Программа передач Канал LTV7 на сегодня

Выбрать каналы (552)
Понедельник, 24.04
07:00 Baltic Grand Prix 2013....
08:00 Anekdošu šovs 2. Izklaidējošs...
08:25 Aktuālā reportāža. Deutsche...
09:00 Latvijas sirdsdziesma....
09:55 Jaunie ārsti. Seriāls. 15. sērija.
11:00 Muhtars atgriežas 2. Krievijas...
12:00 Euro Hockey Challenge. Latvija -...
14:10 Labākais no Euromaxx. Deutsche...
14:40 Punkti uz i. Diskusiju...
16:15 Bez aizvainojuma. Aktuālas...
17:00 Dzīve šodien. (krievu val.)
18:05 Muhtars atgriežas 2. Krievijas...
19:00 Segodņa večerom. Ziņas. (krievu...
19:25 Sporta ziņas. (krievu val.)
19:29 Laika ziņas. (krievu val.)
19:35 Izzināt Japānu 2. Dokumentālo...
20:10 Senie festivāli. Dokumentālo...
21:10 Maklauda meitas. Romantiska...
22:00 Sešas balles pēc Rihtera skalas....
23:45 Midsomeras slepkavības 4....
01:40 Labākais no Euromaxx. Deutsche...
05:00 Automoto raidījums...
05:30 Ekspedīcija Sumatrā. 6. sērija....
Вторник, 25.04
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:03 Ekspedīcija Sumatrā. 7. sērija....
06:30 Eiropa fokusā. Deutsche Welle...
07:00 Ceturtā studija. (atkārtojums)
07:30 Citādi latviskais (Cytaidi...
08:00 Kādā sestdienā. Drāma.
09:55 Jaunie ārsti. Seriāls. 16. sērija.
11:00 Muhtars atgriežas 2. Krievijas...
11:55 Aizliegtais paņēmiens....
12:55 Aktualitātes. Televeikala...
13:25 Euro Hockey Challenge. Latvija -...
15:35 Vienmēr formā! Deutsche Welle...
16:05 Maklauda meitas. Romantiska...
17:00 Dzīve šodien. (krievu val.)
18:05 Muhtars atgriežas 2. Krievijas...
19:00 Segodņa večerom. Ziņas. (krievu...
19:25 Sporta ziņas. (krievu val.)
19:29 Laika ziņas. (krievu val.)
19:35 Bezbailīgie. Gadsimta...
20:05 Āfrika no putna lidojuma....
21:05 Maklauda meitas. Romantiska...
21:55 Tēvs Brauns 5. Detektīvseriāls....
22:50 Lielais Gregs. Seriāls.49.sērija.
23:50 Fortitūda. Daudzsēriju mistiska...
00:45 Anekdošu šovs 2. Izklaidējošs...
01:40 Vienmēr formā! Deutsche Welle...
05:00 Aktualitātes. Televeikala...
05:30 Ekspedīcija Sumatrā. 7. sērija....
Среда, 26.04
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:03 Ekspedīcija Sumatrā. 8. sērija....
06:30 Projekts Nākotne. Deutsche Welle...
07:00 Ceturtā studija. (atkārtojums)
07:30 De facto. (atkārtojums)
08:05 Province. (atkārtojums)
08:35 Kūku kari. (atkārtojums)
09:35 Aculiecinieks. (atkārtojums)
09:55 Jaunie ārsti. Seriāls. 17. sērija.
11:00 Muhtars atgriežas 2. Krievijas...
11:55 Latvijas Televīzijas mūsdienu...
13:35 Notikumu skatlogā. Televeikala...
14:05 Aktualitātes. Televeikala...
14:35 Automoto raidījums...
15:05 Personīga lieta. Informatīvi...
15:35 Eiropa fokusā. Deutsche Welle...
16:05 Maklauda meitas. Romantiska...
17:00 Dzīve šodien. (krievu val.)
18:05 Muhtars atgriežas 2. Krievijas...
19:00 Segodņa večerom. Ziņas. (krievu...
19:25 Sporta ziņas. (krievu val.)
19:29 Laika ziņas. (krievu val.)
19:35 Bez aizvainojuma. Aktuālas...
20:20 Zaļās metropoles. Dokumentāla...
21:20 Maklauda meitas. Romantiska...
22:10 Ekstrēmie kadri. Dokumentāls...
22:40 Ekstrēmie kadri. Dokumentāls...
23:10 Senie festivāli. Dokumentālo...
00:10 Bezbailīgie. Gadsimta...
00:40 Personība. 100 g kultūras....
01:40 Eiropa fokusā. Deutsche Welle...
05:00 Nedēļas apskats. Televeikala...
05:30 Ekspedīcija Sumatrā. 8. sērija....
Четверг, 27.04
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:03 Ekspedīcija Sumatrā. 9. sērija....
06:30 Pie stūres. Deutsche Welle...
07:00 Ceturtā studija. (atkārtojums)
07:30 Es - savai zemītei. (atkārtojums)
08:00 Vides fakti. (atkārtojums)
08:30 Kā apturēt globālo sasilšanu?...
09:05 Kopā ar savvaļu. Deutsche Welle...
09:40 Tunzivju audzētavas. Dokumentāla...
09:55 Jaunie ārsti. Seriāls. 18. sērija.
11:00 Muhtars atgriežas 2. Krievijas...
11:55 Tieša runa. (atkārtojums)
13:05 Aktualitātes. Televeikala...
13:35 Automoto raidījums...
14:05 Nedēļas apskats. Televeikala...
14:35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā....
15:05 Skats rītdienā. Televeikala...
15:35 Projekts Nākotne. Deutsche Welle...
16:05 Maklauda meitas. Romantiska...
17:00 Dzīve šodien. (krievu val.)
18:05 Muhtars atgriežas 2. Krievijas...
19:00 Segodņa večerom. Ziņas. (krievu...
19:25 Sporta ziņas. (krievu val.)
19:29 Laika ziņas. (krievu val.)
19:35 Punkti uz i. Diskusiju...
21:05 Maklauda meitas. Romantiska...
21:55 Personība. 100 g kultūras....
22:55 Nacionālie dārgumi. 100 g...
23:40 Sporta studija. (atkārtojums)
00:25 Zaļās metropoles. Dokumentāla...
01:25 Projekts Nākotne. Deutsche Welle...
05:00 Es - savai zemītei. (atkārtojums)
05:30 Ekspedīcija Sumatrā. 9. sērija....
Пятница, 28.04
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:03 Ekspedīcija Sumatrā. 10. (nosl.)...
06:30 Labākais no Euromaxx. Deutsche...
07:00 Ceturtā studija. (atkārtojums)
07:30 Kultūru stāsti. Deutsche Welle...
08:05 Sāras mūzika. Deutsche Welle...
08:25 Plašā brīvdaba. Deutsche Welle...
08:55 Ciemiņš virtuvē. (atkārtojums)
09:55 Jaunie ārsti. Seriāls. 19. sērija.
11:00 Muhtars atgriežas 2. Krievijas...
11:55 1:1. Aktuālā intervija....
12:45 Nacionālie dārgumi. 100 g...
13:30 Personība. 100 g kultūras....
14:30 LTV - 60. Zelta arhīvs....
15:35 Pie stūres. Deutsche Welle...
16:05 Maklauda meitas. Romantiska...
17:00 Dzīve šodien. (krievu val.)
18:05 Muhtars atgriežas 2. Krievijas...
19:00 Segodņa večerom. Ziņas. (krievu...
19:25 Sporta ziņas. (krievu val.)
19:29 Laika ziņas. (krievu val.)
19:35 Personīga lieta. Informatīvi...
20:05 Apokalipse, Otrais Pasaules...
21:05 Tās tik ir operas! Karmena....
22:00 Vasaras beigas. Romantiska...
23:45 Eiropa koncertos. Deutsche Welle...
00:40 Anekdošu šovs 2. Izklaidējošs...
02:25 Aculiecinieks. (atkārtojums)
02:40 Misija Londonā. Māris...
03:10 Ekstrēmie kadri. Dokumentāls...
03:35 Ekstrēmie kadri. Dokumentāls...
04:00 LTV - 60. Zelta arhīvs....
05:00 Pie stūres. Deutsche Welle...
05:30 Ekspedīcija Sumatrā. 10. (nosl.)...
Суббота, 29.04
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:03 Kas te? Es te! (atkārtojums)
06:30 Brīnumskapja skola. (atkārtojums)
07:00 Visas durvis vaļā.SeMS...
07:30 Province. (atkārtojums)
08:00 Brīnumu laboratorija. (krievu...
08:30 Automoto raidījums...
09:00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā....
09:30 Sāras mūzika. Deutsche Welle...
09:45 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija....
10:30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11:00 Karaliste. (atkārtojums)
11:30 Sporta studija. (atkārtojums)
12:20 Saistītās dzīves. Deutsche Welle...
12:50 Sporta spēks. Deutsche Welle...
13:20 Ar sapni mugursomā. (atkārtojums)
14:05 Sāras mūzika. Deutsche Welle...
14:20 Kādā sestdienā. Drāma.
16:15 Bez aizvainojuma. Aktuālas...
17:00 Aizliegtais paņēmiens....
18:00 Eiropa koncertos. Deutsche Welle...
18:55 Apokalipse, Otrais Pasaules...
20:00 Mihaels Martins. Pasaules...
21:00 Midsomeras slepkavības 4....
22:55 Inspektors Benkss 4....
00:35 Anekdošu šovs 2. Izklaidējošs...
02:00 Mājas, kur atgriezties. Seriāls....
04:05 Saistītās dzīves. Deutsche Welle...
04:30 Automoto raidījums...
05:00 Visas durvis vaļā.SeMS...
05:30 Aktualitātes. Televeikala...
Воскресенье, 30.04
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:03 Kas te? Es te! (atkārtojums)
06:30 Brīnumskapja skola. (atkārtojums)
07:00 Visas durvis vaļā. SeMS...
07:30 Vides fakti. (atkārtojums)
08:00 Es - savai zemītei. (atkārtojums)
08:30 Aculiecinieks. (atkārtojums)
08:45 Momentuzņēmums. (atkārtojums)
09:00 Skats rītdienā. Televeikala...
09:30 Izglītība un karjera. Televeikla...
10:00 Nedēļas apskats. Televeikala...
10:30 Biznesa klase. Televeikala...
11:00 Brīnumu laboratorija. (krievu...
11:30 Sarkangalvīte. Pasaku filma.
12:40 Mājas, kur atgriezties. Seriāls....
14:50 Aculiecinieks. (atkārtojums)
15:10 Vecā jūrnieku ligzda. Mākslas...
18:00 Tās tik ir operas! Karmena....
18:50 Izgudrotāji. (atkārtojums)
19:20 Tagad tava kārta. Drāma.
21:05 Euro Hockey Challenge. Vācija -...
23:50 Eiropa koncertos. Deutsche Welle...
Войти