Программа передач Канал TV3 Lietuva на сегодня

Выбрать каналы (552)
Понедельник, 24.04
07:25 Simpsonai
07:55 Hubertas ir Staleris
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Virtuvė
10:30 Virtuvė
11:05 Pono Poperio pingvinai
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Pakartok!
21:00 Šviesoforas
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Kleitono bazė
00:35 Transporteris
01:35 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:25 Apsukrios kambarinės
Вторник, 25.04
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Virtuvė
10:30 Virtuvė
11:00 Du tėvai ir du sūnūs
11:30 Du tėvai ir du sūnūs
12:05 Pakartok!
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Prieš srovę
21:00 Šviesoforas
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Kalėjimo bėgliai
23:30 24 valandos. Palikimas
00:30 Transporteris
01:30 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:20 Apsukrios kambarinės
Среда, 26.04
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Virtuvė
10:30 Virtuvė
11:00 Du tėvai ir du sūnūs
11:30 Du tėvai ir du sūnūs
12:05 Prieš srovę
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Šviesoforas
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:20 TV3 orai
22:25 Vikingų loto
22:30 Mašina
00:15 Transporteris
01:20 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:10 Apsukrios kambarinės
Четверг, 27.04
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Virtuvė
10:30 Virtuvė
11:00 Du tėvai ir du sūnūs
11:30 Du tėvai ir du sūnūs
12:05 Gero vakaro šou
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Farai
21:00 Šviesoforas
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Sėkmės sala
00:10 Transporteris
01:15 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:05 Apsukrios kambarinės
Пятница, 28.04
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Virtuvė
10:30 Virtuvė
11:00 Du tėvai ir du sūnūs
11:30 Du tėvai ir du sūnūs
12:05 Farai
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Kalakutai. Atgal į ateitį
21:15 Beždžionių planeta
23:45 Šalta dienos šviesa
01:30 Kalėjimo bėgliai
Суббота, 29.04
06:15 Teleparduotuvė
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Nindžago: Spinjitzu meistrai
07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Kempas ir draugai
09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių ūkis
11:00 Kaip Grinčas Kalėdas vogė
13:05 Varge ir džiaugsme
14:55 Visai kaip tikra
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:15 TV3 sportas
19:20 TV3 orai
19:25 Eurojackpot
19:30 Planas Tėčiui
21:50 Apsimeskime farais
23:55 Katastrofiškai nesėkmingas filmas
01:35 Su Naujaisiais metais, mamos!
Воскресенье, 30.04
06:15 Teleparduotuvė
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Nindžago: Spinjitzu meistrai
07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Mamyčių klubas
09:00 Kulinariniai triukai
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 Svajonių sodai
11:00 Gnomeo ir Džiuljeta
12:35 Po priedanga
14:25 Princesė
16:15 Ekstrasensų mūšis
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Veidrodėli, veidrodėli
21:45 Piršlybos
Войти