Телепрограмма

Выбрать каналы (28)
Понедельник, 22.01
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina. (atkārtojums)
06:30 Rīta Panorāma.
08:35 Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2573. sērija.
09:35 Pamosties līdzās. Seriāls. 71. sērija.
10:35 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
10:50 Ķepa uz sirds. (atkārtojums)
11:20 Lēna Lorenca. Lēmums visam mūžam. Romantiska drāma.
13:05 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
13:20 Es - savai zemītei. (atkārtojums)
13:55 Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls. 47., 48. sērija.
14:25 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls. 15., 16. sērija.
14:50 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
15:05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 131. sērija.
16:00 Pamosties līdzās. Seriāls. 70. sērija.
17:00 Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2573. sērija.
18:00 Dienas ziņas.
18:29 Kultūras ziņas.
18:44 Sporta ziņas.
18:53 Laika ziņas.
18:56 Ceturtā studija.
19:27 Laika ziņas.
19:30 Aizliegtais paņēmiens.
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22:00 Sporta studija.
22:45 Atslēgas. (atkārtojums)
23:00 Nakts ziņas.
23:09 Sporta ziņas.
23:11 Laika ziņas.
23:20 De facto. (atkārtojums)
23:55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. (atkārtojums)
00:40 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku. (atkārtojums)
01:10 Leģenda. Helmuts Balderis. Dokumentālā filma. (atkārtojums)
05:00 Ceturtā studija. (atkārtojums)
05:30 Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad. Asnāte Smeltere....
Вторник, 23.01
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina. (atkārtojums)
06:30 Rīta Panorāma.
08:35 Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2574. sērija.
09:35 Pamosties līdzās. Seriāls. 72. sērija.
10:35 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
10:50 Ceturtā studija. (atkārtojums)
11:15 Latvijas sirdsdziesma. (atkārtojums)
12:15 Daudz laimes, jubilār! (atkārtojums)
13:00 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
13:15 Province. (atkārtojums)
13:50 Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls. 49., 50. sērija.
14:20 Zorro hronikas. Animācijas seriāls. 15. sērija.
14:50 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
15:05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 132. sērija.
16:00 Pamosties līdzās. Seriāls. 71. sērija.
17:00 Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2574. sērija.
18:00 Dienas ziņas.
18:29 Kultūras ziņas.
18:44 Sporta ziņas.
18:53 Laika ziņas.
18:56 Ceturtā studija.
19:27 Laika ziņas.
19:30 Personība. 100 g kultūras. Pūces: Dace, Valts, Līva, Valters.
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:15 1:1. Aktuālā intervija.
22:05 TV PIRMIZRĀDE. Cilvēku kontrabanda. Dokumentāla filma.
23:10 Nakts ziņas.
23:19 Sporta ziņas.
23:21 Laika ziņas.
23:30 Mēnessakmens. Seriāls. 3. sērija.
00:20 Ma Ma. Drāma.
05:00 Ceturtā studija. (atkārtojums)
05:30 Es - savai zemītei. (atkārtojums)
Среда, 24.01
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina. (atkārtojums)
06:30 Rīta Panorāma.
08:35 Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2575. sērija.
09:35 Pamosties līdzās. Seriāls. 73. sērija.
10:35 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
10:50 Ceturtā studija. (atkārtojums)
11:15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. (atkārtojums)
12:00 Personība. 100 g kultūras. (atkārtojums)
13:00 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
13:15 Vides fakti. (atkārtojums)
13:50 Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls. 7., 8. sērija.
14:20 Kas te? Es te! (atkārtojums)
14:50 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
15:05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 133. sērija.
16:00 Pamosties līdzās. Seriāls. 72. sērija.
17:00 Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2575. sērija.
18:00 Dienas ziņas.
18:29 Kultūras ziņas.
18:44 Sporta ziņas.
18:53 Laika ziņas.
18:56 Ceturtā studija.
19:27 Laika ziņas.
19:30 Zemes stāsti.
20:00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:13 Latvijas Loto izlozes.
21:20 Tieša runa.
22:30 TV PIRMIZRĀDE. Latviešu jaunie režisori. Dace Pūce. Tango.
23:00 Nakts ziņas.
23:09 Sporta ziņas.
23:11 Laika ziņas.
23:15 Debesu vārdā. Daudzsēriju drāma. 6., 7. sērija.
01:05 Cilvēku kontrabanda. Dokumentāla filma.
05:00 Ceturtā studija. (atkārtojums)
05:30 Vides fakti. (atkārtojums)
Четверг, 25.01
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina. (atkārtojums)
06:30 Rīta Panorāma.
08:35 Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2576. sērija.
09:35 Pamosties līdzās. Seriāls. 74. sērija.
10:35 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
10:50 Ceturtā studija. (atkārtojums)
11:15 Aizliegtais paņēmiens. (atkārtojums)
12:10 1:1. Aktuālā intervija. (atkārtojums)
13:00 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
13:15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku. (atkārtojums)
13:50 Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls. 9., 10. sērija.
14:20 Kas te? Es te! (atkārtojums)
14:50 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
15:05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 134. sērija.
16:00 Pamosties līdzās. Seriāls. 73. sērija.
17:00 Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2576. sērija.
18:00 Dienas ziņas.
18:29 Kultūras ziņas.
18:44 Sporta ziņas.
18:53 Laika ziņas.
19:00 TV PIRMIZRĀDE. Sporta lielvalsts Latvija. Korejas dokumentālā...
20:00 Deviņdesmitie.
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:15 Atslēgas.
21:30 Supernova 2018.
22:00 Nacionālais lepnums. Drāma. 3. sērija.
23:00 Nakts ziņas.
23:09 Sporta ziņas.
23:11 Laika ziņas.
23:15 Personība. 100 g kultūras. (atkārtojums)
00:15 Tieša runa. (atkārtojums)
01:20 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 2. sērija. (atkārtojums)
01:50 Sāras mūzika 2. Deutsche Welle žurnāls.
05:00 LTV - 60. Zelta arhīvs. Liepājas dzintars. (atkārtojums)
05:30 Saknes debesīs. (atkārtojums)
Пятница, 26.01
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina. (atkārtojums)
06:30 Rīta Panorāma.
08:35 Alpu dakteris 9. Seriāls. 13. sērija.
09:35 Pamosties līdzās. Seriāls. 75. sērija.
10:35 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
10:50 Skaņusaite Latvijā.
11:15 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 6. sērija.
12:10 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts. (atkārtojums)
13:00 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
13:15 Saknes debesīs. (atkārtojums)
13:50 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
14:02 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls. 19. sērija.
14:20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14:50 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
15:05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 135. sērija.
16:00 Pamosties līdzās. Seriāls. 74. sērija.
17:00 Alpu dakteris 9. Seriāls. 13. sērija.
18:00 Dienas ziņas.
18:29 Kultūras ziņas.
18:42 Sporta ziņas.
18:51 Laika ziņas.
18:55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19:05 Gudrs, vēl gudrāks.
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:15 Midsomeras slepkavības 19. Detektīvseriāls. 4. sērija.
23:00 Nakts ziņas.
23:09 Sporta ziņas.
23:11 Laika ziņas.
23:15 Latvijas sirdsdziesma. (atkārtojums)
00:10 Nacionālais lepnums. Drāma. 3. sērija.
01:05 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 6. sērija.
01:55 Debesu vārdā. Daudzsēriju drāma. 6., 7. sērija.
03:45 Sāras mūzika. Deutsche Welle žurnāls.
03:55 Latviešu jaunie režisori. Dace Pūce. Tango. (atkārtojums)
04:20 Sporta studija. (atkārtojums)
05:05 Aculiecinieks. (atkārtojums)
05:20 Kultūršoks. 100 g kultūras. (atkārtojums)
05:30 Province. (atkārtojums)
Суббота, 27.01
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:02 Personība. 100 g kultūras. (atkārtojums)
07:00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls. 95.(nosl.) sērija.
07:30 Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls. 11., 12. sērija.
08:00 Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls. 51., 52. sērija.
08:30 Bings. Animācijas seriāls. 17., 18. sērija.
08:45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls. 41. sērija.
09:00 Kas te? Es te!
09:30 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
09:42 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls. 20. sērija.
10:00 Ķepa uz sirds.
10:35 Zelta zoss. Pasaku filma.
12:15 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 84., 85. sērija. (atkārtojums)
13:20 Zemes stāsti. (atkārtojums)
13:50 Deviņdesmitie. (atkārtojums)
14:20 Sporta lielvalsts Latvija. Korejas dokumentālā filma....
15:20 Kultūršoks. 100 g kultūras. (atkārtojums)
15:35 Gudrs, vēl gudrāks.
17:00 Viltīgie izdzīvotāji. Dokumentāla filma. 1. sērija.
18:00 Dienas ziņas (Sestdiena).
18:12 Sporta ziņas.
18:16 Laika ziņas.
18:20 Aculiecinieks.
18:35 Ielas garumā. 15 no 100. Grīziņkalns. 2. daļa.
19:05 Vides fakti.
19:35 Latvijas sirdsdziesma.
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:13 Latvijas Loto izlozes.
21:25 Divas janvāra sejas. Trilleris.
23:10 Serēna. Drāma.
01:15 Stacijas romāns. Drāma.
03:10 Vīnes filharmoniķu Jaungada koncerts, 2018.
05:50 Kultūras mantojums 3D. Dokumentāla filma.
Воскресенье, 28.01
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:02 Personība. 100 g kultūras. (atkārtojums)
07:00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls. 1.,...
07:30 Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls. 13., 14. sērija.
08:00 Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls. 53., 54. sērija.
08:30 Bings. Animācijas seriāls. 19., 20. sērija.
08:45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls. 42. sērija.
09:00 Kas te? Es te!
09:30 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls. 17., 18. sērija.
10:00 Zorro hronikas. Animācijas seriāls. 16. sērija.
10:25 Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 3. sērija.
11:00 TV PIRMIZRĀDE. Franču Rivjēras dārgumi. Dokumentāla filma.
12:00 Dievkalpojums. Tiešraide no Mateja baptistu baznīcas.
13:00 Saknes debesīs.
13:30 Aculiecinieks. (atkārtojums)
13:45 Atslēgas. (atkārtojums)
14:05 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 2. sērija. (atkārtojums)
15:05 Latvijas sirdsdziesma. (atkārtojums)
16:00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Senās latviešu rotas.
16:45 Ķepa uz sirds. (atkārtojums)
17:15 Daudz laimes, jubilār!
18:00 Dienas ziņas (Svētdiena).
18:12 Sporta ziņas.
18:16 Laika ziņas.
18:20 Province.
18:50 TV PIRMIZRĀDE. Lēna Lorenca. Bez pēdām pazudusi. Romantiska...
20:30 Panorāma.
20:46 De facto.
21:19 Sporta ziņas.
21:29 Laika ziņas.
21:35 Mēnessakmens. Seriāls. 4. sērija.
22:30 TV PIRMIZRĀDE. Mīlas drupas. Romantiska drāma.
Новости
Загрузка...
Войти
facebook.com
Присоединяйтесь к нам, и
узнавайте самые интересные новости мира и вдохновляйтесь каждый день!
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!