Программа передач Канал НТК (Казахстан) на сегодня

Выбрать каналы (552)
Понедельник, 24.04
07:00 Робот пойыздар
07:10 Битва экстрасенсов
07:45 Марин ж?не оны? достары
08:00 Апта
08:40 Однажды в России
09:05 С?йе білсе?...
09:40 Ревю
10:00 Бірге та?даймыз!
10:45 Инь! Янь! Йо!
11:10 Бозтор?ай
11:35 Джеки Чанны? о?и?асы
12:00 ?йел ба?ыты
12:20 Американы? е? к?лкілі видеосы
12:40 Екі езу
13:00 Ревю
13:20 т/с "Жібек"
13:40 А? пен ?ара
14:30 Кешкі а?парат
14:40 х/ф "Мистикалы? о?и?алар. Та?дыр...
14:50 Еліне тіл ?ат?ан, естіні...
15:15 К??іл тол?ыны
15:30 Мені? ?аза?станым
15:50 Екі езу
16:00 А? пен ?ара
16:10 Ревю
16:30 Ревю
16:50 т/с "Интерны"
17:00 Басты а?парат
17:30 Басты та?ырып
17:50 Айту?а О?ай...
18:45 С?йе білсе?...
19:20 Екі езу
19:35 Бозтор?ай
19:40 т/с "Жібек"
20:30 Т?нгі студияда Н?рлан ?оянбаев
21:00 х/ф "Нечто"
21:05 Басты а?парат
21:35 Басты та?ырып
21:55 Мені? ?аза?станым
22:30 Еліне тіл ?ат?ан, естіні...
22:50 Тек к?лкі ?шін
22:55 Т?нгі студияда Н?рлан ?оянбаев
23:10 Ж?лдыздар шеруі
23:30 К??іл тол?ыны
00:50 ?н?ран
01:00 х/ф "O?O±нарлы жер ?ыртысы"
03:00 ?н?ран
03:05 ?аза?стан эстрада ж?лдыздарыны?...
04:00 Та?шолпан
04:05 Джеки Чанны? о?и?асы
04:45 Американы? е? к?лкілі видеосы
05:10 К?лкі базар
05:30 Ж?лдыздар шеруі
Вторник, 25.04
06:00 Екі езу
06:20 Ревю
06:40 т/с "Интерны"
07:00 Робот пойыздар
07:10 Битва экстрасенсов
07:35 Марин ж?не оны? достары
07:50 ?ызы? екен...
08:35 С?йе білсе?...
08:40 Однажды в России
09:25 Айналайын
09:40 Ревю
10:00 Бірге та?даймыз!
10:45 Инь! Янь! Йо!
11:10 Бозтор?ай
11:35 Джеки Чанны? о?и?асы
12:00 ?йел ба?ыты
12:20 Американы? е? к?лкілі видеосы
12:40 Екі езу
13:00 Ревю
13:20 т/с "Жібек"
13:40 А? пен ?ара
14:30 Кешкі а?парат
14:40 х/ф "Мистикалы? о?и?алар. Та?дыр...
14:50 Те? м?мкіндіктер уа?ыты
15:10 К??іл тол?ыны
15:15 ?ызы? екен...
15:50 Екі езу
16:00 А? пен ?ара
16:10 Ревю
16:30 Ревю
16:50 т/с "Интерны"
17:00 Басты а?парат
17:30 Басты та?ырып
17:50 Айту?а О?ай...
18:45 С?йе білсе?...
19:20 Екі езу
19:35 Бозтор?ай
19:40 т/с "Жібек"
20:30 Т?нгі студияда Н?рлан ?оянбаев
21:00 х/ф "Глаза змеи"
21:05 Басты а?парат
21:35 Басты та?ырып
21:55 Айналайын
22:30 ?ылмыс пен жаза
22:40 Тек к?лкі ?шін
22:50 Те? м?мкіндіктер уа?ыты
23:10 Т?нгі студияда Н?рлан ?оянбаев
23:40 К??іл тол?ыны
01:00 ?н?ран
03:00 ?н?ран
03:05 ?аза?стан эстрада ж?лдыздарыны?...
04:00 Та?шолпан
04:05 Джеки Чанны? о?и?асы
04:45 Американы? е? к?лкілі видеосы
05:10 К?лкі базар
05:30 Ж?лдыздар шеруі
Среда, 26.04
06:00 Екі езу
06:20 Ревю
06:40 т/с "Интерны"
07:00 Робот пойыздар
07:10 Битва экстрасенсов
07:35 Марин ж?не оны? достары
07:50 ?ызы? екен...
08:35 С?йе білсе?...
08:40 Однажды в России
09:25 Айналайын
09:40 Ревю
10:00 Бірге та?даймыз!
10:45 Инь! Янь! Йо!
11:10 Бозтор?ай
11:35 Джеки Чанны? о?и?асы
12:00 ?йел ба?ыты
12:20 Американы? е? к?лкілі видеосы
12:40 Екі езу
13:00 Ревю
13:20 т/с "Жібек"
13:40 А? пен ?ара
14:30 Кешкі а?парат
14:40 х/ф "Мистикалы? о?и?алар. Та?дыр...
14:50 К?сіп пен н?сіп
15:10 К??іл тол?ыны
15:15 ?ызы? екен...
15:50 Екі езу
16:00 А? пен ?ара
16:10 Ревю
16:30 Ревю
16:50 т/с "Интерны"
17:00 Басты а?парат
17:30 Басты та?ырып
17:50 Айту?а О?ай...
18:45 С?йе білсе?...
19:20 Екі езу
19:35 Бозтор?ай
19:40 т/с "Жібек"
20:30 Т?нгі студияда Н?рлан ?оянбаев
21:00 х/ф "Рокки-2"
21:05 Басты а?парат
21:35 Басты та?ырып
21:55 Айналайын
22:30 А?сауыт
22:55 Т?нгі студияда Н?рлан ?оянбаев
23:00 Ж?лдыздар шеруі
23:30 К?сіп пен н?сіп
23:50 К??іл тол?ыны
01:00 ?н?ран
03:00 ?н?ран
03:05 ?аза?стан эстрада ж?лдыздарыны?...
04:00 Та?шолпан
04:05 Джеки Чанны? о?и?асы
04:45 Американы? е? к?лкілі видеосы
05:10 К?лкі базар
05:30 Ж?лдыздар шеруі
Четверг, 27.04
06:00 Екі езу
06:20 Ревю
06:40 т/с "Интерны"
07:00 Робот пойыздар
07:10 Битва экстрасенсов
07:35 Марин ж?не оны? достары
07:50 ?ызы? екен...
08:35 С?йе білсе?...
08:40 Однажды в России
09:25 Айналайын
09:40 Ревю
10:00 Бірге та?даймыз!
10:45 Инь! Янь! Йо!
11:10 Бозтор?ай
11:35 Джеки Чанны? о?и?асы
12:00 ?йел ба?ыты
12:20 Американы? е? к?лкілі видеосы
12:40 Екі езу
13:00 Ревю
13:20 т/с "Жібек"
13:40 А? пен ?ара
14:30 Кешкі а?парат
14:40 х/ф "Мистикалы? о?и?алар. Та?дыр...
14:50 Келбет
15:15 ?ызы? екен...
15:50 Екі езу
16:00 А? пен ?ара
16:10 Ревю
16:30 Ревю
16:50 т/с "Интерны"
17:00 Басты а?парат
17:30 Басты та?ырып
17:50 Айту?а О?ай...
18:45 С?йе білсе?...
19:20 Екі езу
19:35 Бозтор?ай
19:40 т/с "Жібек"
20:30 Т?нгі студияда Н?рлан ?оянбаев
21:00 х/ф "Скорость-2: Контроль над...
21:05 Басты а?парат
21:35 Басты та?ырып
21:55 Айналайын
22:30 Келбет
23:00 Т?нгі студияда Н?рлан ?оянбаев
23:10 -
23:35 Ас болсын!
00:10 К??іл тол?ыны
01:00 ?н?ран
03:00 ?н?ран
03:05 ?аза?стан эстрада ж?лдыздарыны?...
04:00 Та?шолпан
04:05 Джеки Чанны? о?и?асы
04:45 Американы? е? к?лкілі видеосы
05:10 К?лкі базар
05:30 Ж?лдыздар шеруі
Пятница, 28.04
06:00 Екі езу
06:20 Ревю
06:40 т/с "Интерны"
07:00 Робот пойыздар
07:10 Битва экстрасенсов
07:45 Марин ж?не оны? достары
08:00 ?ызы? екен...
08:40 Однажды в России
08:45 С?йе білсе?...
09:40 Иман Айнасы
10:00 Бірге та?даймыз!
10:45 Инь! Янь! Йо!
11:10 Бозтор?ай
11:35 Джеки Чанны? о?и?асы
12:00 ?йел ба?ыты
12:20 Американы? е? к?лкілі видеосы
12:40 Екі езу
13:00 Ревю
13:20 т/с "Жібек"
13:40 А? пен ?ара
14:30 Кешкі а?парат
14:40 х/ф "Мистикалы? о?и?алар. Та?дыр...
14:50 Рухани жа??ыру
15:10 К??іл тол?ыны
15:15 ?ызы? екен...
15:50 Екі езу
16:00 А? пен ?ара
16:10 Ревю
16:30 Ревю
16:50 т/с "Интерны"
17:00 Басты а?парат
17:30 Битва экстрасенсов
17:35 С?лем, ?аза?стан!
19:00 С?йе білсе?...
19:20 Екі езу
19:40 т/с "Жібек"
19:50 Бозтор?ай
20:45 Парасат майданы
21:00 х/ф "Неудержимые-2"
21:20 ?ылмыс пен жаза
21:45 Басты а?парат
22:20 Фольклордан джаз?а дейін
22:50 Ж?лдыздар шеруі
23:30 -
23:45 Дара жол
01:00 х/ф "Байкерлер"
01:10 ?н?ран
03:00 ?н?ран
03:05 ?аза?стан эстрада ж?лдыздарыны?...
04:00 O?р ?н?раны
04:05 х/ф "Суррогат"
04:10 К??іл тол?ыны
04:55 ?ымызхана
05:40 Жырт?ыш
Суббота, 29.04
06:00 Сенбілік та?
06:10 Екі езу
06:30 Инь! Янь! Йо!
07:10 К??ілді тап?ырлар ала?ы
07:50 София Прекрасная
08:25 Ас болсын!
08:40 Маша и Медведь
09:00 Т?й-т?й
09:35 Балапан ж?лдыз
09:40 O?аза?пыз ?ой
10:00 Ж?лдыздар шеруі
10:40 х/ф "Робин Гуд"
11:00 К?лкі базар
11:20 Екі езу
12:00 Бабай
12:10 Анашым, мені ?алдырма...
12:35 Кунг-фу Панда
13:00 Мадагаскар-3
14:50 PRO - кино
15:00 т/с "Шал?айда?ы о?и?а"
15:10 К??іл тол?ыны
15:15 Жайдарман
17:00 М?селе
17:35 ?н салады мамандар
17:40 Іnstatv.kz
18:00 х/ф "Одинокий Рейнджер"
19:15 Кейт пен Лео
20:50 х/ф "Мачо и ботан-2"
21:10 х/ф "Шерлок"
22:30 Comedy Club
22:45 М?селе
23:00 Ж?лдыздар шеруі
23:10 -
23:20 ?аза?стан эстрада ж?лдыздарыны?...
01:00 ?н?ран
03:00 ?н?ран
03:05 ?аза?стан эстрада ж?лдыздарыны?...
04:00 O?р ?н?раны
04:05 х/ф "Флика-3"
05:00 ?ымызхана
05:40 Жырт?ыш
Воскресенье, 30.04
06:05 А?сауыт
06:10 Екі езу
06:30 Б?гін жексенбі
06:50 Маша и Медведь
07:10 Мадагаскар-3
08:15 Дара жол
09:00 х/ф "Одинокий Рейнджер"
09:25 ?зіл ?лемі
10:40 С?лем, ?аза?стан!
11:50 PRO - кино
12:00 Екі езу
12:10 Анашым, мені ?алдырма...
12:20 Ж?лдыздар шеруі
13:20 К?лкі базар
13:40 Ала ?ар?а
14:00 Тематик-шоу
15:00 O?аза?пыз ?ой
15:05 К??ілашар
15:20 Екі езу
15:40 т/с "Шал?айда?ы о?и?а"
16:00 Апта
17:00 1-студия
17:40 Іnstatv.kz
17:50 К??ілді тап?ырлар ала?ы
18:00 х/ф "Повелитель стихий"
19:40 ?н салады мамандар
19:55 Ана-к?ктем
20:20 х/ф "Чем дальше в лес"
21:50 Жер?йы?
22:40 Ж?лдыздар шеруі
23:20 -
23:45 ?аза?стан эстрада ж?лдыздарыны?...
00:30 ?н?ран
01:00 х/ф "88 минут"
Войти