Телепрограмма

Выбрать каналы (28)
Понедельник, 18.06
08:25 Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2656. sērija.
09:25 Ielas garumā. 15 no 100. Jelgavas, Vēja u.c. ielas Torņakalnā....
09:55 Īrijas prezidenta Maikla Daniela Higginsa oficiālā vizīte...
10:30 Mans mīļais Ramons. Seriāls. 52. sērija.
11:25 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
11:45 Starptautiskais folkloras festivāls BALTICA 2018. Dižkoncerts...
13:25 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
13:40 Klucānija. Animācijas filma.
13:55 Millijas jaunkundzes jautājumi. 58. sērija.
14:02 Millijas jaunkundzes jautājumi. 59. sērija.
14:09 Millijas jaunkundzes jautājumi. 60. sērija.
14:20 Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls. 29. sērija.
14:25 Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls. 30. sērija.
14:30 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentālu filmu seriāls bērniem. 29....
14:36 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentālu filmu seriāls bērniem. 30....
14:50 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
15:05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 105. sērija. (atkārtojums)
15:35 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 106. sērija. (atkārtojums)
16:05 Mans mīļais Ramons. Seriāls. 51. sērija.
17:00 Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2656. sērija.
18:00 Dienas ziņas.
18:29 Kultūras ziņas.
18:44 Sporta ziņas.
18:53 Laika ziņas.
18:56 Ceturtā studija.
19:27 Laika ziņas.
19:30 Aizliegtais paņēmiens.
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas
21:08 Laika ziņas.
21:15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22:05 Sporta studija.
22:50 Atslēgas. (atkārtojums)
23:05 Nakts ziņas.
23:14 Sporta ziņas.
23:16 Laika ziņas.
23:25 De facto. (atkārtojums)
23:55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. (atkārtojums)
00:40 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku. (atkārtojums)
01:10 Aculiecinieks. (atkārtojums)
01:30 Adreses. (atkārtojums)
05:00 Ceturtā studija. (atkārtojums)
05:30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais). (atkārtojums)
Вторник, 19.06
06:00 Latvijas valsts himna.
06:02 Sajūti Latgali! (atkārtojums)
06:30 Rīta Panorāma.
08:35 Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2657. sērija.
09:35 Mans mīļais Ramons. Seriāls. 53. sērija.
10:35 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
10:50 Ceturtā studija. (atkārtojums)
11:15 Latvijas Sirdsdziesma. (atkārtojums)
12:15 Daudz laimes, jubilār! (atkārtojums)
13:00 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
13:15 Province. (atkārtojums)
13:50 Millijas jaunkundzes jautājumi. 61., 62., 63. sērija.
14:20 Oktonauti. Animācijas seriāls. 23., 24. sērija.
14:50 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
15:05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 107., 108. sērija....
16:05 Mans mīļais Ramons. Seriāls. 52. sērija.
17:00 Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2657. sērija.
18:00 Dienas ziņas.
18:29 Kultūras ziņas.
18:44 Sporta ziņas.
18:53 Laika ziņas.
18:56 Ceturtā studija.
19:27 Laika ziņas.
19:30 Personība. 100 g kultūras. Mārtiņš Klišāns.
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:15 1:1. Aktuālā intervija.
22:05 TV PIRMIZRĀDE. Ķīna ceļā uz Rietumiem. Dokumentāla filma.
23:05 Nakts ziņas.
23:14 Sporta ziņas.
23:16 Laika ziņas.
23:25 Viktorija 2. Vēsturisks seriāls. 9.(nosl.) sērija.
01:10 Aizliegtais paņēmiens. (atkārtojums)
05:00 Ceturtā studija. (atkārtojums)
05:30 Ielas garumā. 15 no 100. Jelgavas, Vēja u.c. ielas Torņakalnā....
Среда, 20.06
06:00 Latvijas valsts himna.
06:02 Sajūti Latgali! (atkārtojums)
06:30 Rīta Panorāma.
08:35 Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2658. sērija.
09:35 Mans mīļais Ramons. Seriāls. 54. sērija.
10:35 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
10:50 Ceturtā studija. (atkārtojums)
11:15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. (atkārtojums)
12:00 Personība. 100 g kultūras. (atkārtojums)
13:00 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
13:15 Vides fakti. (atkārtojums)
13:50 Muks 2. Animācijas seriāls. 41., 42.(nosl.) sērija.
14:20 Bings. Animācijas seriāls. 47., 48., 49. sērija.
14:50 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
15:05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 109., 110. sērija....
16:05 Mans mīļais Ramons. Seriāls. 53. sērija.
17:00 Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2658. sērija.
18:00 Dienas ziņas.
18:29 Kultūras ziņas.
18:44 Sporta ziņas.
18:53 Laika ziņas.
18:56 Ceturtā studija.
19:27 Laika ziņas.
19:30 Klēts. Folkloras programma. (atkārtojums)
20:00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:13 Latvijas Loto izlozes.
21:20 Tieša runa.
22:30 Piedzīvojums dabā.
23:00 Nakts ziņas.
23:09 Sporta ziņas.
23:11 Laika ziņas.
23:15 Izsauciet vecmāti 5. Daudzsēriju mākslas filma. 3., 4. sērija.
01:15 Ķīna ceļā uz Rietumiem. Dokumentāla filma.
05:00 Ceturtā studija. (atkārtojums)
05:30 Vides fakti. (atkārtojums)
Четверг, 21.06
06:00 Latvijas valsts himna.
06:02 Sajūti Latgali! (atkārtojums)
06:30 Rīta Panorāma.
08:35 Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2659. sērija.
09:35 Mans mīļais Ramons. Seriāls. 55. sērija.
10:35 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
10:50 Ceturtā studija. (atkārtojums)
11:15 Aizliegtais paņēmiens. (atkārtojums)
12:10 1:1. Aktuālā intervija. (atkārtojums)
13:00 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
13:15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku. (atkārtojums)
13:50 Vispera. Animācijas seriāls. 1., 2., 3. sērija.
14:20 Kas te? Es te! (atkārtojums)
14:50 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
15:05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 111., 112. sērija....
16:05 Mans mīļais Ramons. Seriāls. 54. sērija.
17:00 Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2659. sērija.
18:00 Dienas ziņas.
18:29 Kultūras ziņas.
18:44 Sporta ziņas.
18:52 Laika ziņas.
18:55 TV PIRMIZRĀDE. Starptautiskais folkloras festivāls BALTICA...
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:15 Atslēgas.
21:30 TV PIRMIZRĀDE. Brīvības vēstneši. Dokumentāla filma.
22:05 Bez vainas. Britu seriāls. 4. (nosl.) sērija.
23:00 Nakts ziņas.
23:09 Sporta ziņas.
23:11 Laika ziņas.
23:20 Personība. 100 g kultūras. (atkārtojums)
00:20 Tieša runa. (atkārtojums)
01:25 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts. (atkārtojums)
05:00 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais). (atkārtojums)
05:30 Saknes debesīs. (atkārtojums)
Пятница, 22.06
06:00 Latvijas valsts himna.
06:02 Sajūti Latgali! (atkārtojums)
06:30 Rīta Panorāma. Speciālizlaidums no Zāļu tirgus.
08:35 Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2660. sērija.
09:35 Mans mīļais Ramons. Seriāls. 56. sērija.
10:35 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
10:50 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais). (atkārtojums)
11:15 Dzeguze. Seriāls. 14. sērija.
12:15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts. (atkārtojums)
13:00 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
13:15 Saknes debesīs. (atkārtojums)
13:50 Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls. 21., 22....
14:20 Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls. 9., 10. sērija.
14:50 Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā.
15:05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 113., 114. sērija....
16:05 Mans mīļais Ramons. Seriāls. 55. sērija.
17:00 Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2660. sērija.
18:00 Dienas ziņas.
18:29 Kultūras ziņas.
18:42 Sporta ziņas.
18:51 Laika ziņas.
18:55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19:05 Motociklu vasara. Rīgas kinostudijas mākslas filma.
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:15 Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Mākslas filma. Atjaunotā versija....
22:50 Nakts ziņas.
22:59 Sporta ziņas.
23:01 Laika ziņas.
23:05 Latvijas Sirdsdziesma. (atkārtojums)
00:00 Bez vainas. Britu seriāls. 4. (nosl.) sērija.
00:55 Dzeguze. Seriāls. 14. sērija
01:55 Izsauciet vecmāti 5. Daudzsēriju mākslas filma. 3., 4. sērija.
03:55 LTV - 60. Zelta arhīvs. Senās rakstu zīmes. (atkārtojums)
04:15 Sporta studija. (atkārtojums)
05:00 Dzintara puse. (atkārtojums)
05:30 Province. (atkārtojums)
Суббота, 23.06
06:00 Latvijas valsts himna.
06:02 Personība. 100 g kultūras. (atkārtojums)
07:00 Astrozēns. Animācijas seriāls. 8. sērija.
07:30 Millijas jaunkundzes jautājumi. 64., 65., 66. sērija.
08:00 Vispera. Animācijas seriāls. 4., 5., 6. sērija.
08:30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls. 65., 66., 67. sērija.
08:40 Pelēns Tips. Animācijas seriāls. 9., 10. sērija.
09:00 Bings. Animācijas seriāls. 50., 51., 52. sērija.
09:30 Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls. 23., 24....
09:55 Vārnu ielas republika. Rīgas kinostudijas mākslas filma.
11:25 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. LTV seriāls. 1., 2....
12:25 Piedzīvojums dabā. (atkārtojums)
13:00 Klēts. Folkloras programma. Jāņu dziesmas un rituāli....
13:20 R.Blaumanis. Skroderdienas Silmačos. Nacionālā teātra...
17:00 TV PIRMIZRĀDE. Vistu pasaule. Dokumentāla filma.
18:00 Dienas ziņas (Sestdiena).
18:12 Sporta ziņas.
18:16 Laika ziņas.
18:20 Ceturtā studija. Līgo svētku speciālizlaidums.
18:55 Vella kalpi. Atjaunotā versija. (atkārtojums)
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:13 Latvijas Loto izlozes.
21:25 TV PIRMIZRĀDE. Teātra ziņģu koncerts Līgo 2018.
00:50 TV PIRMIZRĀDE. Dziedošo aktieru apvienības "Ilga" koncerts.
02:00 Līgojam Krastmalā! (atkārtojums)
05:50 LTV - 60. Zelta arhīvs. Tonis. Jāņi. (atkārtojums)
Воскресенье, 24.06
06:00 Latvijas valsts himna.
06:02 Personība. 100 g kultūras. (atkārtojums)
07:00 Astrozēns. Animācijas seriāls. 9. sērija.
07:30 Millijas jaunkundzes jautājumi. 67., 68., 69. sērija.
08:00 Vispera. Animācijas seriāls. 7., 8., 9. sērija.
08:30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls. 68., 69., 70. sērija.
08:40 Pelēns Tips. Animācijas seriāls. 11., 12. sērija.
09:00 Sprīdītis. Pasaku filma ģimenei. Atjaunotā versija. (atkārtojums)
10:35 Oktonauti. Animācijas seriāls. 25., 26. sērija
11:00 Jaunzēlandes plašumi. Dokumentālu filmu cikls. 5. sērija.
12:00 Dievkalpojums. Pārraide no Talsu ev.luteriskās baznīcas.
13:00 Atslēgas. (atkārtojums)
13:20 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 19. sērija. (atkārtojums)
14:20 Melnā vēža spīlēs. Mākslas filma.
16:00 Tās dullās Paulīnes dēļ. Rīgas kinostudijas īsfilma.
16:30 Īsa pamācība mīlēšanā. Rīgas kinostudijas mākslas filma....
18:00 Dienas ziņas (Svētdiena).
18:12 Sporta ziņas.
18:16 Laika ziņas.
18:20 Latvijas Kods. Lai smuki! Dokumentāla filma. (atkārtojums)
18:50 Vella kalpi vella dzirnavās. Mākslas filma. (atkārtojums)
20:30 Panorāma.
20:59 Sporta ziņas.
21:08 Laika ziņas.
21:15 TV PIRMIZRĀDE. Dāvana vientuļai sievietei. Filmas arheoloģija....
22:15 Dāvana vientuļai sievietei. Mākslas filma. (atkārtojums)
23:35 Līgosim Krastmalā! Ielūdz Raimonds Pauls. (atkārtojums)
Новости
Загрузка...
Войти