungļu grāmata 2. Animācijas...
14:20 Uzmanību, gatavību, kosmosā!...
14:50 Televeikala skatlogs "Top-Shop"...
15:05 Jaunie ārsti. Seriāls. 12. sērija.
16:05 Plosītās sirdis. Seriāls. 155....
17:00 Mīlas viesulis 11. Vācijas...
18:00 Dienas ziņas.
18:28 Kultūras ziņas.
18:41 Sporta ziņas.
18:50 Laika ziņas.
18:53 Ceturtā studija.
19:17 ERASMUS + 30. Cilvēkstāsti.
19:18 Skola, kas zina kā.
19:27 Laika ziņas.
19:30 Personība. 100 g kultūras....
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:15 1:1. Aktuālā intervija.
22:05 Izvēle - Marina Lepena....
23:10 Nakts ziņas.
23:19 Sporta ziņas.
23:21 Laika ziņas.
23:25 Lielais vilinājums. Komēdija
01:30 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija....
05:00 Ceturtā studija. (atkārtojums)
05:30 Es - savai zemītei. (atkārtojums)
Среда, 19.04
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:02 700 pasaules brīnumi. Malaizija....
06:30 Rīta Panorāma.
08:35 Mīlas viesulis 11. Vācijas...
09:35 Plosītās sirdis. Seriāls. 157....
10:35 Televeikala skatlogs "Top-Shop"...
10:50 Ceturtā studija. (atkārtojums)
11:15 Nacionālie dārgumi. 100 g...
12:00 Personība. 100 g kultūras....
13:00 Televeikala skatlogs "Top-Shop"...
13:15 Vides fakti. (atkārtojums)
13:50 Molangs un Piu Piu. Animācijas...
14:00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas...
14:05 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas...
14:20 Kas te? Es te! (atkārtojums)
14:50 Televeikala skatlogs "Top-Shop"...
15:05 Jaunie ārsti. Seriāls. 13. sērija.
16:05 Plosītās sirdis. Seriāls. 156....
17:00 Mīlas viesulis 11. Vācijas...
18:00 Dienas ziņas.
18:28 Kultūras ziņas.
18:41 Sporta ziņas.
18:50 Laika ziņas.
18:53 Ceturtā studija.
19:17 ERASMUS + 30. Cilvēkstāsti.
19:18 Skola, kas zina kā.
19:27 Laika ziņas.
19:30 Ciemiņš virtuvē.
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:13 Latvijas Loto izlozes.
21:20 Tieša runa.
22:30 Adreses. (atkārtojums)
23:05 Nakts ziņas.
23:14 Sporta ziņas.
23:16 Laika ziņas.
23:20 Izsauciet vecmāti 4. Daudzsēriju...
01:20 Izvēle - Marina Lepena....
05:00 Ceturtā studija. (atkārtojums)
05:30 Vides fakti. (atkārtojums)
Четверг, 20.04
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:02 700 pasaules brīnumi. Malaizija....
06:30 Rīta Panorāma.
08:35 Mīlas viesulis 11. Vācijas...
09:35 Plosītās sirdis. Seriāls. 158....
10:35 Televeikala skatlogs "Top-Shop"...
10:50 Ceturtā studija. (atkārtojums)
11:15 Latvijas sirdsdziesma....
12:10 1:1. Aktuālā intervija....
13:00 Televeikala skatlogs "Top-Shop"...
13:15 Aculiecinieks. (atkārtojums)
13:35 Sāras mūzika. Deutsche Welle...
13:50 Molangs un Piu Piu. Animācijas...
14:00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas...
14:20 Kas te? Es te! (atkārtojums)
14:50 Televeikala skatlogs "Top-Shop"...
15:05 Jaunie ārsti. Seriāls. 14. sērija.
16:05 Plosītās sirdis. Seriāls. 157....
17:00 Mīlas viesulis 11. Vācijas...
18:00 Dienas ziņas.
18:28 Kultūras ziņas.
18:41 Sporta ziņas.
18:50 Laika ziņas.
18:53 Ceturtā studija.
19:17 ERASMUS + 30. Cilvēkstāsti.
19:18 Mans maratons.
19:27 Laika ziņas.
19:30 Cytaidi latviskais piedāvā:...
20:00 Izgudrotāji.
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:15 Karaliste.
21:45 Latvijas Kods. Vectēva tēvs....
22:15 Tilts 3. Detektīvseriāls. 9....
23:25 Nakts ziņas.
23:34 Sporta ziņas.
23:36 Laika ziņas.
23:40 Personība. 100 g kultūras....
00:35 1:1. Aktuālā intervija....
01:25 Tieša runa. (atkārtojums)
05:00 Ceturtā studija. (atkārtojums)
05:30 Saknes debesīs. (atkārtojums)
Пятница, 21.04
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:02 700 pasaules brīnumi. Malaizija....
06:30 Rīta Panorāma.
08:35 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 12....
09:35 Plosītās sirdis. Seriāls. 159....
10:35 Televeikala skatlogs "Top-Shop"...
10:50 Ceturtā studija. (atkārtojums)
11:15 Alpu dakteris 8. Seriāls. 7....
12:10 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija....
13:00 Televeikala skatlogs "Top-Shop"...
13:15 Saknes debesīs. (atkārtojums)
13:50 Mia un es 3. Animācijas seriāls....
14:20 Astrozēns. Animācijas seriāls....
14:50 Televeikala skatlogs "Top-Shop"...
15:05 Jaunie ārsti. Seriāls. 15. sērija.
16:05 Plosītās sirdis. Seriāls. 158....
17:00 Kalnu patruļa 6. Seriāls.12....
18:00 Dienas ziņas.
18:29 Kultūras ziņas.
18:42 Sporta ziņas.
18:51 Laika ziņas.
18:55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19:04 ERASMUS + 30. Cilvēkstāsti.
19:05 Gudrs, vēl gudrāks.
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:15 Inspektors Benkss 3....
23:00 Nakts ziņas.
23:09 Sporta ziņas.
23:11 Laika ziņas.
23:15 Latvijas sirdsdziesma....
00:10 Tilts 3. Detektīvseriāls. 9....
01:15 Alpu dakteris 8. Seriāls. 7....
02:05 Izsauciet vecmāti 4. Daudzsēriju...
04:00 Latviešu kino zelta dziesmas....
05:20 Kultūršoks. 100 g kultūras....
05:30 Province. (atkārtojums)
Суббота, 22.04
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:02 Personība. 100 g kultūras....
07:00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls....
07:30 Tatonkas stāsti. Animācijas...
08:00 Džungļu grāmata 2. Animācijas...
08:30 Molangs un Piu Piu. Animācijas...
08:40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas...
09:00 Kas te? Es te!
09:30 Muks 2. Animācijas seriāls. 11.,...
10:00 Ķepa uz sirds.
10:30 Zvaigžņu dālderi. Ģimenes filma.
11:45 Skaņusaite Latvijā. (atkārtojums)
12:10 Kultūršoks. 100 g kultūras....
12:25 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 20.,...
13:25 Cytaidi latviskais piedāvā:...
13:55 Izgudrotāji. (atkārtojums)
14:30 Ciemiņš virtuvē. (atkārtojums)
15:35 Gudrs, vēl gudrāks. (atkārtojums)
17:00 Planēta Zeme 2. Dokumentāla...
18:00 Dienas ziņas (Sestdiena).
18:12 Sporta ziņas.
18:16 Laika ziņas.
18:20 Aculiecinieks.
18:35 Es - savai zemītei.
19:05 Vides fakti.
19:35 Latvijas sirdsdziesma.
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:13 Latvijas Loto izlozes.
21:25 Eiropas dienai veltīts koncerts...
23:10 Vajātā. Drāma.
00:55 Lielā mūzikas balva 2016....
03:50 LTV portretu izlase. Diriģents...
04:20 Baltic Grand Prix 2012....
05:15 Nacionālie dārgumi. 100 g...
Воскресенье, 23.04
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:02 Personība. 100 g kultūras....
07:00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls....
07:30 Tatonkas stāsti. Animācijas...
08:00 Džungļu grāmata 2. Animācijas...
08:30 Molangs un Piu Piu. Animācijas...
08:40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas...
09:00 Kas te? Es te!
09:30 Mia un es 3. Animācijas seriāls....
10:00 Uzmanību, gatavību, kosmosā!...
10:25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālo...
11:00 Āfrika no putna lidojuma....
12:00 Dievkalpojums.
13:00 Saknes debesīs.
13:30 100 g kultūras. Personība....
14:20 Latvijas sirdsdziesma....
15:15 Ķepa uz sirds. (atkārtojums)
15:50 Zoodārzu mazuļi 2. Daudzsēriju...
16:20 Nacionālie dārgumi. 100 g...
17:05 Tēvs Brauns 5. Detektīvseriāls....
18:00 Dienas ziņas (Svētdiena).
18:12 Sporta ziņas.
18:16 Laika ziņas.
18:20 Province.
18:50 Rozamunde Pilčere. Sargeņģelis....
20:30 Panorāma.
20:43 Sporta ziņas.
20:46 Laika ziņas.
20:50 De facto.
21:25 Mustangs. Drāma. TV PIRMIZRĀDE.
23:15 Karaliste. (atkārtojums)
23:45 Planēta Zeme 2. Dokumentāla...
Войти