Телепрограмма

Выбрать каналы (28)
Понедельник, 17.07
07:50 Akloji
08:20 Akloji
08:50 Būrėja
09:25 Juodieji meilės deimantai
10:25 Policija ir Ko
11:30 Ekspertė Džordan
12:30 CSI. Niujorkas
13:30 Auklė
14:05 Auklė
14:35 Stivenas Visata
14:50 Stivenas Visata
15:05 Sandžėjus ir Kreigas
15:35 Rožinė pantera ir draugai
16:05 Tomas ir Džeris
16:30 Mano gyvenimo šviesa
17:00 Mano gyvenimo šviesa
17:30 Mano gyvenimo šviesa
18:00 Neklausk meilės vardo
18:30 Neklausk meilės vardo
19:00 CSI. Niujorkas
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius
21:00 PREMJERA "Velvet"
22:45 Be kaltės kalta
00:50 Auklė
01:15 Auklė
01:40 Policija ir Ko
02:30 Ekspertė Džordan
03:15 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
04:00 Nebylus liudijimas
04:55 Nebylus liudijimas
Вторник, 18.07
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
07:50 Akloji
08:20 Akloji
08:50 Būrėja
09:25 Juodieji meilės deimantai
10:25 Policija ir Ko
11:30 Ekspertė Džordan
12:30 CSI. Niujorkas
13:30 Auklė
14:05 Auklė
14:35 Stivenas Visata
14:50 Stivenas Visata
15:05 Sandžėjus ir Kreigas
15:35 Rožinė pantera ir draugai
16:05 Tomas ir Džeris
16:30 Mano gyvenimo šviesa
17:00 Mano gyvenimo šviesa
17:30 Mano gyvenimo šviesa
18:00 Neklausk meilės vardo
18:30 Neklausk meilės vardo
19:00 CSI. Niujorkas
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės II. Kruvinos dramos
23:10 Be kaltės kalta
01:05 Auklė
01:30 Auklė
01:55 Policija ir Ko
02:45 Ekspertė Džordan
03:30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
04:15 "Velvet"
Среда, 19.07
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
07:50 Akloji
08:20 Akloji
08:50 Būrėja
09:25 Juodieji meilės deimantai
10:25 Policija ir Ko
11:30 Ekspertė Džordan
12:30 CSI. Niujorkas
13:30 Auklė
14:05 Auklė
14:35 Stivenas Visata
14:50 Stivenas Visata
15:05 Sandžėjus ir Kreigas
15:35 Rožinė pantera ir draugai
16:05 Tomas ir Džeris
16:30 Mano gyvenimo šviesa
17:00 PREMJERA Būk su manim
17:30 PREMJERA Būk su manim
18:00 Neklausk meilės vardo
18:30 Neklausk meilės vardo
19:00 CSI. Niujorkas
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės III. Valkatos mirtis
23:10 Be kaltės kalta
01:05 Auklė
01:30 Auklė
01:55 Policija ir Ko
02:45 Ekspertė Džordan
03:30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
04:15 Midsomerio žmogžudystės II. Kruvinos dramos
Четверг, 20.07
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
07:50 Akloji
08:20 Akloji
08:50 Būrėja
09:25 Juodieji meilės deimantai
10:25 Policija ir Ko
11:30 Ekspertė Džordan
12:30 CSI. Niujorkas
13:30 Auklė
14:05 Auklė
14:35 Stivenas Visata
14:50 Stivenas Visata
15:05 Sandžėjus ir Kreigas
15:35 Rožinė pantera ir draugai
16:05 Tomas ir Džeris
16:30 PREMJERA Būk su manim
17:00 PREMJERA Būk su manim
17:30 PREMJERA Būk su manim
18:00 Neklausk meilės vardo
18:30 Neklausk meilės vardo
19:00 CSI. Niujorkas
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Nusikaltimo vieta - Kelnas. Išnaudotos galimybės
22:50 Be kaltės kalta
00:45 Auklė
01:10 Auklė
01:35 Policija ir Ko
02:25 Ekspertė Džordan
03:10 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
03:55 Midsomerio žmogžudystės III. Valkatos mirtis
Пятница, 21.07
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
07:50 Akloji
08:20 Akloji
08:50 Būrėja
09:25 Juodieji meilės deimantai
10:25 Policija ir Ko
11:30 Ekspertė Džordan
12:30 CSI. Niujorkas
13:30 Auklė
14:05 Auklė
14:35 Stivenas Visata
14:50 Stivenas Visata
15:05 Sandžėjus ir Kreigas
15:35 Rožinė pantera ir draugai
16:05 Tomas ir Džeris
16:30 PREMJERA Būk su manim
17:00 PREMJERA Būk su manim
17:30 PREMJERA Būk su manim
18:00 Neklausk meilės vardo
18:30 Neklausk meilės vardo
19:00 CSI. Niujorkas
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Be kaltės
22:50 SNOBO KINAS Keleiviai
00:40 Auklė
01:05 Auklė
01:30 Policija ir Ko
02:20 Ekspertė Džordan
03:05 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
03:50 Nusikaltimo vieta - Kelnas. Išnaudotos galimybės
Суббота, 22.07
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Neatskleistos Tanzanijos paslaptys
07:20 Surikatų namai
07:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
08:45 Sodo gyventojai
09:15 Neatskleistos Tanzanijos paslaptys
09:45 Surikatų namai
10:15 Būrėja
10:50 Būrėja
11:25 Akloji
12:00 Šviežias maistas. Anos Olson receptai
12:30 Šviežias maistas. Anos Olson receptai
13:00 Sodininkų pasaulis
13:35 Sodininkų pasaulis
14:10 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai
15:10 Širdele mano
16:10 Širdele mano
17:10 Akloji
17:45 Akloji
18:20 Būrėja
18:55 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. Nebylus liudijimas. Šeima. I dalis
22:05 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus liudijimas. Šeima. II dalis
23:10 Begėdis
00:20 Keleiviai
01:55 Be kaltės
03:25 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai
04:10 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
Воскресенье, 23.07
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Neatskleistos Tanzanijos paslaptys
07:20 Surikatų namai
07:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
08:45 Sodo gyventojai
09:15 Neatskleistos Tanzanijos paslaptys
09:45 Surikatų namai
10:15 Būrėja
10:50 Būrėja
11:25 Akloji
12:00 Šviežias maistas. Anos Olson receptai
12:30 Šviežias maistas. Anos Olson receptai
13:00 Mylėk savo sodą
14:00 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai
15:00 Širdele mano
16:00 Širdele mano
17:00 Akloji
17:30 Akloji
18:00 Būrėja
18:30 Būrėja
19:05 TV1 KOMEDIJA Čia - ne aš, tai - jis
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus liudijimas. Baimė. I dalis
22:15 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus liudijimas. Baimė. II dalis
23:20 Gamtos jėgos
Войти