Программа передач Канал TV1 Lietuva на сегодня

Выбрать каналы (541)
Понедельник, 17.04
09:00 Vaiduoklių ir vilkolakių...
10:00 Vedęs ir turi vaikų
10:30 Auklė
11:00 Policija ir Ko
12:05 Ekspertė Džordan
13:05 CSI. Niujorkas
14:05 Didžiojo sprogimo teorija
14:35 Sandžėjus ir Kreigas
15:05 Kaukė
15:35 Rožinė pantera
16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras
16:30 Mano gyvenimo šviesa
17:00 Mano gyvenimo šviesa
17:30 Mano gyvenimo šviesa
17:55 Širdele mano
18:50 Midsomerio žmogžudystės VII....
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus...
22:05 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus...
23:10 Be kaltės kalta
01:10 Vedęs ir turi vaikų
01:35 Auklė
02:00 CSI. Niujorkas
02:45 Ekspertė Džordan
03:30 Policija ir Ko
04:20 Brokenvudo paslaptys. Melo žaidimas
Вторник, 18.04
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Ponia Dila
09:00 Akloji
09:30 Būrėja
10:00 Vedęs ir turi vaikų
10:30 Auklė
11:00 Policija ir Ko
12:05 Ekspertė Džordan
13:05 CSI. Niujorkas
14:05 Didžiojo sprogimo teorija
14:35 Sandžėjus ir Kreigas
15:05 Kaukė
15:35 Rožinė pantera
16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras
16:30 Mano gyvenimo šviesa
17:00 Mano gyvenimo šviesa
17:30 Mano gyvenimo šviesa
17:55 Širdele mano
18:50 Midsomerio žmogžudystes VII....
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus...
22:05 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus...
23:10 Be kaltės kalta
01:05 Vedęs ir turi vaikų
01:30 Auklė
01:55 CSI. Niujorkas
02:40 Ekspertė Džordan
03:25 Policija ir Ko
04:15 Nebylus liudijimas. Vaiduokliai....
05:10 Nebylus liudijimas. Vaiduokliai....
Среда, 19.04
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Ponia Dila
09:00 Akloji
09:30 Būrėja
10:00 Vedęs ir turi vaikų
10:30 Auklė
11:00 Policija ir Ko
12:05 Ekspertė Džordan
13:05 CSI. Niujorkas
14:05 Didžiojo sprogimo teorija
14:35 Sandžėjus ir Kreigas
15:05 Kaukė
15:35 Rožinė pantera
16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras
16:30 Mano gyvenimo šviesa
17:00 Mano gyvenimo šviesa
17:30 Mano gyvenimo šviesa
17:55 Širdele mano
18:50 Midsomerio žmogžudystės VII....
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus...
22:05 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus...
23:10 Be kaltės kalta
01:05 Vedęs ir turi vaikų
01:30 Auklė
01:55 CSI. Niujorkas
02:40 Ekspertė Džordan
03:25 Policija ir Ko
04:15 Nebylus liudijimas. Sprendimai....
05:10 Nebylus liudijimas. Sprendimai....
Четверг, 20.04
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Ponia Dila
08:55 Akloji
09:25 Būrėja
10:00 Vedęs ir turi vaikų
10:30 Auklė
11:00 Policija ir Ko
12:05 Ekspertė Džordan
13:05 CSI. Niujorkas
14:05 Didžiojo sprogimo teorija
14:35 Sandžėjus ir Kreigas
15:05 Kaukė
15:35 Rožinė pantera
16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras
16:30 Mano gyvenimo šviesa
17:00 Mano gyvenimo šviesa
17:30 Mano gyvenimo šviesa
17:55 Širdele mano
18:50 Midsomerio žmogžudystės VII....
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA...
23:20 Be kaltės kalta
01:20 Vedęs ir turi vaikų
01:45 CSI. Niujorkas
02:25 Ekspertė Džordan
03:10 Policija ir Ko
04:00 Nebylus liudijimas. Mirties...
04:55 Nebylus liudijimas. Mirties...
Пятница, 21.04
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Ponia Dila
09:00 Akloji
09:30 Būrėja
10:00 Vedęs ir turi vaikų
10:30 Auklė
11:00 Policija ir Ko
12:05 Ekspertė Džordan
13:05 CSI. Niujorkas
14:05 Didžiojo sprogimo teorija
14:35 Sandžėjus ir Kreigas
15:05 Kaukė
15:35 Rožinė pantera
16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras
16:30 Mano gyvenimo šviesa
17:00 Mano gyvenimo šviesa
17:30 Mano gyvenimo šviesa
17:55 Širdele mano
18:50 Midsomerio žmogžudystės VII....
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA...
22:55 SNOBO KINAS Yves Saint Laurent
01:00 Vedęs ir turi vaikų
01:25 Auklė
01:50 CSI. Niujorkas
02:35 Ekspertė Džordan
03:20 Policija ir Ko
04:10 Geriausi Švedijos detektyvai....
Суббота, 22.04
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Neįprasti augintiniai
07:20 Lemūrų gatvė
07:45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo...
08:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo...
09:30 Neįprasti augintiniai
10:00 Lemūrų gatvė
10:30 Būrėja
11:00 Būrėja
11:30 Akloji
12:00 Sostinės keksiukai
12:30 Sostinės keksiukai
13:00 Sodininkų pasaulis
13:35 Sodininkų pasaulis
14:10 Pasisvėrę ir laimingi
15:10 Senjora
16:40 Akloji
17:10 Akloji
17:40 Būrėja
18:15 Būrėja
18:50 Didingasis amžius. Jos didenybė...
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Brokenvudo...
23:05 Karalienė Izabelė
00:45 Su kuo, po galais, aš susituokiau?
01:10 Su kuo, po galais, aš susituokiau?
01:35 Yves Saint Laurent
03:15 Bekas 6. Gunvaldas
04:45 Pasisvėrę ir laimingi
Воскресенье, 23.04
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Neįprasti augintiniai
07:20 Lemūrų gatvė
07:45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo...
08:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo...
09:30 Neįprasti augintiniai
10:00 Lemūrų gatvė
10:30 Akloji
11:00 Akloji
11:30 Akloji
12:00 Sostinės keksiukai
12:30 Sostinės keksiukai
13:00 Mylėk savo sodą
14:00 Pasisvėrę ir laimingi
15:00 Senojo Tilto paslaptis
16:10 Senojo Tilto paslaptis
17:20 Akloji
17:50 Būrėja
18:20 Nemarus kinas. Žmogžudystė Rytų...
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Brokenvudo...
22:55 Šioje šalyje nėra vietos senukams
Войти