Телепрограмма

Выбрать каналы (28)
Понедельник, 22.01
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:03 1000 jūdzes Ķīnā. 4.sērija. (atkārtojums)
06:30 Vienmēr formā! Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar subtitriem)
07:00 Kūku čempions 7. Konditorejas raidījums. (krievu val. ar...
08:10 Saistītās dzīves. Deutsche Welle žurnāls.
08:40 Kā apturēt globālo sasilšanu? Deutsche Welle žurnāls.
09:15 Latvijas sirdsdziesma. (atkārtojums)
10:10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 130. sērija.
11:00 Muhtara atgriešanās 2. Krievijas seriāls. (krievu val. ar...
12:00 PK posms skeletonā. 1. un 2.brauciens vīriešiem. (atkārtojums)
14:10 Labākais no Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar...
14:40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas. (krievu val. ar...
15:20 Punkti uz i . Diskusiju raidījums. (krievu val. ar subtitriem)...
17:00 Dzīve šodien. (krievu val.)
18:05 Muhtara atgriešanās 2. Krievijas seriāls. (krievu val. ar...
19:00 Šovakar. Ziņas. (krievu val.)
19:25 Sporta ziņas. (krievu val.)
19:29 Laika ziņas. (krievu val.)
19:35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas. (krievu val.)
20:10 Senās civilizācijas. Dokumentālo filmu cikls.
21:10 Lielais Gregs. Seriāls.9.sērija.
22:10 Pārsteigums. Drāma.
00:05 Aculiecinieks. (atkārtojums)
00:20 Kā apturēt globālo sasilšanu? Deutsche Welle žurnāls.
00:55 Bezceļu tūrisms. Kolas pussala. Dokumentāla filma.1.sērija....
01:25 Labākais no Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar...
05:00 Automoto raidījums Nr.2. Televeikala skatlogs. (atkārtojums)
05:30 1000 jūdzes Ķīnā. 4.sērija. (atkārtojums)
Вторник, 23.01
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:03 1000 jūdzes Ķīnā.5.sērija. (atkārtojums)
06:30 Eiropa fokusā. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar subtitriem)
07:00 Ceturtā studija. (atkārtojums)
07:30 Mikrofona dziesmas. (atkārtojums)
09:10 Mākslas pulss. Dokumentālu sēriju cikls.1.sērija.
09:40 Logs uz pasauli. Ņujorka. Dokumentāla filma.1.sērija.
10:10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 131. sērija.
11:00 Muhtara atgriešanās 2. Krievijas seriāls. (krievu val. ar...
11:55 Aizliegtais paņēmiens. (atkārtojums)
12:50 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs. (atkārtojums)
13:20 PK posms bobslejā. 1. un 2.brauciens četriniekiem. (atkārtojums)
15:30 Vienmēr formā! Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar subtitriem)
16:00 Lielais Gregs. Seriāls.9.sērija.
17:00 Dzīve šodien. (krievu val.)
18:05 Muhtara atgriešanās 2. Krievijas seriāls. (krievu val. ar...
19:00 Šovakar. Ziņas. (krievu val.)
19:25 Sporta ziņas. (krievu val.)
19:29 Laika ziņas. (krievu val.)
19:35 Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 2. sērija.
20:05 Āzija no putna lidojuma. Dokumentāla daudzsēriju filma. 5....
21:00 Lielais Gregs. Seriāls.10.sērija.
22:00 Kiklādu salu dārgumi. Dokumentāla filma.
23:00 Miglas krasts 2. Detektīvseriāls. 3. sērija.
00:45 LTV - 60. Zelta arhīvs. (atkārtojums)
01:00 Bezceļu tūrisms. Kolas pussala. Dokumentāla filma.2.sērija....
01:30 Vienmēr formā! Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar subtitriem)
05:00 LTV - 60. Zelta arhīvs
05:30 1000 jūdzes Ķīnā.5.sērija. (atkārtojums)
Среда, 24.01
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:03 1000 jūdzes Ķīnā. 6.sērija. (atkārtojums)
06:30 Projekts Nākotne. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar...
07:00 Ceturtā studija. (atkārtojums)
07:30 De facto. (atkārtojums)
08:05 Province. (atkārtojums)
08:35 Kā apturēt globālo sasilšanu? Deutsche Welle žurnāls.
09:10 Mākslas pulss. Dokumentālu sēriju cikls.2.sērija.
09:40 Logs uz pasauli. Roma. Dokumentāla filma.2.sērija.
10:10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 132. sērija.
11:00 Muhtara atgriešanās 2. Krievijas seriāls. (krievu val. ar...
11:55 LV jaunatklāšanas raidījums "TE!". (atkārtojums)
13:00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā.Televeikala skatlogs. (atkārtojums)
13:30 Automoto raidījums Nr.2. Televeikala skatlogs. (atkārtojums)
14:00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs. (atkārtojums)
14:28 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs. (atkārtojums)
15:00 Kā apturēt globālo sasilšanu? Deutsche Welle žurnāls.
15:30 Eiropa fokusā. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar subtitriem)
16:00 Lielais Gregs. Seriāls.10.sērija.
17:00 Dzīve šodien. (krievu val.)
18:05 Muhtara atgriešanās 2. Krievijas seriāls. (krievu val. ar...
19:00 Šovakar. Ziņas. (krievu val.)
19:25 Sporta ziņas. (krievu val.)
19:29 Laika ziņas. (krievu val.)
19:35 Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dokumentāls...
20:05 Ūdens stāsti. Dokumentāla filma.1.sērija.
21:05 Lielais Gregs. Seriāls.11.sērija.
22:00 Senās civilizācijas. Dokumentālo filmu cikls.
23:00 Āzija no putna lidojuma. Dokumentāla daudzsēriju filma. 5....
23:50 Kiklādu salu dārgumi. Dokumentāla filma.
00:55 Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dokumentāls...
01:25 Eiropa fokusā. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar subtitriem)
05:00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs. (atkārtojums)
05:30 1000 jūdzes Ķīnā. 6.sērija. (atkārtojums)
Четверг, 25.01
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:03 1000 jūdzes Ķīnā. 7.sērija. (atkārtojums)
06:30 Pie stūres. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar subtitriem)
07:00 Ceturtā studija. (atkārtojums)
07:30 Es - savai zemītei. (atkārtojums)
08:00 Vides fakti. (atkārtojums)
08:35 Kā apturēt globālo sasilšanu? Deutsche Welle žurnāls.
09:10 Mākslas pulss. Dokumentālu sēriju cikls.3.sērija.
09:40 Logs uz pasauli. Bangkoka. Dokumentāla filma.3.sērija.
10:10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 133. sērija.
11:00 Muhtara atgriešanās 2. Krievijas seriāls. (krievu val. ar...
11:55 Tieša runa. (atkārtojums)
13:00 Rīgas Doma kora skolas 20 gadu jubilejas koncerts. (atkārtojums)
15:00 Kā apturēt globālo sasilšanu? Deutsche Welle žurnāls.
15:30 Projekts Nākotne. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar...
16:00 Lielais Gregs. Seriāls.11.sērija.
17:00 Dzīve šodien. (krievu val.)
18:05 Muhtara atgriešanās 2. Krievijas seriāls. (krievu val. ar...
19:00 Šovakar. Ziņas. (krievu val.)
19:25 Sporta ziņas. (krievu val.)
19:29 Laika ziņas. (krievu val.)
19:35 Punkti uz i . Diskusiju raidījums. (krievu val.)
21:10 Lielais Gregs. Seriāls.12.sērija.
22:10 Sporta studija. (atkārtojums)
23:00 Ūdens stāsti. Dokumentāla filma.1.sērija.
00:00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. (atkārtojums)
00:45 Personība. 100 g kultūras. (atkārtojums)
01:45 Projekts Nākotne. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar...
05:00 Es - savai zemītei. (atkārtojums)
05:30 1000 jūdzes Ķīnā. 7.sērija. (atkārtojums)
Пятница, 26.01
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:03 1000 jūdzes Ķīnā. 8.sērija. (atkārtojums)
06:30 Labākais no Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar...
07:00 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Folkloras...
08:55 Krāsainās pasaules. Skatu filma.
09:10 Mākslas pulss. Dokumentālu sēriju cikls.4.sērija.
09:40 Logs uz pasauli. Sentluisa. Dokumentāla filma.4.sērija.
10:10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 134. sērija.
11:00 Muhtara atgriešanās 2. Krievijas seriāls. (krievu val. ar...
11:55 1:1. Aktuālā intervija. (atkārtojums)
12:45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. (atkārtojums)
13:30 Personība. 100 g kultūras. (atkārtojums)
14:30 Dzīves skola savannā. Dokumentāla filma.
15:30 Pie stūres. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar subtitriem)
16:00 Lielais Gregs. Seriāls.12.sērija.
17:00 Dzīve šodien. (krievu val.)
18:05 Muhtara atgriešanās 2. Krievijas seriāls. (krievu val. ar...
19:00 Šovakar. Ziņas. (krievu val.)
19:25 Sporta ziņas. (krievu val.)
19:29 Laika ziņas. (krievu val.)
19:35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums. (krievu val.)
20:05 Rezervāts. Politiskā satīra. (krievu val. ar subtitriem)
20:20 Aizmirstās garšas. Dokumentāls seriāls.3.sērija. (Angļu val....
20:55 Cīņa par Tibetu. Dokumentāla filma.
22:00 Serēna. Drāma.
00:00 Latvijas Radio 2 - 20 gadu jubilejas koncerts. (atkārtojums)
03:00 Pietura - Kuldīga. 2. daļa. (atkārtojums)
03:30 Imanta - Babīte pietur... . (atkārtojums)
04:30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas. (krievu val. ar...
05:00 Pie stūres. Deutsche Welle žurnāls. (Angļu val. ar subtitriem)
05:30 1000 jūdzes Ķīnā. 8.sērija. (atkārtojums)
Суббота, 27.01
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:03 Kas te? Es te! (atkārtojums)
07:00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams. (atkārtojums)
07:30 Province. (atkārtojums)
08:00 700 pasaules brīnumi. Kuba. (atkārtojums)
08:30 Automoto raidījums Nr.2. Televeikala skatlogs.
09:00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā.Televeikala skatlogs.
09:30 Sāras mūzika. Deutsche Welle žurnāls.
09:45 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts. (atkārtojums)
10:30 Brīnumu laboratorija. (krievu val. ar subtitriem)
11:00 Sporta studija. (atkārtojums)
11:50 Kūku čempions 7. Konditorejas raidījums. (krievu val. ar...
13:00 Deviņdesmitie. (atkārtojums)
14:00 Aculiecinieks. (atkārtojums)
14:20 Mākslas pulss. Dokumentālu sēriju cikls.1. un 2.sērija.
15:25 Logs uz pasauli. Ņujorka. Dokumentāla filma.1.un 2.sērija.
16:30 Dzīves skola savannā. Dokumentāla filma.
17:30 Atklājam Vāciju. Deutsche Welle žurnāls.
18:05 Aizliegtais paņēmiens. (atkārtojums)
19:05 Cīņa par Tibetu. Dokumentāla filma.
20:05 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma.9.sērija.
21:00 Slepkavības Eksas salā. Krimināldrāma.
22:45 Midsomeras slepkavības 19. Detektīvseriāls. 4. sērija.
00:30 Sāras mūzika. Deutsche Welle žurnāls.
00:45 Atskats uz 1996.gada Atlantas Olimpiskajām spēlēm. (atkārtojums)
01:50 700 pasaules brīnumi. Kuba. (atkārtojums)
02:20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 153. – 156.sērija.
04:00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs. (atkārtojums)
04:30 Automoto raidījums Nr.2. Televeikala skatlogs. (atkārtojums)
05:00 Province. (atkārtojums)
05:30 Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām Kuldīgas...
Воскресенье, 28.01
06:00 Latvijas Republikas valsts himna.
06:03 Kas te? Es te! (atkārtojums)
07:00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams. (atkārtojums)
07:30 Vides fakti. (atkārtojums)
08:00 Atklājam Vāciju. Deutsche Welle žurnāls.
08:30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
09:00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
09:30 Kopā ar savvaļu. Deutsche Welle žurnāls.
10:00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10:30 Zelta zoss. Pasaku filma.
12:10 Brīnumu laboratorija. (krievu val. ar subtitriem) (atkārtojums)
12:40 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 153. – 156.sērija.
14:25 Mākslas pulss. Dokumentālu sēriju cikls.3. un 4.sērija.
15:30 Logs uz pasauli. Bangkoka. Dokumentāla filma.3. un 4.sērija.
16:30 Baltic Grand Prix. Starptautiskais sporta deju festivāls....
17:30 Aculiecinieks. (atkārtojums)
17:50 Aizmirstās garšas. Dokumentāls seriāls.3.sērija. (Angļu val....
18:25 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma.9.sērija.
19:15 SOKO Štutgarte 3. Seriāls.22. un 23.sērija.
21:00 Miglas krasts 2. Detektīvseriāls. 4. sērija.
22:45 Stacijas romāns. Drāma.
Новости
Войти
facebook.com
Присоединяйтесь к нам, и
узнавайте самые интересные новости мира и вдохновляйтесь каждый день!
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!